วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๐ - ๑๖ ต.ค. ๖๓

 19 ต.ค. 2563 11:54 น. | อ่าน 282
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

สรุปสถานการณ์ฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๐ - ๑๖ ต.ค. ๖๓

แนวโน้มข่าวเชิงบวกและลบ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๐ - ๑๖ ต.ค. ๖๓

พูดคุยเพื่อสันติสุข

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๐ - ๑๖ ต.ค. ๖๓

เหตุร้ายรายวัน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๐ - ๑๖ ต.ค. ๖๓

การเมือง

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๐ - ๑๖ ต.ค. ๖๓

รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๐ - ๑๖ ต.ค. ๖๓

เศรษฐกิจฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๐ - ๑๖ ต.ค. ๖๓

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๐ - ๑๖ ต.ค. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๐๐ ข่าว จากที่มี ๙๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓ - ๙ ต.ค. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๒๘ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๑๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓ - ๙ ต.ค. ๖๓)
ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่
1. การเมือง
:  รากฐาน ความคิด ของ คณะราษฎร 2563 สถานะ ม็อบมุ้งมิ้ง
2. เหตุร้ายรายวัน: ๑) โจรใต้ป่วนซุ่มยิง ทหารเจ็บ ๒ ชุดคุ้มครองครู ลวงบึ้มซ้ำพลีชีพ ๑ เจ็บอีก ๓, ๒) ยิงสนั่น'ทุ่งยางแดง'! ๓ คนร้ายลั่นไกใส่ลูกจ้าง อบต. ดับคาร้านน้ำชา และ ๓) โจรใต้ลอบบึ้มรถหุ้มเกราะ ศอ.บต. เผาวงจรปิดป่วนเมือง
3. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้: ๑) รง.เฟอร์นิเจอร์แฉ 'บิ๊กข้าราชการ' รับปากเปลี่ยนสีผังเมือง ก่อนบริษัทซื้อที่ดินสีเขียว และ ๒) รายงานพิเศษ: ศอ.บต. ต้องเร่งสางปัญหาสร้างท่าเรือน้ำลึกแห่งที่ ๒ เปลี่ยนผ่านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
4. การศึกษา: 'โง่,จน,เจ็บ'ปัญหาเรื้อรังของจังหวัดชายแดนภาคใต้ นี่คือ'ไฟใต้'ที่ตั้งอยู่บนบ่าไหล่ของ เลขาธิการ ศอ.บต.
5. การบำรุงขวัญกำลังพล: ทหารเครียด! ยิงตัวเองดับคารถ
ประเด็นข่าวเชิงบวก ได้แก่
1. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน
: ๑) แม่ทัพ ๔ ลั่นยังคุมเข้ม-ถกสันติ และ ๒) กอ.รมน.ภาค ๔ สน. แจงการดูแลสิทธิและสวัสดิการให้กับ จนท. ที่เสียชีวิตจากเหตุรุนแรงในพื้นที่
2. ยาเสพติด: จับยานรก  1 แสนเม็ด
3. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้: อัพเกรดท่าเรือสินค้าชายฝั่งปัตตานี
      จากสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส่งผลให้ระดับการรับรู้เชิงบวกที่มีต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ ลดลง จาก ๒.๕๖ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๓ - ๙ ต.ค. ๖๓) เป็น ๒.๒๑
 

      ในช่วงวันที่ ๑๐ - ๑๖ ต.ค. ๖๓ มีข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) ๑๐๐ ข่าว จากที่มี ๙๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓ - ๙ ต.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีข่าวเชิงลบ ๒๘ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๑๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓ - ๙ ต.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ลดลงเล็กน้อย

      ในช่วงวันที่ ๑๐ - ๑๖ ต.ค. ๖๓     มีข่าวเชิงบวก ๓ ข่าว ในประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข จากที่มี ๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓ - ๙ ต.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. ไม่มีข่าวเชิงลบ ในช่วง ๓ - ๑๖ ต.ค. ๖๓ สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ คณะพระธุดงค์เพื่อสันติภาพโลก ผนึกกำลัง 5 ศาสนา จัดโครงการธรรมยาตรา 2 เส้นทางกว่า 4 พันกม.

      ในช่วงวันที่ ๑๐ - ๑๖ ต.ค. ๖๓ มีข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ๑๔ ข่าว จากที่มี ๖ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๓ - ๙ ต.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลงในช่วงปลายสัปดาห์ ภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ๑) โจรใต้ป่วนซุ่มยิง ทหารเจ็บ 2 ชุดคุ้มครองครู ลวงบึ้มซ้ำพลีชีพ 1 เจ็บอีก 3 ๒) ยิงสนั่น'ทุ่งยางแดง'! 3 คนร้ายลั่นไกใส่ลูกจ้าง อบต. ดับคาร้านน้ำชา และ ๓) โจรใต้ลอบบึ้มรถหุ้มเกราะ ศอ.บต. เผาวงจรปิดป่วนเมือง

      ในช่วงวันที่ ๑๐ - ๑๖ ต.ค. ๖๓ มีข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. ๒ ข่าว จากที่ไม่มีข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓ - ๙ ต.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๑ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๒ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๓ - ๙ ต.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ คึกคักศึกเลือกตั้งท้องถิ่น  ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ รากฐาน ความคิด ของ คณะราษฎร 2563 สถานะ ม็อบมุ้งมิ้ง

      ในช่วงวันที่ ๑๐ - ๑๖ ต.ค. ๖๓ มีข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน ๕ ข่าว จากที่มี ๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓ - ๙ ต.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ  ค่อนข้างคงที่  ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๑ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓ - ๙ ต.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) เลียบค่ายกองทัพ: ป้องโควิดฯ ๒) แม่ทัพ 4 สั่งล่ามือยิงดับ อส.ทพ. ๓) แม่ทัพ 4ลั่ นยังคุมเข้ม-ถกสันติ และ ๔) กอ.รมน.ภาค 4 สน. แจงการดูแลสิทธิและสวัสดิการให้กับ จนท. ที่เสียชีวิตจากเหตุรุนแรงในพื้นที่ ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ รอบรั้วเมืองใต้ : 15 ตุลาคม 2563

      ในช่วงวันที่ ๑๐ - ๑๖ ต.ค. ๖๓ มีข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๑๔ ข่าว จากที่มี ๒๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓ - ๙ ต.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีข่าวเชิงลบ ๒ ข่าวในสัปดาห์ จากที่มี ๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓ - ๙ ต.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) อัพเกรดท่าเรือสินค้าชายฝั่งปัตตานี และ ๒) ปลูกผักสลัดสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) รง.เฟอร์นิเจอร์แฉ 'บิ๊กข้าราชการ' รับปากเปลี่ยนสีผังเมือง ก่อนบริษัทซื้อที่ดินสีเขียว และ ๒) รายงานพิเศษ: ศอ.บต.ต้องเร่งสางปัญหาสร้างท่าเรือน้ำลึกแห่งที่ 2 เปลี่ยนผ่านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

Comment