วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒ - ๘ พ.ค. ๖๓

 11 พ.ค. 2563 11:33 น. | อ่าน 287
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

สรุปสถานการณ์ฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒ - ๘ พ.ค. ๖๓

แนวโน้มข่าวเชิงบวกและลบ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒ - ๘ พ.ค. ๖๓

พูดคุยเพื่อสันติสุข

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒ - ๘ พ.ค. ๖๓

เหตุร้ายรายวัน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒ - ๘ พ.ค. ๖๓

การเมือง

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒ - ๘ พ.ค. ๖๓

รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒ - ๘ พ.ค. ๖๓

เศรษฐกิจฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒ - ๘ พ.ค. ๖๓

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒-๘ พ.ค. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๒๙ ข่าว จากที่มี ๑๒๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๕ เม.ย. ๖๓-๑ พ.ค. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๒๖ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๓๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๕ เม.ย. ๖๓-๑ พ.ค. ๖๓)
ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่
1. 
สิทธิมนุษยชน: นศ.ขอคู่สงครามเคารพหลักมนุษยธรรมช่วง COVID-๑๙
2. การเมือง: กลุ่ม นศ.ปาตานี ชูแคมเปญเปิดสภาช่วยประชาชน ชี้รัฐแก้ปัญหาไม่ถูกจุด
3. เหตุร้ายรายวัน: โจรใต้ล้างแค้นไล่ยิงทหารพรานเสียชีวิต ๑ เจ็บ ๑
4. การยกระดับคุณภาพชีวิต: สถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid ๑๙ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ประเด็นข่าวเชิงบวก ได้แก่
1. ยาเสพติด:
๑) ให้ออก ๒ ตชด. ขนยา สอบวินัยร้ายแรงซ้ำ, ๒) เก๋งขนใบกระท่อมแหกด่านชนรถตำรวจ ๓ - รถชาวบ้าน ๓ และ ๓) รวบหนุ่มฝั่งธนฯ รับจ้างขนยานรกไกลถึง ๓ จว.ชายแดนใต้
2. การช่วยเหลือประชาชน: การช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-๑๙
3. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้: ๑) อุดหนุน แลกเปลี่ยน เปิดขายออนไลน์สินค้าวัฒนธรรม พลัง บวร ชูความพอเพียงกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน-ท่องเที่ยว, ๒) โรงงานพร้อมส่งออกทุเรียนใต้ไปจีน และ ๓) 'จุรินทร์' กล่อมมาเลเซียยอมเปิดด่านปาดังฯ ให้ส่งออกสินค้าไทยข้ามแดน
4. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน: ๑) รวบมือระเบิด 'ป่าตอง' ปี ๕๙ ตร.ตามตะครุบที่ปัตตานี, ๒) เปิดผลตรวจ 'ปืน' คนร้ายที่หนองจิก โยง ๒๒ คดี ผู้บริสุทธิ์เจ็บ-ตาย ๔๒ ราย, ๓) งัดกฎอัยการศึกดำเนินคดีชายวัย ๘๑ ให้ที่พักพิง ๓ ผู้ก่อความไม่สงบถูกวิสามัญ และ ๔) ทำดีต้องบอกต่อ!'นิพิฏฐ์'เล็งส่งหนังสือถึง 'ผบ.ตร.' ชื่นชม 'พ.ต.ต.' น้ำใจงาม
      จากสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส่งผลให้ระดับการรับรู้เชิงบวกที่มีต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ ลดลง จาก ๒.๒๒ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๕ เม.ย. ๖๓-๑ พ.ค. ๖๓) เป็น ๒.๐๑ ในสัปดาห์นี้

      ในช่วงวันที่ ๒-๘ พ.ค. ๖๓ มีข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) ๑๒๙ ข่าว จากที่มี ๑๒๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๕ เม.ย. ๖๓-๑ พ.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีข่าวเชิงลบ ๒๖ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๓๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๕ เม.ย. ๖๓-๑ พ.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ลดลง

      ไม่มีทั้งข่าวเชิงบวก และข่าวเชิงลบ ทั้งในช่วงวันที่ ๒-๘ พ.ค. ๖๓ และในช่วง ๒๕ เม.ย. ๖๓-๑ พ.ค. ๖๓ สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่

      ในช่วงวันที่ ๒-๘ พ.ค. ๖๓ มีข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ๖ ข่าว จากที่ไม่มีข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๕ เม.ย. ๖๓-๑ พ.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ โจรใต้ล้างแค้นไล่ยิงทหารพรานเสียชีวิต 1 เจ็บ 1

      ไม่มีข่าวเชิงบวกฯ ทั้งในช่วงวันที่ ๒-๘ พ.ค. ๖๓ และ ในช่วง ๒๕ เม.ย. ๖๓-๑ พ.ค. ๖๓ ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๑ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่ไม่มีข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๕ เม.ย. ๖๓-๑ พ.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ กลุ่ม นศ.ปาตานีชูแคมเปญเปิดสภาช่วยประชาชน ชี้รัฐแก้ปัญหาไม่ถูกจุด

      ในช่วงวันที่ ๒-๘ พ.ค. ๖๓ มีข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน ๑๘ ข่าว จากที่มี ๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๕ เม.ย. ๖๓-๑ พ.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ  เพิ่มขึ้น  ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๕ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่ไม่มีข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๕ เม.ย. ๖๓-๑ พ.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) รวบมือระเบิด 'ป่าตอง' ปี 59 ตร.ตามตะครุบที่ปัตตานี ๒) เปิดผลตรวจ 'ปืน' คนร้ายที่หนองจิก โยง 22 คดี ผู้บริสุทธิ์เจ็บ-ตาย 42 ราย ๓) งัดกฎอัยการศึกดำเนินคดีชายวัย 81 ให้ที่พักพิง 3 ผู้ก่อความไม่สงบถูกวิสามัญ และ ๔) ทำดีต้องบอกต่อ!'นิพิฏฐ์'เล็งส่งหนังสือถึง 'ผบ.ตร.' ชื่นชม 'พ.ต.ต.' น้ำใจงาม ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) ตีโฉบฉวย: ตีแผ่ ยุทธศาสตร์ (ตอนที่ 2) ๒) บทบรรณาธิการ ข่าวสด: อ่อนไหว-ไฟใต้ ๓) อย่าประมาทว่า 'รอมฎอน' ปีนี้จะไม่เป็น 'สีเลือด' เพราะ 'บีอาร์เอ็น' คือนักฉวยโอกาสที่ไม่เคยมีสัจจะ และ ๔) 'PERMAS' ผวา 'บีอาร์เอ็น' แค้นเอาคืนถูกยิงดับ

      ในช่วงวันที่ ๒-๘ พ.ค. ๖๓ มีข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๘ ข่าว จากที่มี ๙ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๕ เม.ย. ๖๓-๑ พ.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีข่าวเชิงลบ ๒ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๕ เม.ย. ๖๓-๑ พ.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) อุดหนุน แลกเปลี่ยน เปิดขายออนไลน์สินค้าวัฒนธรรม พลัง บวร ชูความพอเพียงกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน-ท่องเที่ยว ๒) โรงงานพร้อมส่งออกทุเรียนใต้ไปจีน ๓) เตือนชาวสวนยางอย่าชะล่าใจ จับตาโรคใบร่วงชนิดใหม่ใกล้ชิด ๔) 'จุรินทร์' กล่อมมาเลเซียยอมเปิดด่านปาดังฯ ให้ส่งออกสินค้าไทยข้ามแดน และ ๕) 'TPOLY'กดปุ่มชีวมวล พ.ค. นี้ หนุนแบ็กล็อก-รายได้ตามเป้า ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ โควิดพ่นพิษ ยอดค้าชายแดน Q1 วูบ 7.64%

Comment