วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๑ - ๑๗ เมษา ๖๓

 20 เม.ย. 2563 11:56 น. | อ่าน 342
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

สรุปสถานการณ์ฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๑ - ๑๗ เมษา ๖๓

แนวโน้มข่าวเชิงบวกและลบ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๑ - ๑๗ เมษา ๖๓

พูดคุยเพื่อสันติสุข

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๑ - ๑๗ เมษา ๖๓

เหตุร้ายรายวัน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๑ - ๑๗ เมษา ๖๓

การเมือง

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๑ - ๑๗ เมษา ๖๓

รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๑ - ๑๗ เมษา ๖๓

เศรษฐกิจฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๑ - ๑๗ เมษา ๖๓

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๑-๑๗ เม.ย. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๓๘ ข่าว จากที่มี ๑๒๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๔-๑๐ เม.ย. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๒๗ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๒๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๔-๑๐ เม.ย. ๖๓)
ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่
การยกระดับคุณภาพชีวิต: สถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid ๑๙ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ประเด็นข่าวเชิงบวก ได้แก่
1. การเมือง: ๑๓ ส.ส.สามจังหวัดชายแดนใต้ไม่แบ่งพรรคถอดหมวกการเมืองช่วยปชช.สู้โควิด-๑๙
2. การช่วยเหลือประชาชน: มาตรการการช่วยเหลือประชาชนเพื่อลดการแพร่ระบาดของ Covid ๑๙ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของภาคส่วนต่างๆ
3. ยาเสพติด: ๑) บุกรวบผัวเมีย พร้อมยึดยาไอซ์ ๙ กก. ยาบ้า ๓ แสนเม็ด มูลค่ากว่า ๕ ล้านบาท และ ๒) กอ.รมน.ภาค ๔ ส่วนหน้า ชี้แจงเหตุคนร้ายลอบ ยิงราษฎรและการจับกุมคดียาเสพติด
      จากสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส่งผลให้ระดับการรับรู้เชิงบวกที่มีต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ ค่อนข้างคงที่ จาก ๒.๕ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๔-๑๐ เม.ย. ๖๓) เป็น ๒.๕ ในสัปดาห์นี้

      ในช่วงวันที่ ๑๑-๑๗ เม.ย. ๖๓ มีข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) ๑๓๘ ข่าว จากที่มี ๑๒๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๔-๑๐ เม.ย. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีข่าวเชิงลบ ๒๗ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๒๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๔-๑๐ เม.ย. ๖๓) ๒๗ ข่าวในสัปดาห์นี้) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่

      ในช่วงวันที่ ๑๑-๑๗ เม.ย. ๖๓ ไม่มีข่าวเชิงบวกฯ  จากที่มี ๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๔-๑๐ เม.ย. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ ลดลง ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. ไม่มีข่าวเชิงลบฯ ทั้งในสัปดาห์นี้ และในสัปดาห์ที่แล้ว (๔-๑๐ เม.ย. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่

      ไม่มีข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ทั้งในสัปดาห์นี้ และ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๔ - ๑๐ เม.ย. ๖๓) ข่าวในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่

      ในช่วงวันที่ ๑๑-๑๗ เม.ย. ๖๓ มีข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. ๕ ข่าว จากที่ไม่มีข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๔-๑๐ เม.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนข่าวเชิงลบฯ ไม่มีข่าวเชิงลบ ทั้งในสัปดาห์นี้ และในสัปดาห์ที่แล้ว (๔-๑๐ เม.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ 13 ส.ส.สามจังหวัดชายแดนใต้ไม่แบ่งพรรคถอดหมวกการเมืองช่วยปชช.สู้โควิด-19 ไม่มีข่าวเชิงลบ ในสัปดาห์นี้

      ในช่วงวันที่ ๑๑-๑๗ เม.ย. ๖๓ ไม่มีข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน จากที่มี ๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๔-๑๐ เม.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ  ต่ำค่อนข้างคงที่  ในส่วนข่าวเชิงลบฯ ไม่มีข่าวเชิงลบฯ​ ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๔-๑๐ เม.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่  

      ในช่วงวันที่ ๑๑-๑๗ เม.ย. ๖๓ มีข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๖ ข่าว จากที่มี ๑๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๔-๑๐ เม.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีข่าวเชิงลบ ๔ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๔-๑๐ เม.ย. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) เปิดศูนย์เรียนรู้เพาะฟักลูกปู พัฒนาอาชีพประมงอย่างยั่งยืน และ ๒) EGCOงัดแผนบริหาร เดินธุรกิจช่วงโควิด-19 ย้ำโรงไฟฟ้าไม่สะดุด! ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) กพท.ขยายปิดน่านฟ้าถึง 30 เม.ย. 23 สนามบินไทยไร้เที่ยวบินพาณิชย์ ๒) คนโก-ลก เจอพิษโควิด-19 เอาครกเข้าโรงรับจำนำ แลกเงิน 200 และ ๓) ระวังเพลี้ยไฟทำลายผลมังคุดช่วงผลผลิตออก

Comment