วันพฤหัสบดีที่ 08 ธันวาคม พ.ศ.2565 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๘ พ.ย. - ๔ ธ.ค. ๖๓

 07 ธ.ค. 2563 15:29 น. | อ่าน 464
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

สรุปสถานการณ์ฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๘ พ.ย. - ๔ ธ.ค. ๖๓

แนวโน้มข่าวเชิงบวกและลบ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๘ พ.ย. - ๔ ธ.ค. ๖๓

พูดคุยเพื่อสันติสุข

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๘ พ.ย. - ๔ ธ.ค. ๖๓

เหตุร้ายรายวัน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๘ พ.ย. - ๔ ธ.ค. ๖๓

การเมือง

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๘ พ.ย. - ๔ ธ.ค. ๖๓

รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๘ พ.ย. - ๔ ธ.ค. ๖๓

เศรษฐกิจฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๘ พ.ย. - ๔ ธ.ค. ๖๓

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๘ พ.ย. ๖๓ -๔ ธ.ค. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๑๘ ข่าว จากที่มี ๑๑๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๑-๒๗ พ.ย. ๖๓) ในส่วนของข่าว เชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต.  มีข่าวเชิงลบ ๒๓ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๑๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๑- ๒๗ พ.ย. ๖๓)
ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่
1. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้:
๑) ตลกร้ายสนามบินใหม่ (ไม่) Ok เบตง และ ๒) แนะรัฐตรึง 'ราคายาง' บังคับใช้กฎหมายเข้ม!
2. เหตุร้ายรายวัน: ยะลา-พ่นสีป่วนใต้
3. การเมือง: ๑) 'คณะก้าวหน้า' เตรียมแจ้งความป่วนหาเสียง อบจ. -กล่าวหา 'ธนาธร' ล้มล้างสถาบัน ๒) หาดใหญ่เดือด! ม็อบราษฎรใต้' เด็กเปรต 'หวิดปะทะ'เสื้อเหลือง' เพลงหนักแผ่นดินดังสนั่น ๓) หน่วยงานมั่นคง จะจัดการ อย่างไรกับ 'ศึกภายนอก' 'ไฟใต้' ที่ไม่มอดดับ มาจากนโยบายที่ 'อ่อนหัด' นี่เอง และ ๔) พท. ข้องใจ กอนช. ปล่อยน้ำท่วม
4. สิทธิมนุษยชน: ศาลไต่สวนการตาย อับดุลเลาะ อีซอมูซอ ญาติติดใจหมดสติหลังเข้าค่ายทหารไม่กี่ ชม.
ประเด็นข่าวเชิงบวก ได้แก่
1. ยาเสพติด
: จับยาบ้า ๗.๕ แสนเม็ดมูลค่า ๓๐ ล้านบาท
2. การเมือง: สถานการณ์การเลือกตั้ง อบจ.
3. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน: ๑) มูลนิธิเฮอริเทจประเทศไทย ร่วมทีมอาสาดุสิต สนับสนุนกิจกรรม 'ของขวัญปีใหม่ ส่งกำลังใจให้ จนท.ชายแดนใต้' ๒) ทหารกองกำลังเทพสตรี เสริมกำลังแบบจรยุทธ์ เพิ่มการตรวจเข้มชายแดนทางทะเลระนอง ป้องกันคนลักลอบเข้ามา ๓) ทัพเรือภาค ๒ จับเรือประมงดัดแปลง ขนน้ำมันเถื่อนกว่า ๑.๒ แสนลิตร ๔) ตชด. เบตงคุมเข้มแนวชายแดน จัดกำลัง จนท. เพิ่มความถี่ลาดตระเวน-กั้นแนว ลวดหนามเพิ่ม ๕) ลงโทษแล้ว!! ทภ.๔ สั่งขัง 'จ่าทหาร' เหตุวิวาทหน้าฐานปฏิบัติการ ๖) กอ.รมน.ภาค ๔ สน. แถลงร่วม ๓ ฝ่าย เดินหน้าพหุวัฒนธรรมชูแนวคิด SATU PADU 'เราคือพี่น้องกัน' และ ๗) จนท.ตามจับ นำผู้ต้องหาคดีความมั่นคง ทำแผนรับสารภาพ
4. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้: ๑) ยะลาเปิดศูนย์ บริการ SME ครบวงจร และ ๒) นกแอร์ บุกคมนาคมยื่น 7 ข้อขอรัฐหนุนเปิดเส้นทางบินดอนเมือง-เบตง
5. การช่วยเหลือประชาชน: การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยของหน่วยงาน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
      จากสถานการณ์ข่าวดังที่กล่าวข้างต้น ส่งผลให้การรับรู้เชิงบวกที่มีต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ ลดลง ร้อยละ ๑๗ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๑ - ๒๗ พ.ย. ๖๓)

      ในช่วงวันที่ ๒๘ พ.ย. ๖๓ - ๔ ธ.ค. ๖๓ มีข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) ๑๑๘ ข่าว จากที่มี ๑๑๗ ข่าวในสัปดาห์ ที่แล้ว (๒๑ - ๒๗ พ.ย. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีข่าวเชิงลบ ๒๓ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๑๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๑ - ๒๗ พ.ย. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่

      ไม่มีทั้งข่าวเชิงบวก และข่าวเชิงลบในประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข ในช่วงวันที่ ๒๑ พ.ย. ๖๓ - ๔ ธ.ค. ๖๓

      ในช่วงวันที่ ๒๘ พ.ย. ๖๓ - ๔ ธ.ค. ๖๓ มีข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ๔ ข่าว จากที่มี ๙ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๑ - ๒๗ พ.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ยะลา-พ่นสีป่วนใต้

      ในช่วงวันที่ ๒๘ พ.ย. ๖๓ - ๔ ธ.ค. ๖๓ มีข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. ๗ ข่าว จากที่มี ๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๑ - ๒๗ พ.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๑๔ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๒ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๑ - ๒๗ พ.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) ส.จ.หนุ่มท้าชน'แชมป์' 3 สมัย ดึงคนรุ่นใหม่หนุนนั่งนายก อบจ.ปัตตานี ๒) คืนอำนาจ 76 จังหวัด และ ๓) สีสันยะลา! 'โก๋บัง'ดึงกลุ่ม'เวสป้า'ร่วมหาเสียง ชิงเก้าอี้ส.อบจ. ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) Pro-democracy protests can help bring peace to Thailand’s south ๒) 'คณะก้าวหน้า'เตรียมแจ้งความป่วนหาเสียงอบจ.-กล่าวหา'ธนาธร'ล้มล้างสถาบัน ๓) หาดใหญ่เดือด! ม็อบราษฎรใต้' เด็กเปรต 'หวิดปะทะ'เสื้อเหลือง' เพลงหนักแผ่นดินดังสนั่น ๔) รายงานพิเศษ: หน่วยงานมั่นคงจะจัดการ อย่างไรกับ'ศึกภายนอก' 'ไฟใต้'ที่ไม่มอดดับ มาจากนโยบายที่'อ่อนหัด'นี่เอง และ ๕) พท. ข้องใจ กอนช.ปล่อยน้ำท่วม

      ในช่วงวันที่ ๒๘ พ.ย. ๖๓ - ๔ ธ.ค. ๖๓ มีข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน ๙ ข่าว จากที่มี ๙ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๑ - ๒๗ พ.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ  เพิ่มขึ้นเล็กน้อย  ในส่วนข่าวเชิงลบฯ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในช่วง ๒๑ พ.ย.-๔ ธ.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) มูลนิธิเฮอริเทจประเทศไทย ร่วมทีมอาสาดุสิตสนับสนุนกิจกรรม 'ของขวัญปีใหม่ ส่งกำลังใจให้ จนท.ชายแดนใต้' ๒) ทหารกองกำลังเทพสตรี เสริมกำลังแบบจรยุทธ์ เพิ่มการตรวจเข้มชายแดนทางทะเลระนอง ป้องกันคนลักลอบเข้ามา ๓) ทัพเรือภาค 2 จับเรือประมงดัดแปลง ขนน้ำมันเถื่อนกว่า 1.2 แสนลิตร ๔) ตชด.เบตงคุมเข้มแนวชายแดน จัดกำลังจนท.เพิ่มความถี่ลาดตระเวน-กั้นแนวลวดหนามเพิ่ม ๕) ลงโทษแล้ว!! ทภ.4 สั่งขัง 'จ่าทหาร' เหตุวิวาทหน้าฐานปฏิบัติการ ๖) กอ.รมน.ภาค 4 สน. แถลงร่วม 3 ฝ่าย เดินหน้าพหุวัฒนธรรมชูแนวคิด SATU PADU 'เราคือพี่น้องกัน' และ ๗) จนท.ตามจับ นำผู้ต้องหาคดีความมั่นคงทำแผนรับสารภาพ

      ในช่วงวันที่ ๒๘ พ.ย. ๖๓ - ๔ ธ.ค. ๖๓ มีข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๑๓ ข่าว จากที่ ๒๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๑ - ๒๗ พ.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีข่าวเชิงลบ ๒ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๑ - ๒๗ พ.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) รัฐบาลดัน 9 จังหวัด 5 อปท. นำร่องความยั่งยืนช่วยศก. ๒) ยะลาเปิดศูนย์ บริการ SME ครบวงจร ๓) นกแอร์ บุกคมนาคมยื่น 7 ข้อขอรัฐหนุนเปิดเส้นทางบินดอนเมือง-เบตง และ ๔) อิ่มนะ!! 20 บาท ที่นราธิวาส ข้าวหมก ข้าวมันไก่ ข้าวหมกอาหรับ ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) ตลกร้ายสนามบินใหม่ (ไม่) Ok เบตง และ ๒) แนะรัฐตรึง 'ราคายาง' บังคับใช้กฎหมายเข้ม!

Comment