วันพฤหัสบดีที่ 08 ธันวาคม พ.ศ.2565 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๔ - ๓๐ ต.ค. ๖๓

 03 พ.ย. 2563 10:26 น. | อ่าน 460
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

สรุปสถานการณ์ฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๔ - ๓๐ ต.ค. ๖๓

แนวโน้มข่าวเชิงบวกและลบ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๔ - ๓๐ ต.ค. ๖๓

พูดคุยเพื่อสันติสุข

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๔ - ๓๐ ต.ค. ๖๓

เหตุร้ายรายวัน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๔ - ๓๐ ต.ค. ๖๓

การเมือง

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๔ - ๓๐ ต.ค. ๖๓

รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๔ - ๓๐ ต.ค. ๖๓

เศรษฐกิจฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๔ - ๓๐ ต.ค. ๖๓

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๔-๓๐ ต.ค. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก  ๑๐๑ ข่าว จากที่มี ๙๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๗-๒๓ ต.ค. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต.  มีข่าวเชิงลบ ๑๕ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๓๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๗-๒๓ ต.ค. ๖๓)
ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่
1. เศรษฐกิจและการสร้างรายได้: ๑)
จี้รื้อ'จะนะ'สร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษ, ๒) กลัวเจ๊งเดินรถโดยสารเบตง และ ๓) บทความพิเศษ: โควิดประชิดไทย
2. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน: นโยบายดับไฟใต้'เหล้าเก่าในขวดใหม่' กับปัญหาใหม่'ภัยแทรกซ้อน'ที่รอการแก้ไข
3. การบังคับใช้กฏหมาย: ๑๖ ปีตากใบ 'ผสานวัฒนธรรม' เสนอยกเลิกใช้ กม.พิเศษในพื้นที่
ประเด็นข่าวเชิงบวก ได้แก่
1. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน
: ๑) แม่ทัพภาคที่ ๔ เปิดแผนสร้างสันติสุข ดูแลพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เน้นสนองความต้องการประชาชน และ ๒) 'กำลังเทพสตรี'คุมเข้มโควิด ๑๙ ตัดเส้นทางยาเสพติดแนวชายแดนไทย-มาเลย์
2. การเมือง: ๑) ชาวยะลากว่า ๕,๐๐๐ คน รวมพลังแสดง จุดยืนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และ ๒) ชาวนราธิวาสนับหมื่นพร้อมใจกัน สวมเสื้อสีเหลือง แสดงจุดยืน ปกป้อง เทิดทูนสถาบันฯ
3. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้: ๑) แห่กรีดยางแม้ฝนตกราคาพุ่งโลละ ๗๕, ๒) 'ไผ่'พืชเศรษฐกิจที่'ศอ.บต.' หวังพลิกแผ่นดิน ๓ จังหวัดให้เป็น แผ่นดินทอง และ ๓) 'บิ๊กป้อม' ขับเคลื่อนเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง รับ ศก. พื้นที่ จชต.
4. ยาเสพติด: ๑) จับอดีต ตชด. ค้ายาข้ามชาติ, ๒) จับยาบ้า ๘ แสนเม็ดซุกคอนเทนเนอร์, ๓) รอง ผบ.ตร.เร่งแก้ปัญหายาเสพติด และ ๔) จับผู้ใหญ่บ้าน ค้ายาเสพติด พร้อมของกลางยาบ้า-ปืนเพียบ
      จากสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส่งผลให้ระดับการรับรู้เชิงบวกที่มีต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ เพิ่มขึ้น จาก ๒.๐๕ ในสัปดาห์ ที่แล้ว (๑๗ - ๒๓ ต.ค. ๖๓) เป็น ๒.๗๐ ในสัปดาห์นี้

      ในช่วงวันที่ ๒๔ - ๓๐ ต.ค. ๖๓ มีข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) ๑๐๑ ข่าว จากที่มี ๙๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๗ - ๒๓ ต.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีข่าวเชิงลบ ๑๕ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๓๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๗ - ๒๓ ต.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ลดลง

      ในช่วงวันที่ ๑๗ - ๓๐ ต.ค. ๖๓ ไม่มีทั้งข่าวเชิงบวก และข่าวเชิงลบในประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข

      ในช่วงวันที่ ๒๔ - ๓๐ ต.ค. ๖๓ ไม่มีข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน จากที่มี ๔ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๗ - ๒๓ ต.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง

      ในช่วงวันที่ ๒๔ - ๓๐ ต.ค. ๖๓ มีข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. ๑๘ ข่าว จากที่มี ๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๗ - ๒๓ ต.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบฯ ๓ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๒๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๗ - ๒๓ ต.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) 'อาชีวะ' ป้องสถาบัน แถลง 6 จุดยืน ซัดไอ้โม่งคนปลุกปั่น ๒) เสื้อเหลืองพรึบปกป้องสถาบัน ๓) ชาวยะลากว่า5000คน รวมพลังแสดง จุดยืนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ๔) พลังมวลชนอำเภอรือเสาะ แสดงพลังปกป้องเทิดทูนสถาบัน ๕) ชาวนราธิวาสนับหมื่นพร้อมใจกัน สวมเสื้อสีเหลือง แสดงจุดยืน ปกป้อง เทิดทูนสถาบันฯ และ ๖) พลังมวลชนอำเภอตากใบ กว่า 2000 คน แสดงจุดยืนรวมพลัง'ปกป้องสถาบัน' ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ สภาเปิดศึกอภิปรายวันนี้ หาทางออกประเทศ

      ในช่วงวันที่ ๒๔ - ๓๐ ต.ค. ๖๓ มีข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน ๑๐ ข่าว จากที่มี ๑๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๗ - ๒๓ ต.ค. ๖๓) ๑๐ ข่าว ในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ  ลดลง  ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบฯ ๑ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๗ - ๒๓ ต.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) แม่ทัพภาคที่ 4 เปิดแผนสร้างสันติสุข ดูแลพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เน้นสนองความต้องการประชาชน ๒) 'พงศ์ธร เสถียรพัฒนพงศา' พร้อมคณะ ร่วมยินดีให้กำลังใจ กับ ผบ.ฉก.นราธิวาส คนใหม่ ๓) 'กำลังเทพสตรี'คุมเข้มโควิด19 ตัดเส้นทางยาเสพติดแนวชายแดนไทย-มาเลย์ และ ๔) ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เน้นควบคุมความปลอดภัยในพื้นที่ เฝ้าระวังป้องกันการก่อเหตุ ในช่วง เทศกาลลอยกระทง ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ รายงานพิเศษ: นโยบายดับไฟใต้'เหล้าเก่าในขวดใหม่' กับปัญหาใหม่'ภัยแทรกซ้อน'ที่รอการแก้ไข

      ในช่วงวันที่ ๒๔ - ๓๐ ต.ค. ๖๓ มีข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๒๙ ข่าว จากที่มี ๒๐ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๗ - ๒๓ ต.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีข่าวเชิงลบ ๕​ ข่าว จากที่มี ๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๗ - ๒๓ ต.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) แห่กรีดยางแม้ฝนตกราคาพุ่งโลละ75 ๒) ผักผลไม้'บ้านฮูแตทูวอ'ขายได้ราคา ๓) ท้องถิ่นพูด: วรเชษฐ เศวตรพนิต ท่องเที่ยวฯ จ.ยะลา 'อบรมทำตลาดออนไลน์' ๔) ปิดทองฯ ขยายจ้างงานบนพื้นที่ 9 จังหวัด ฟื้นศก. ๕) 'ไผ่'พืชเศรษฐกิจที่'ศอ.บต.' หวังพลิกแผ่นดิน 3 จังหวัดให้เป็น แผ่นดินทอง ๖) น่าทึ่งกับแนวคิดกลุ่มอาชีพผู้เลี้ยงไส้เดือนเบตงแนวใหม่ เสริมรายได้กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และ ๗) 'บิ๊กป้อม' ขับเคลื่อนเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง รับ ศก. พื้นที่ จชต. ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) จี้รื้อ'จะนะ'สร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษ ๒) กลัวเจ๊งเดินรถโดยสารเบตง และ ๓) บทความพิเศษ: โควิดประชิดไทย ทั้งพม่าและมาเลเซีย ปัญหาและทางออก

Comment