วันพฤหัสบดีที่ 02 ธันวาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๑ - ๒๗ มี.ค. ๖๓

 30 มี.ค. 2563 11:22 น. | อ่าน 309
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

สรุปสถานการณ์ฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๑ - ๒๗ มี.ค. ๖๓

แนวโน้มข่าวเชิงบวกและลบ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๑ - ๒๗ มี.ค. ๖๓

พูดคุยเพื่อสันติสุข

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๑ - ๒๗ มี.ค. ๖๓

เหตุร้ายรายวัน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๑ - ๒๗ มี.ค. ๖๓

การเมือง

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๑ - ๒๗ มี.ค. ๖๓

รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๑ - ๒๗ มี.ค. ๖๓

เศรษฐกิจฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๑ - ๒๗ มี.ค. ๖๓

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๑-๒๗ มี.ค. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๐๐ ข่าว จากที่มี ๑๕๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๔-๒๐ มี.ค. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต.  มีข่าวเชิงลบ ๒๔ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๕๙ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๔-๒๐ มี.ค. ๖๓)
ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่
1. การเมือง:
๑) จุดไฟ การเมือง ให้ 'ประยุทธ์' ลาออก ปักธง ความคิด และ ๒) คอลัมน์ มองรอบทิศ: อยู่ด้วยกันยาก!
2. เหตุร้ายรายวัน: วางบึ้ม'ทหารพราน'เจ็บ ๒ กลับจากบิ๊กคลีนนิ่งมัสยิด
3. สิทธิมนุษยชน: เรื่อง'ผู้หญิง' ไม่ใช่ การสงเคราะห์ แต่เป็นวาระ'ระดับโลก'
4. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน: ๑) คาร์บอมบ์ ศอ.บต. บีอาร์เอ็น ลูบคม? ความรุนแรงชายแดนใต้ยืดเยื้อเรื้อรัง และ ๒) รายงาน: เจาะ ๔ ปม คาร์บอมบ์ หน้า ศอ.บต. จับตาโยงปัญหา'ขัดแย้งภายใน'
5. การยกระดับคุณภาพชีวิต: พบผู้ป่วยติดเชื้อ 'โควิด-19' เสียชีวิตรายที่ ๕ อยู่ที่จังหวัดนราธิวาส
ประเด็นข่าวเชิงบวก ได้แก่
1. ยาเสพติด :
๑) ลุยจับเอเยนต์ยาเสพติดสงขลา, ๒) รวบหมื่นคนผู้ต้องหายาเสพติด และ ๓) รวบคาด่าน! หนุ่มเชียงใหม่ขนยาเคเกือบ ๒๐๐ โลซุกลังส้มเตรียม ทะลักลงใต้
2. การช่วยเหลือประชาชน: พรก.ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร 'บิ๊กตู่'ลั่นจัดการเด็ดขาด-ไม่ปรานีพวกฉวยโอกาส
3. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้: ๑) โอเคเบตง!!เที่ยวบินแรกผ่านฉลุย, ๒) ขายยางฯ ไม่ได้ราคาเลยหันมาปลูกลำไย, ๓) นำร่องยกระดับกลุ่ม สตรี'ค้าขาย ออนไลน์ 'ให้ปัง, ๔) ลด แลก แจกแถม: ข้าวกล้องออร์แกนิก, ๕) ศึกษาแผนเชื่อม'อ่าวไทย-อันดามัน' และ ๖) กยท. ปั้นทายาทเกษตรกรชาวสวนยาง เป็นนวัตกร ด้าน ยางพารา แจกทุน ป.ตรี จนจบการศึกษา
      จากสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส่งผลให้ระดับการรับรู้เชิงบวกที่มีต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ เพิ่มขึ้น จาก ๑.๗๑ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๔ - ๒๐ มี.ค. ๖๓)  เป็น ๒.๐๔ ในสัปดาห์นี้ สืบเนื่องจากภาพข่าวมาตรการในการป้องกัน และช่วยเหลือประชาชนของทุกภาคส่วน จากการแพร่ระบาดของ Covid 19

      ในช่วงวันที่ ๒๑-๒๗ มี.ค. ๖๓ มีข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) ๑๐๐ ข่าว จากที่มี ๑๕๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๔-๒๐ มี.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ ลดลงเล็กน้อย ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีข่าวเชิงลบ ๒๔ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๕๙ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๔-๒๐ มี.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ลดลง

      ไม่มีข่าวเชิงบวก ทั้งในช่วงวันที่ ๒๑-๒๗ มี.ค. ๖๓ และ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๔-๒๐ มี.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. ไม่มีข่าวเชิงลบในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๔-๒๐ มี.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ลดลง

      ในช่วงวันที่ ๒๑-๒๗ มี.ค. ๖๓ มีข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ๔ ข่าว จากที่มี ๓๑ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๔-๒๐ มี.ค. ๖๓) ๔ ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ วางบึ้ม'ทหารพราน'เจ็บ 2 กลับจากบิ๊กคลีนนิ่งมัสยิด

      ไม่มีข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. ทั้งในช่วงวันที่ ๒๑-๒๗ มี.ค. ๖๓ และ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๔-๒๐ มี.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๒ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๔ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๔-๒๐ มี.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) จุดไฟ การเมือง ให้ 'ประยุทธ์' ลาออก ปักธง ความคิด และ ๒) คอลัมน์ มองรอบทิศ: อยู่ด้วยกันยาก!

      ในช่วงวันที่ ๒๑-๒๗ มี.ค. ๖๓ มีข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน ๓ ข่าว จากที่มี ๔๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๔-๒๐ มี.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ  ลดลง  ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๕ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๔-๒๐ มี.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ แม่ทัพภาค 4 สั่งถอนกำลังด้านนอกเขื่อนปัตตานี กันเป็นพื้นที่ห้ามเข้าชั่วคราว  ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) คาร์บอมบ์ ศอ.บต. บีอาร์เอ็น ลูบคม? ความรุนแรงชายแดนใต้ยืดเยื้อเรื้อรัง และ ๒) รายงาน: เจาะ 4 ปมคาร์บอมบ์หน้า ศอ.บต. จับตาโยงปัญหา'ขัดแย้งภายใน'

      ในช่วงวันที่ ๒๑-๒๗ มี.ค. ๖๓ มีข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๑๓ ข่าว จากที่มี ๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๔-๒๐ มี.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีข่าวเชิงลบ ๒ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๑๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๔-๒๐ มี.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) โอเคเบตง!!เที่ยวบินแรกผ่านฉลุย ๒) ขายยางฯ ไม่ได้ราคาเลยหันมาปลูกลำไย ๓) นำร่องยกระดับกลุ่ม สตรี'ค้าขายออนไลน์'ให้ปัง ๔) ลด แลก แจกแถม: ข้าวกล้องออร์แกนิก ๕) ศึกษาแผนเชื่อม'อ่าวไทย-อันดามัน' และ ๖) กยท. ปั้นทายาทเกษตรกรชาวสวนยาง เป็นนวัตกร ด้านยางพารา แจกทุน ป.ตรี จนจบการศึกษา ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) 76 จังหวัดอ่วมพิษ 'โควิด' เศรษฐกิจ-ค้าชายแดนระส่ำ !! และ ๒) ชายแดนใต้เผชิญวิกฤติ "โควิด-ปิดด่าน-ยางถูกเท"

Comment