วันพฤหัสบดีที่ 02 ธันวาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๓๐ พ.ค. - ๕ มิ.ย. ๖๓

 08 มิ.ย. 2563 12:10 น. | อ่าน 296
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

สรุปสถานการณ์ฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๓๐ พ.ค. - ๕ มิ.ย. ๖๓

แนวโน้มข่าวเชิงบวกและลบ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๓๐ พ.ค. - ๕ มิ.ย. ๖๓

พูดคุยเพื่อสันติสุข

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๓๐ พ.ค. - ๕ มิ.ย. ๖๓

เหตุร้ายรายวัน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๓๐ พ.ค. - ๕ มิ.ย. ๖๓

การเมือง

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๓๐ พ.ค. - ๕ มิ.ย. ๖๓

รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๓๐ พ.ค. - ๕ มิ.ย. ๖๓

เศรษฐกิจฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๓๐ พ.ค. - ๕ มิ.ย. ๖๓

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๓๐ พ.ค. ๖๓-๕ มิ.ย. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๑๑ ข่าว จากที่มี ๑๐๕ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๓-๒๙ พ.ค. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบฯ ๑๗ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๑๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๓-๒๙ พ.ค. ๖๓)
ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่
1. 
การเมือง: แนวร่วมยึดการเมือง-มวลชน ตรึงพื้นที่ชายแดนใต้ หมดโควิด-๑๙...รัฐเจองานหิน

2. สิทธิมนุษยชน: นิธิ เอียวศรีวงศ์: ชาติหน้าตัวผู้
3. อาชญากรรมในพื้นที่: หนุ่มถูกยิงดับใต้สะพานที่บาเจาะ ตร. คาดปมฆ่ามาจากยาเสพติด
ประเด็นข่าวเชิงบวก ได้แก่
1. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้:
๑) 'สนามบินเบตง' เปิดบริการปลายปี, ๒) เปิดด่านเพิ่มส่งทุเรียนยะลาไปจีน, ๓) พาณิชย์เชียงใหม่เร่งกระจาย ผลผลิต 'ลิ้นจี่' สู่ 'สงขลา-ยะลา', ๖) กยท.รับมอบคู่มือ FSC เล่มแรกของไทย เดินหน้าสร้างสวนยาง มาตรฐาน สากลทั่วประเทศ, ๔) 'ท่าอากาศยานนราธิวาส' เข้มป้องโควิด รอเปิดบริการ ย้ำไม่สวม'หน้ากากอนามัย'อาจไม่ให้เข้า และ ๕) ปัตตานีคึกคักวันแรกของการ ผ่อนปรน มาตรการโควิด-๑๙
2. ยาเสพติด: ๑) จับยาบ้าบิ๊กล็อต ๓ คดี ๑๗.๘ ล้านเม็ด-๑.๘ พันล้าน จู่โจมเครือข่ายริมโขงผงะบ้านหรูจ่อยึด ๓๘ ล้าน และ ๒) นายอำเภอสุไหงโก-ลก นำกำลังลุยจับชายหนุ่มซุกยาบ้า ตามนโยบายรัฐบาล
3. การช่วยเหลือประชาชน: ความร่วมมือในการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ของทุกภาคส่วน
4. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน: ๑) ตรวจเข้มเอ็ม ๑๖ โจรใต้, ๒) แม่ทัพภาค ๔ สั่งลุย'เกาะแตน', ๓) 'บิ๊กป้อม' ลุยแก้ปัญหา จชต. ต่อเนื่อง และ ๔) ปอเนาะ ซุก ๒๗ ถังแก๊สปิคนิค อุสตาสอ้างไม่สามารถคืนบริษัทได้เลยเก็บรักษาไว้
      จากสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส่งผลให้ระดับการรับรู้เชิงบวกที่มีต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ ลดลง จาก ๒.๗๔ ในสัปดาห์ ที่แล้ว (๒๓-๒๙ พ.ค. ๖๓) เป็น ๒.๗๒ ในสัปดาห์นี้

      ในช่วงวันที่ ๓๐ พ.ค. ๖๓-๕ มิ.ย. ๖๓ มีข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) ๑๑๑ ข่าว จากที่มี ๑๐๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๓-๒๙ พ.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีข่าวเชิงลบฯ ๑๗ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๑๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๓-๒๙ พ.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่

      ไม่มีทั้งข่าวเชิงบวก และข่าวเชิงลบในประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข ในช่วงวันที่ ๒๓ พ.ค. ๖๓-๕ มิ.ย. ๖๓

      ในช่วงวันที่ ๓๐ พ.ค. ๖๓-๕ มิ.ย. ๖๓ ไม่มีข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน จากที่มี ๑ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๓-๒๙ พ.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่

      ในช่วงวันที่ ๓๐ พ.ค. ๖๓-๕ มิ.ย. ๖๓ ไม่มีข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. จากที่มี ๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๓-๒๙ พ.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบฯ ๓ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่ไม่มีข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๓-๒๙ พ.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ แนวร่วมยึดการเมือง-มวลชน ตรึงพื้นที่ชายแดนใต้ หมดโควิด-19...รัฐเจองานหิน

      ในช่วงวันที่ ๓๐ พ.ค. ๖๓-๕ มิ.ย. ๖๓ มีข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน ๖ ข่าว จากที่มี ๑๐ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๓-๒๙ พ.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ  ค่อนข้างคงที่  ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบฯ ๒ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๓-๒๙ พ.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) คอลัมน์ เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น: ตรวจเข้มเอ็ม 16 โจรใต้ ๒) แม่ทัพภาค 4 สั่งลุย'เกาะแตน' ๓) ยึดถังแก๊ส ๔) 'บิ๊กป้อม' ลุยแก้ปัญหา จชต.ต่อเนื่อง และ ๕) ปอเนาะ ซุก 27 ถังแก๊สปิคนิค อุสตาสอ้างไม่สามารถคืนบริษัทได้เลยเก็บรักษาไว้ ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ คอลัมน์ ตีโฉบฉวย: ตีแผ่ยุทธศาสตร์ (ตอนที่ 6)

      ในช่วงวันที่ ๓๐ พ.ค. ๖๓-๕ มิ.ย. ๖๓ มีข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๑๑ ข่าว จากที่มี ๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๓-๒๙ พ.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ ไม่มีข่าวเชิงลบฯ ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๓-๒๙ พ.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) ภาพข่าว: ส่งมังคุด ๒) 'สนามบินเบตง'เปิดบริการปลายปี ๓) เปิดด่านเพิ่มส่ง ทุเรียนยะลาไปจีน ๔) พาณิชย์เชียงใหม่เร่งกระจาย ผลผลิต'ลิ้นจี่'สู่'สงขลา-ยะลา' ๕) กยท.รับมอบคู่มือFSCเล่มแรกของไทย เดินหน้าสร้างสวนยาง มาตรฐาน สากลทั่วปท. ๖) 'ท่าอากาศยานนราธิวาส'เข้มป้องโควิดรอเปิดบริการ ย้ำไม่สวม'หน้ากากอนามัย'อาจไม่ให้เข้า และ ๗) ปัตตานีคึกคักวันแรกของการ ผ่อนปรน มาตรการโควิด-19 ไม่มีข่าวเชิงลบ ในสัปดาห์นี้

Comment