วันพฤหัสบดีที่ 08 ธันวาคม พ.ศ.2565 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๗ - ๑๓ พ.ย. ๖๓

 16 พ.ย. 2563 12:03 น. | อ่าน 460
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

สรุปสถานการณ์ฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๗ - ๑๓ พ.ย. ๖๓

แนวโน้มข่าวเชิงบวกและลบ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๗ - ๑๓ พ.ย. ๖๓

พูดคุยเพื่อสันติสุข

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๗ - ๑๓ พ.ย. ๖๓

เหตุร้ายรายวัน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๗ - ๑๓ พ.ย. ๖๓

การเมือง

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๗ - ๑๓ พ.ย. ๖๓

รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๗ - ๑๓ พ.ย. ๖๓

เศรษฐกิจฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๗ - ๑๓ พ.ย. ๖๓

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๗ - ๑๓ พ.ย. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๗๘ ข่าว จากที่มี ๑๑๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓๑ ต.ค. ๖๓ - ๖ พ.ย. ๖๓) ในส่วนของข่าว เชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๑๗ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๒๐ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓๑ ต.ค. ๖๓ - ๖ พ.ย. ๖๓)
ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่
1. การยกระดับคุณภาพชีวิต:
โควิดประชิดไทย ทั้งพม่าและมาเลเซีย ปัญหาและทางออก 
2. เหตุร้ายรายวัน: ลอบบึ้มชุดรปภ.ครูนราธิวาส
3. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้: แฉ 'นายทุน' ได้ประโยชน์ ราคายางผันผวนผิดปกติ
4. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน: แฉภาพรันทด!อาหารทหารใต้ ปลาชิ้นเล็กๆกินกัน ๑๘ นาย 
ประเด็นข่าวเชิงบวก ได้แก่
1. การเมือง
: ยะลาเตรียมแผน ๒ รับมือมั่นใจเอาอยู่-ไร้เหตุรุนแรง
2. ยาเสพติด: ๑) สกัดเครือข่ายค้ายานรก และ ๒) บุกค้นป่าสวนยางหาไอซ์ลอตใหญ่
3. การ รปภ.ชีวิต/ทรัพย์สิน: 'มทภ.4'สั่งสอบเงินค่าอาหารทุกกองร้อย

      จากสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส่งผลให้ระดับการรับรู้เชิงบวกที่มีต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ ลดลง จาก ๒.๔๑ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๓๑ ต.ค. ๖๓ - ๖ พ.ย. ๖๓) เป็น ๒.๔ ในสัปดาห์นี้ ​


 

      ในช่วงวันที่ ๗ - ๑๓ พ.ย. ๖๓ มีข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) ๗๘ ข่าว จากที่มี ๑๑๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓๑ ต.ค. ๖๓ - ๖ พ.ย. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ ลดลง ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีข่าวเชิงลบ ๑๗ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๒๐ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓๑ ต.ค. ๖๓ - ๖ พ.ย. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่

      ในช่วงวันที่ ๓๑ ต.ค - ๑๓ พ.ย. ๖๓ ไม่มีข่าวในประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข

      ในช่วงวันที่ ๗ - ๑๓ พ.ย. ๖๓ มีข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ๑ ข่าว จากที่มี ๓ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๓๑ ต.ค. ๖๓ - ๖ พ.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ลอบบึ้มชุด รปภ.ครู นราธิวาส

      ในช่วงวันที่ ๗ - ๑๓ พ.ย. ๖๓ มีข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. ๘ ข่าว จากที่มี ๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓๑ ต.ค. ๖๓ - ๖ พ.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ในส่วนข่าวเชิงลบฯ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในช่วง ๓๑ ต.ค. ๖๓ - ๑๓ พ.ย. ๖๓ ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) ยะลาเตรียมแผน 2 รับมือมั่นใจเอาอยู่-ไร้เหตุรุนแรง ๒) องค์กรอิสลามในไทยระบุชาวมุสลิมมีหน้าที่ ต้องจงรักภักดี ต่อพระมหากษัตริย์ และ ๓) กกต.ยะลาเตรียมนำผู้สมัครอบรมเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์

      ในช่วงวันที่ ๗ - ๑๓ พ.ย. ๖๓ มีข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน ๑๒ ข่าว จากที่มี  ๒๓ ข่าวในสัปดาห์ ที่แล้ว (๓๑ ต.ค. ๖๓ - ๖ พ.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ  เพิ่มขึ้นเล็กน้อย  ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๒ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓๑ ต.ค. ๖๓ - ๖ พ.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) ข่าวสั้น: มทภ. 4 สัมมนากำนันพื้นที่จชต. ๒) ไฟใต้กระเตื้อง ลด พรก.ฉุกเฉิน ถอนกำลัง 3 พัน ๓) กรมทหารราบที่ 151 ค่ายกัลยาณิวัฒนา เปิดบ้านต้อนรับทหารใหม่ และ ๔) แม่ทัพภาค 4 สั่งสอบ 'ค่าประกอบเลี้ยง' ทุกกองร้อย อ.สุไหงโก-ลก ปมดราม่าอาหารไร้คุณภาพ ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) แฉภาพรันทด! อาหารทหารใต้ ปลาชิ้นเล็กๆกินกัน 18 นาย และ ๒) เปิดเงินเดือน 'พลทหาร' เช็ครายการ'ถูกหัก'ก่อนถึงมือ

      ในช่วงวันที่ ๗ - ๑๓ พ.ย. ๖๓ มีข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๑๒ ข่าว จากที่มี ๒๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓๑ ต.ค. ๖๓ - ๖ พ.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีข่าวเชิงลบ ๑๒ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓๑ ต.ค. ๖๓ - ๖ พ.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) จี้เอาผิดไอ้โม่ง ฮั้วซื้อขายยางพารา ๒) หอค้าฯคาดเลือกตั้ง กระตุ้นศก.จว.ใต้เม็ดเงินสะพัด'700ล้าน' ๓) 'เลย-นรา'คึกคักโครงการคนละครึ่ง ๔) ยึดบุหรี่เถื่อน 12 ตู้คอนเทนเนอร์ มูลค่า500ล้านกลางทะเลสงขลา ๕) TPCH ปิดดีลเทคฯ 2 โรงไฟฟ้าชีวมวล มูลค่า 132 ลบ. 'ประชารัฐชีวมวลแม่ลาน-บันนังสตา' ดันกำลังผลิตรวมแตะ 125 MW หวังสร้างรายได้เพิ่ม หนุนเติบโตระยะยาว ๖) โรตี อาหรับ ฮาลาล 100 เปอร์เซ็นต์ จ.นราธิวาส ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) คมนาคมเลื่อนเปิดสนามบินเบตงต้นปี 64 ๒) 'ใต้สงบ งบฯไม่มา' ข้อกังขารัฐเกียร์ว่าง ลอยแพโรงงานเฟอร์นิเจอร์ทุนหมื่นล้าน! ๓) สงขลาอากาศแปรปรวน! เรือประมงจอด เทียบท่า อาหารทะเลขาดตลาด และ ๔) เกษตรกรจี้ไขปมปริศนา!ราคายางผันผวนผิดปกติ

Comment