วันพฤหัสบดีที่ 08 ธันวาคม พ.ศ.2565 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๕ - ๑๑ ธ.ค. ๖๓

 14 ธ.ค. 2563 12:05 น. | อ่าน 460
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

สรุปสถานการณ์ฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๕ - ๑๑ ธ.ค. ๖๓

แนวโน้มข่าวเชิงบวกและลบ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๕ - ๑๑ ธ.ค. ๖๓

พูดคุยเพื่อสันติสุข

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๕ - ๑๑ ธ.ค. ๖๓

เหตุร้ายรายวัน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๕ - ๑๑ ธ.ค. ๖๓

การเมือง

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๕ - ๑๑ ธ.ค. ๖๓

รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๕ - ๑๑ ธ.ค. ๖๓

เศรษฐกิจฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๕ - ๑๑ ธ.ค. ๖๓

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๕-๑๑ ธ.ค. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๑๔ ข่าว จากที่มี ๑๑๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๘ พ.ย. ๖๓-๔ ธ.ค. ๖๓) ในส่วนของข่าว เชิงลบ ที่ เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๒๒ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๒๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๘ พ.ย. ๖๓-๔ ธ.ค. ๖๓)
ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่
1. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้:
๑) โควิดฉุดค้าชายแดน ๑๐ เดือนวูบ ๑๔%, ๒) เครือข่ายจะนะรักษ์ ถิ่นปักหลักทำเนียบฯจี้เลิกโครงการอุตสาหกรรม และ ๓) 'ถาวร'หวงทอท.งาบ 3 ท่าอากาศยาน ห่วงบินเบตง ช้า มอดปลวกกินไม้ไผ่
2. การเมือง: ๑) ไม่แบ่งงบคุมม็อบไป? 'โฟกัส'ถาม'ลุง'ทำไมรับเงินน้ำท่วม และ ๒) จับตา ย่างก้าว 'บีอาร์เอ็น' กลางสมรภูมิในการชุมนุมที่ส่วนกลาง
3. เหตุร้ายรายวัน: ๑) วงจรปิดจับภาพสุดโหดคนร้ายควงอาวุธสงครามกราดยิง รตท เสียชีวิต และ ๒) ด่วน.! โจรใต้ดักบึ้มทหารพราน
ประเด็นข่าวเชิงบวก ได้แก่
1. การเมือง
: สีสันการรณรงค์การเลือกตั้ง อบจ.
2. การช่วยเหลือประชาชน: การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม
3. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน: ๑) คืบหน้า! เหตุประกบยิง'รองสารวัตรโคกโพธิ์' คุม ๔ ต้องสงสัย-เตรียมออกหมายจับ ๒) ผบก.ภ.จว.ปัตตานี ปรับแผนในการเข้าเคลียร์พื้นที่ติดตามไล่ล่าผู้ก่อเหตุ ยิง รตท. และ ๓) ผบ.ฉก.สงขลารุดสอบผู้ต้องสงสัย เหตุลอบยิงรองสารวัตรฯดับ
4. ยาเสพติด: ๑) ตำรวจจับยาบ้า! ใจเด็ดใช้มือเปล่า ล้วงของกลางในโถส้วม ๑๕๒ เม็ด และ ๒) ลงดาบ ๗ ตร.ยะลานอกรีต คุกคนละ ๘ ปีปรับคนละ ๘ แสน
5. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้: ๑) ศอ.บต. จับมือ สสว. เร่งช่วยเหลือเอสเอ็มอีจังหวัดชายแดน ๒) เที่ยวปัตตานี ๓) รฟท. แจ้งพร้อมเดินรถสายใต้ ๑๐ ขบวนตามปกติ ๔) 'NER'เผยความต้องการการใช้ยางโตต่อเนื่อง รับออเดอร์ลูกค่าเก่า-ใหม่ ตั้งเป้ารายได้ปี ๖๔ แตะ ๒.๒ หมื่นล้าน และ ๕) ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นราธิวาส
      จากสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส่งผลให้ระดับการรับรู้เชิงบวกที่มีต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ เพิ่มขึ้น จาก ๒.๒๒ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๘ พ.ย. ๖๓-๔ ธ.ค. ๖๓) เป็น ๒.๕๖ ในสัปดาห์นี้

      ในช่วงวันที่ ๕ - ๑๑ ธ.ค. ๖๓ มีข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) ๑๑๔ ข่าว จากที่มี ๑๑๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๘ พ.ย. ๖๓ - ๔ ธ.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ในส่วนของข่าวเชิงลบที่ เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีข่าวเชิงลบ ๒๒ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๒๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๘ พ.ย. ๖๓ - ๔ ธ.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่

      ในช่วงวันที่ ๒๘ พ.ย. ๖๓ - ๑๑ ธ.ค. ๖๓ ไม่มีทั้งข่าวเชิงบวก และข่าวเชิงลบในประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข

      ในช่วงวันที่ ๕ - ๑๑ ธ.ค. ๖๓ มีข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ๙ ข่าว จากที่มี ๔ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๘ พ.ย. ๖๓ - ๔ ธ.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ๑)วงจรปิดจับภาพสุดโหดคนร้ายควงอาวุธสงครามกราดยิง รตท เสียชีวิต  และ ๒) ด่วน.! โจรใต้ดักบึ้มทหารพราน 

      ในช่วงวันที่ ๕ - ๑๑ ธ.ค. ๖๓ มีข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. ๖ ข่าว จากที่มี ๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๘ พ.ย. ๖๓ - ๔ ธ.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๒ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๑๔ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๘ พ.ย. ๖๓ - ๔ ธ.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) 'มุขตาร์'นำทีมฝ่าสายฝนลุยขอเสียงในตลาด และ ๒) กระแส ก้าวหน้า สนาม เลือกตั้ง 'ท้องถิ่น' สะท้อน การเมือง ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) ไม่แบ่งงบคุมม็อบไป? 'โฟกัส'ถาม'ลุง'ทำไมรับเงินน้ำท่วม และ ๒) รายงานพิเศษ: จับตาย่างก้าว'บีอาร์เอ็น' กลางสมรภูมิในการชุมนุมที่ส่วนกลาง

      ในช่วงวันที่ ๕ - ๑๑ ธ.ค. ๖๓ มีข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน ๑๘ ข่าว จากที่มี ๙ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๘ พ.ย. ๖๓ - ๔ ธ.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ  เพิ่มขึ้น  ในส่วนข่าวเชิงลบฯ ไม่มีข่าวเชิงลบทั้งในสัปดาห์นี้ และในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๘ พ.ย. ๖๓ - ๔ ธ.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) ใต้ร่มเงา สพฐ.: นราธิวาส-ประชุม ๒) คืบหน้า! เหตุประกบยิง'รองสารวัตรโคกโพธิ์' คุม4ต้องสงสัย-เตรียมออกหมายจับ ๓) ผบ.ฉก.ปัตตานี เปิดกิจกรรมเมาลิดมาฮับบะห์ เสริมสร้างความรักความสามัคคี ๔) แม่ทัพภาคที่ 4 ร่วมรดน้ำศพ รองสารวัตรปราบปราม สภ.โคกโพธิ์ ลูกเผยเสียใจพ่อเป็นเสาหลักในครอบครัว ๕) ผบก.ภ.จว.ปัตตานี ปรับแผนในการเข้าเคลียร์พื้นที่ติดตามไล่ล่าผู้ก่อเหตุ ยิง รตท. ๖) ผบ.ฉก.สงขลารุดสอบผู้ต้องสงสัย เหตุลอบยิงรองสารวัตรฯดับ และ ๗) ผกก.สภ.แว้ง จ.นราธิวาส นำข้าราชการตำรวจจิตอาสาเยี่ยมผู้พิการ-คนชราและผู้ยากไร้

      ในช่วงวันที่ ๕ - ๑๑ ธ.ค. ๖๓ มีข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๙ ข่าว จากที่มี ๑๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๘ พ.ย. ๖๓ - ๔ ธ.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีข่าวเชิงลบ ๙ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๘ พ.ย. ๖๓ - ๔ ธ.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) ศอ.บต. จับมือ สสว. เร่งช่วยเหลือเอสเอ็มอีจังหวัดชายแดน ๒) เที่ยวปัตตานี ๓) รฟท. แจ้งพร้อมเดินรถสายใต้ 10 ขบวนตามปกติ ๔) 'NER'เผยความต้องการการใช้ยางโตต่อเนื่อง รับออเดอร์ลูกค่าเก่า-ใหม่ ตั้งเป้ารายได้ปี 64 แตะ 2.2 หมื่นล้าน และ ๕) ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นราธิวาส ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) โควิดฉุดค้าชายแดน 10 เดือนวูบ 14% ๒) เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นปักหลักทำเนียบฯจี้เลิกโครงการอุตสาหกรรม และ ๓) 'ถาวร'หวงทอท.งาบ 3 ท่าอากาศยาน ห่วงบินเบตงช้ามอดปลวกกินไม้ไผ่

Comment