วันพฤหัสบดีที่ 02 ธันวาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๘ มี.ค. - ๓ เมษา ๖๓

 07 เม.ย. 2563 11:13 น. | อ่าน 330
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

สรุปสถานการณ์ฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๘ มี.ค. - ๓ เมษา ๖๓

แนวโน้มข่าวเชิงบวกและลบ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๘ มี.ค. - ๓ เมษา ๖๓

พูดคุยเพื่อสันติสุข

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๘ มี.ค. - ๓ เมษา ๖๓

เหตุร้ายรายวัน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๘ มี.ค. - ๓ เมษา ๖๓

การเมือง

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๘ มี.ค. - ๓ เมษา ๖๓

รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๘ มี.ค. - ๓ เมษา ๖๓

เศรษฐกิจฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๘ มี.ค. - ๓ เมษา ๖๓

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๘ มี.ค. ๖๓-๓ เม.ย. ๖๓ มีข่าวเชิงบวก ๑๒๒ ข่าว จากที่มี ๑๐๐ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๑-๒๗ มี.ค. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๓๘ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๒๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๑-๒๗ มี.ค. ๖๓)
ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ การยกระดับคุณภาพชีวิต (จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด ๑๙ ใน จชต.​ ที่เพิ่มมากขึ้น)
ประเด็นข่าวเชิงบวก ได้แก่
1. การช่วยเหลือประชาชน:
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิท ๑๙ และ ทุกภาคส่วนร่วมมือกันในการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิท ๑๙
2. สิทธิมนุษยชน: COVID-19 : ชายแดนใต้ องค์กรสิทธิฯ ขอกองกำลังติดอาวุธทุกฝ่ายหยุดยิง-ยุติปิดล้อมตรวจค้น
3. การ รปภ.ชีวิต/ทรัพย์สิน: จับ'สุกรี'มือวางระเบิดป่วนกรุง เค้นสอบเอี่ยวบึ้ม อส.สะบ้าย้อย
4. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้: ศิริโชค เผย มาเลเซีย ตอบรับ เปิดด่านปาดังฯ 6 เม.ย.ให้ขนน้ำยางได้
      จากสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส่งผลให้ระดับการรับรู้เชิงบวกที่มีต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ ลดลง จาก ๒.๐๔ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๑-๒๗ มี.ค. ๖๓)  เป็น ๑.๙๕ ในสัปดาห์นี้

      ในช่วงวันที่ ๒๘ มี.ค. ๖๓-๓ เม.ย. ๖๓ มีข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) ๑๒๒ ข่าว จากที่มี ๑๐๐ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๑-๒๗ มี.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีข่าวเชิงลบ ๓๘ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๒๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๑-๒๗ มี.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้นเล็กน้อย

      ไม่มีข่าวเชิงบวก และข่าวเชิงลบ ทั้งในช่วงวันที่ ๒๘ มี.ค. ๖๓-๓ เม.ย. ๖๓ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๑-๒๗ มี.ค. ๖๓)

      ในช่วงวันที่ ๒๘ มี.ค. ๖๓-๓ เม.ย. ๖๓ ไม่มีข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน จากที่มี ๔ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๑-๒๗ มี.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง

      ในช่วงวันที่ ๒๘ มี.ค. ๖๓-๓ เม.ย. ๖๓ มีข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. ๑ ข่าว จากที่ไม่มีข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๑-๒๗ มี.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้ม ความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนข่าวเชิงลบฯ ไม่มีข่าวเชิงลบในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๒ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๑-๒๗ มี.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ฝ่ายค้าน-ไม่ขวาง พรก.กู้ 2 แสนล้าน  

      ในช่วงวันที่ ๒๘ มี.ค. ๖๓-๓ เม.ย. ๖๓ มีข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน ๔ ข่าว จากที่มี ๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๑-๒๗ มี.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ  ต่ำค่อนข้างคงที่  ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มี ๑ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๑-๒๗ มี.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ จับ'สุกรี'มือวางระเบิดป่วนกรุง เค้นสอบเอี่ยวบึ้ม อส.สะบ้าย้อย ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ จะใช้ความรุนแรงตอบโต้ 'บีอาร์เอ็น' หรือใช้ 'กำแพงหัวใจและพลังแห่งศรัทธา' สู่ 'สันติวิธี'

      ในช่วงวันที่ ๒๘ มี.ค. ๖๓-๓ เม.ย. ๖๓ มีข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๒๑ ข่าว จากที่มี ๑๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๑-๒๗ มี.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีข่าวเชิงลบ ๒๑ ข่าว จากที่มี ๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๑-๒๗ มี.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) เอ็นไอเอเปิด 'ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ' ปั้นนศ.เป็น 'เถ้าแก่' ๒) มูลค่าการค้าชายแดนพุ่ง 2 เดือนทะลุ 1.71 แสนล้าน ๓) หนุนพื้นที่สตรี ภาคธุรกิจแดนใต้ ๔) พยากรณ์ไม้ผลภาคใต้ รอบแรก 'ทุเรียน' ออกผลมาก คาดผลผลิตรวมชุกกว่าปีก่อน ๕) ศิริโชค เผย มาเลเซีย ตอบรับ เปิดด่านปาดังฯ 6 เม.ย.ให้ขนน้ำยางได้ และ ๖) ผู้ว่าฯยะลา อนุญาตให้ผ่านส่งสินค้า ย้ำต้องใช้เอกสารยืนยัน ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) โควิดดึงดัชนีความเชื่อมั่นปชช. 14 จังหวัดภาคใต้'วูบ' แนะภาครัฐใช้มาตรการเชิงรุก-ตั้งสถานพยาบาลสนาม ๒) โควิดพ่นพิษ 12 สนามบินภูมิภาคร้าง ไม่มีเที่ยวบินพาณิชย์ให้บริการ ๓) รถตู้โดยสาร 3 เส้นทางพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้หยุดวิ่งแล้ว ๔) กยท.ยอมรับโควิด-19 กระทบราคายาง n มั่นใจไตรมาส3มีปัจจัยหนุนราคาขยับ และ ๕) ' 'ยะลา'ปิดเมือง! ห้ามปชช.เดินทางเข้า-ออกข้ามจังหวัด สกัด'โควิด-19'ลาม

Comment