วันพฤหัสบดีที่ 08 ธันวาคม พ.ศ.2565 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๓๑ ต.ค. - ๖ พ.ย. ๖๓

 09 พ.ย. 2563 11:01 น. | อ่าน 499
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

สรุปสถานการณ์ฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๓๑ ต.ค. - ๖ พ.ย. ๖๓

แนวโน้มข่าวเชิงบวกและลบ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๓๑ ต.ค. - ๖ พ.ย. ๖๓

พูดคุยเพื่อสันติสุข

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๓๑ ต.ค. - ๖ พ.ย. ๖๓

เหตุร้ายรายวัน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๓๑ ต.ค. - ๖ พ.ย. ๖๓

การเมือง

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๓๑ ต.ค. - ๖ พ.ย. ๖๓

รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๓๑ ต.ค. - ๖ พ.ย. ๖๓

เศรษฐกิจฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๓๑ ต.ค. - ๖ พ.ย. ๖๓

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๓๑ ต.ค. ๖๓ -๖ พ.ย. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๑๗ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๑๐๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๔ - ๓๐ ต.ค. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๒๐ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๑๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๔ - ๓๐ ต.ค. ๖๓)
ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่
1. การ รปภ.ชีวิต/ทรัพย์สิน:
ใช้ความรุนแรงไม่ใช่ทางออกไฟใต้ ทุกอย่างดับได้ด้วยการพัฒนา 
2. เหตุร้ายรายวัน: คนร้ายประกบยิงทหารเรือบาดเจ็บ1นายที่บาเจาะ
3. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้: วิถีชีวิต เศรษฐกิจ และสิทธิของชาวจะนะ
4. สิทธิมนุษยชน: รัฐร้าวเราไม่ลืม : ๑๖ ปีตากใบ ความยุติธรรมที่ยังมาไม่ถึงและจะมา ไม่ถึงถ้าไม่แก้โครงสร้าง อำนาจรัฐ 
ประเด็นข่าวเชิงบวก ได้แก่
1. การเมือง
: ศึกชิงนายก อบจ. คึกคัก
2. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้: ราคายางพุ่งสูงรอบ ๓ ปี ปีทองธุรกิจ'ถุงมือยาง
3. การ รปภ.ชีวิต/ทรัพย์สิน: 'บิ๊กบี้'ลุยชายแดนใต้ มอบนโยบาย-พบผู้นำศาสนา ลั่นเป็นแผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์
4. ยาเสพติด: ผบช.ภ.๙ โชว์ผลงาน! จับยาบ้า ๑ ล้านกว่าเม็ด มูลค่า ๕๐ ล้านบาท 
      จากสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส่งผลให้ระดับการรับรู้เชิงบวกที่มีต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ ลดลง จาก ๒.๗ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๔ - ๓๐ ต.ค. ๖๓) เป็น ๒.๔๑ ในสัปดาห์นี้

 

 

 

      ในช่วงวันที่ ๓๑ ต.ค. ๖๓ - ๖ พ.ย. ๖๓ มีข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) ๑๑๗ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๑๐๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๔ - ๓๐ ต.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีข่าวเชิงลบ ๒๐ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๑๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๔ - ๓๐ ต.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่

      ในช่วงวันที่ ๒๔ ต.ค. ๖๓ - ๖ พ.ย. ๖๓ ไม่มีทั้งข่าวเชิงบวก และข่าวเชิงลบในประเด็นการพูดคุยฯ สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่

      ในช่วงวันที่ ๓๑ ต.ค. ๖๓ - ๖ พ.ย. ๖๓ มีข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ๓ ข่าว จากที่ไม่มีข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๔ - ๓๐ ต.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ คนร้ายประกบยิงทหารเรือบาดเจ็บ ๑ นายที่บาเจาะ

      ในช่วงวันที่ ๓๑ ต.ค. ๖๓ - ๖ พ.ย. ๖๓ มีข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. ๘ ข่าว จากที่มี ๑๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๔ - ๓๐ ต.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ในส่วนข่าวเชิงลบฯ ไม่มีข่าวเชิงลบในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๔ - ๓๐ ต.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) คืนอำนาจ 76 จังหวัด ๒) ปะทะ'มะทา'! 'ประธานโรงโม่หิน'นำทีมหวน สมัครชิงเก้าอี้นายกอบจ.ยะลา และ ๓) ชาวยะลากว่า 200 คน รวมพลเดินทางเข้าเมืองกรุง แสดงความจงรักภักดี

      ในช่วงวันที่ ๓๑ ต.ค. ๖๓ - ๖ พ.ย. ๖๓ มีข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน ๒๓ ข่าว จากที่มี ๑๐ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๔ - ๓๐ ต.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ  เพิ่มขึ้น  ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๒ ข่าว จากที่มี ๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๔ - ๓๐ ต.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) ผบ.กองกำลังเทพสตรีคุมเข้มโควิด-19 พร้อมสกัดเส้นทางยาเสพติด ๒) 'มทภ.4' ห้ามคู่แข่งใช้ความรุงแรง ๓) มทภ.4 จี้คู่แข่งทำข้อตกลง ๔) 'กอ.รมน.ภาค 4 สน.' แจง กรณีปลดป้ายหมายจับ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ๕) ผบ.ทบ.ตรวจเยี่ยมชายแดนใต้ชมกำลังพลทำหน้าที่ดีเยี่ยม ๖) รอง มทภ.4/ ผบ.บก.ควบคุม อส.จชต. มอบแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจให้กับ อาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนใต้ ในพื้นที่นราธิวาส ๗) กอ.รมน.ภาค 4 สน. ร่วมกับ ศอ.บต. และ กกล.ตร.จชต. ชี้แจงกรอบแนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปี 2564 และ ๘) แม่ทัพภาคที่ 4 ย้ำชัดทหารใหม่เงินเดือนต้องครบถ้วน ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ รายงานพิเศษ: ใช้ความรุนแรงไม่ใช่ทางออกไฟใต้ ทุกอย่างดับได้ด้วยการพัฒนา

      ในช่วงวันที่ ๓๑ ต.ค. ๖๓ - ๖ พ.ย. ๖๓ มีข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๒๓ ข่าว จากที่มี ๒๙ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๔ - ๓๐ ต.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีข่าวเชิงลบ ๖ ข่าว จากที่มี ๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๔ - ๓๐ ต.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) 'กลุ่มชาวบ้านเจาะกลาดี'ปิ๊งไอเดียทำขนมจีนสมุนไพรอบแห้งสร้างรายได้ ๒) ประมูลเลขสวย ๓) ทช.พัฒนาถนนเพื่อการท่องเที่ยว ช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันกระตุ้นศก. ๔) ยาง-ปาล์มกระแสแรงรัฐอัดมาตรการต่อเนื่อง ๕) โอ๊ยสวยจัง'ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง' อยากสัมผัส-ก็ต้องไป ๖) 'เจ้าหน้าที่การทูตสหรัฐ' เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าฯนราธิวาส หารือด้านการค้าชายแดนใต้ และ ๗) ขนส่งจังหวัดนราฯ เปิดประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย หมวดอักษร กง ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) คอลัมน์ 'ลงมือสู้โกง': SaveChana : วิถีชีวิต เศรษฐกิจ และสิทธิของชาวจะนะ ๒) ชาวใต้มองรัฐบาลประยุทธ์เด่นเรื่องจัดการโควิด แต่แก้ปัญหาเศรษฐกิจ ไม่มีประสิทธิภาพ ๓) สัญญาไม่เป็นสัญญาเอกชนจึงโบกมือลา 'ศอ.บต.'ต้องทบทวนก่อนเกิดวิกฤตศรัทธา และ ๔) คอลัมน์ เดินหน้าชน: 'นิคมฯจะนะ'น่าห่วง

Comment