วันจันทร์ที่ 06 ธันวาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๓ - ๑๙ มิ.ย. ๖๓

 22 มิ.ย. 2563 12:16 น. | อ่าน 352
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

สรุปสถานการณ์ฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๓ - ๑๙ มิ.ย. ๖๓

แนวโน้มข่าวเชิงบวกและลบ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๓ - ๑๙ มิ.ย. ๖๓

พูดคุยเพื่อสันติสุข

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๓ - ๑๙ มิ.ย. ๖๓

เหตุร้ายรายวัน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๓ - ๑๙ มิ.ย. ๖๓

การเมือง

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๓ - ๑๙ มิ.ย. ๖๓

รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๓ - ๑๙ มิ.ย. ๖๓

เศรษฐกิจฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๓ - ๑๙ มิ.ย. ๖๓

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๓-๑๙ มิ.ย. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๐๖ ข่าว จากที่มี ๑๐๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๖-๑๒ มิ.ย. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๑๔ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๒๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๖-๑๒ มิ.ย. ๖๓)

ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่

เหตุร้ายรายวัน: อุกอาจ! คนร้ายบุกเดี่ยวกระหน่ำยิง 'ทหารจรยุทธ์' ขณะปฏิบัติหน้าที่ตั้งด่านลอย

ประเด็นข่าวเชิงบวก ได้แก่
1. 
ยาเสพติด: ๑) ทลายแก๊งยา ๓ ปี รวย ๓ พันล้าน และ ๒) ตะลึง! ยัดพืชกระท่อมเต็มคันรถเก๋งตำรวจควนโดนรวบผู้ต้องหาได้ ๑ ราย
2. การช่วยเหลือประชาชน: ความร่วมมือในการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ของทุกภาคส่วน
3. สิทธิมนุษยชน: กก.สิทธิฯ บุกค่ายทหารพราน ๔๘ รับฟังคำชี้แจงปมแชทชู้สาวรือเสาะ
4. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน: ๑) ใช้ภาพ 'อส.ทพ.' ปลอมตัวจีบสาว ศูนย์กักตัว'โควิด', ๒) กอ.รมน.ภาค ๔ ส่วนหน้า แจงเหตุปะทะ กลุ่ม คนร้าย ในพื้นที่สายบุรี, ๓) แม่ทัพภาคที่ ๔ เยี่ยมให้กำลังใจชาวไทยพุทธในพื้นที่ ต.โคกสะตอ อ.รือเสาะ จ. นราธิวาส, ๔) ปัตตานีตรวจเข้มหลัง มีเหตุคนร้ายยิงเจ้าหน้าที่ และ ๕) แม่ทัพภาคที่ ๔ สร้างขวัญกำลังใจประชาชนชาวภูเขาทอง จ.นราธิวาส
5. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้: ๑) ท้องถิ่นพูด: สมพิศ เปาะ ประธานกลุ่มบ้านลางา คิดค้นลายผ้า 'บุหงารายา', ๒) ยะลา จับมือ ปิดทองหลังพระฯ รับซื้อทุเรียนคุณภาพ ๓ จังหวัดชายแดนใต้หลังวิกฤติโควิด-๑๙ เริ่มคลี่คลาย และ ๓) ๖ สถานประกอบการ SME นราธิวาส มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการสู่ตลาดสากล 
      จากสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส่งผลให้ระดับการรับรู้เชิงบวกที่มีต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ เพิ่มขึ้น จาก ๒.๓๗ ในสัปดาห์ ที่แล้ว (๖-๑๒ มิ.ย. ๖๓) เป็น ๒.๙๗ ในสัปดาห์นี้ ในมิติของแนวโน้มการรับรู้เชิงบวก มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น

      ในช่วงวันที่ ๑๓-๑๙ มิ.ย. ๖๓ มีข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) ๑๐๖ ข่าว จากที่มี ๑๐๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๖-๑๒ มิ.ย. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีข่าวเชิงลบ ๑๔ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๒๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๖-๑๒ มิ.ย. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่

      ในช่วงวันที่ ๖-๑๙ มิ.ย. ๖๓ ไม่มีทั้งข่าวเชิงบวก และข่าวเชิงลบในประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข ในการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศ

      ในช่วงวันที่ ๑๓-๑๙ มิ.ย. ๖๓ มีข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ๔ ข่าว จากที่ไม่มีข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๖-๑๒ มิ.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ อุกอาจ! คนร้ายบุกเดี่ยวกระหน่ำยิง 'ทหารจรยุทธ์' ขณะปฏิบัติหน้าที่ตั้งด่านลอย

      ในช่วงวันที่ ๑๓-๑๙ มิ.ย. ๖๓ มีข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. ๔ ข่าว จากที่ไม่มีข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๖-๑๒ มิ.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๑ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่ไม่มีข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๖-๑๒ มิ.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ด่วนที่สุด! กกต. ประกาศแบ่งเขตเลือกตั้ง อบจ.กลุ่มแรก 19 จังหวัด  ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ คอลัมน์ ตีโฉบฉวย: ปลูกฝังแนวคิดสุดโต่ง

      ในช่วงวันที่ ๑๓-๑๙ มิ.ย. ๖๓ มีข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน ๑๘ ข่าว จากที่มี ๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๖-๑๒ มิ.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ  เพิ่มขึ้น  ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๑ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่ไม่มีข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๖-๑๒ มิ.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) ใช้ภาพ 'อส.ทพ.' ปลอมตัวจีบสาว ศูนย์กักตัว'โควิด' ๒) เหลือแต่ตอ ๓) กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า แจงเหตุปะทะกลุ่มคนร้าย ในพื้นที่สายบุรี ๔) แม่ทัพภาคที่ 4 เยี่ยมให้กำลังใจชาวไทยพุทธในพื้นที่ ต.โคกสะตอ อ.รือเสาะ จ. นราธิวาส ๕) ปัตตานีตรวจเข้มหลังมีเหตุคนร้ายยิงเจ้าหน้าที่ และ ๖) แม่ทัพภาคที่ 4 สร้างขวัญกำลังใจประชาชนชาวภูเขาทอง จ.นราธิวาส ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ รายงานพิเศษ: 'รู้' แต่ไม่ทำอะไร ก็ย่อมไร้ประโยชน์ต่อการดับ 'ไฟใต้'

      ในช่วงวันที่ ๑๓-๑๙ มิ.ย. ๖๓ มีข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๑๙ ข่าว จากที่มี ๔๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๖-๑๒ มิ.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มี ๗ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๖-๑๒ มิ.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) จับตาตู่คืนชีพเขต ศก.พิเศษ ดันอีกเฮือกปลุกชายแดนโต ๒) หุ้นกลุ่มพลังงานไฟฟ้า ธุรกิจไม่ติด'โควิด' ๓) ท้องถิ่นพูด: สมพิศ เปาะ ประธานกลุ่มบ้านลางา คิดค้นลายผ้า 'บุหงารายา' ๔) 'บิ๊กตู่'แก้ผลผลิตตกต่ำ ลุยใช้น้ำยางเป็นวัสดุหลักทำถนน ๕) ยะลา จับมือ ปิดทองหลังพระฯ รับซื้อทุเรียนคุณภาพ 3 จังหวัดชายแดนใต้หลังวิกฤติโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย ๖) 6 สถานประกอบการ SME นราธิวาส มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการสู่ตลาดสากล และ ๗) กนอ. จัดโปรฯ แจกแหลกดึงลงทุน 'นิคมฯยางพารา' ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) โรงรับจำนราธิวาส เตรียมเงิน 70 ล้านซับน้ำตาพิษโควิด ๒) โรงรับจำนำยะลาตุนงบ 100 ล้าน เตรียมให้บริการประชาชนรับเปิดเทอม และ ๓) โดนพิษโควิด-ยางราคาตก! ซื้อ'ชุดนักเรียน'รับเปิดเทอมนราธิวาสซบเซา

Comment