วันพฤหัสบดีที่ 02 ธันวาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๔ - ๒๐ มี.ค. ๖๓

 23 มี.ค. 2563 12:14 น. | อ่าน 336
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

สรุปสถานการณ์ฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๔ - ๒๐ มี.ค. ๖๓

แนวโน้มข่าวเชิงบวกและลบ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๔ - ๒๐ มี.ค. ๖๓

พูดคุยเพื่อสันติสุข

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๔ - ๒๐ มี.ค. ๖๓

เหตุร้ายรายวัน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๔ - ๒๐ มี.ค. ๖๓

การเมือง

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๔ - ๒๐ มี.ค. ๖๓

รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๔ - ๒๐ มี.ค. ๖๓

เศรษฐกิจฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๔ - ๒๐ มี.ค. ๖๓

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๔-๒๐ มี.ค. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๕๓ ข่าว จากที่มี ๑๐๔ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๗-๑๓ มี.ค. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๕๙ ข่าว จากที่มี ๘๙ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๗-๑๓ มี.ค. ๖๓)    
ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่
1. การพูดคุยเพื่อสันติสุข:
ไฟใต้ : ๖๐ ปีสถาปนาบีอาร์เอ็น ปรับภาพลักษณ์ “องค์กรลับ” สู่ “องค์กรการเมือง”
2. การเมือง: ๑) 'สุพจน์' ชี้ 'ผู้กองปูเค็ม' จงใจกล่าวร้าย ดูหมิ่น 'ชลิดา', ๒) หลังพิงฝา และ ๓) คอลัมน์ มองรอบทิศ: อยู่ด้วยกันยาก!
3. เหตุร้ายรายวัน: ๑) Several wounded in twin bomb attack in Thailand's restive region, ๒) เปิดรายชื่อผู้บาดเจ็บ เหตุโจรใต้คาร์บอมบ์หน้า 'ศอ.บต.', ๓) คนร้ายโหด! กระหน่ำยิง 'ผู้ช่วย ผญบ.ยะหริ่ง' เสียชีวิต และ ๔) เกิดเหตุยิงชาวบ้านใน อ.บันนังสตา เสียชีวิต ๑ ราย เจ็บสาหัส ๑ คน
4. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้: ๑) คนไทยทำงานในมาเลเซียทยอยเดินทางกลับ หลังประกาศปิดประเทศ, ๒) ค้าบุหรี่หนีภาษีภาคใต้ยังพุ่งสูง และ ๓) 'โควิด'กระทบไฟฟ้าชุมชน เลื่อนเปิด 'ซีโอดี' กลางปี ๖๔
5. กระบวนการยุติธรรม: แฟ้มคดี: เปิดจดหมายสุดท้าย 'คณากร เพียรชนะ' ยิงตัวตายครั้งที่ ๒
6. สิทธิมนุษยชน: จาก ทักษิณ สู่ ประยุทธ์ การสูญหายของ สมชาย นีละไพจิตร กับ ไฟใต้ ที่ยังไร้คำตอบ
ประเด็นข่าวเชิงบวก ได้แก่
1. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน :
๑) ปัตตานีสวดฮายัตขอพรให้พ้นภัย, ๒) ยะลาลุยปะทะจับตาย ๓ ศพ, ๓) กลาโหม ประณามโจรใต้เถื่อน หวังสังหารหมู่ประชาชน ขวางพัฒนาสันติสุข, ๔) 'บิ๊กแป๊ะ'ดูเส้นทางหนีโจรใต้ รอยต่อ'ปัตตานี-ยะลา', ๕) นายกฯแสดงความเสียใจเหตุสูญเสียและบาดเจ็บ จากเหตุปะทะที่ปัตตานี และ ) ผู้นำศาสนา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เดินทางมาให้กำลังใจ เลขาธิการ ศอ.บต. หลังเกิดเหตุระเบิด
2. การช่วยเหลือประชาชน: สามจังหวัดระวังไวรัส
3. ยาเสพติด: ๑) จับบิ๊กล็อต! ตร.สงขลาทลายแก๊งเฮโรอีนข้ามชาติ ยึดของกลางมูลค่ากว่า ๑๖ ล., และ ๒) ตร.ตรัง จับ'แหม่ม สามี'แก๊งเครือข่ายยาบ้า รายใหญ่ เชื่อมโยง ๓ จังหวัด ยึดของกลางกว่า ๘ หมื่นเม็ด
      จากสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส่งผลให้ระดับการรับรู้เชิงบวกที่มีต่อสถานการณ์ จชต. ทั้งในสัปดาห์นี้ และ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๗ - ๑๓ มี.ค. ๖๓) ยังคงอยู่ในระดับต่ำ  สืบเนื่องจากสถานการณ์เหตุระเบิดหน้า ศอ.บต. และ สถานการณ์โควิค ๑๙

 

      ในช่วงวันที่ ๑๔-๒๐ มี.ค. ๖๓ มีข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) ๑๕๓ ข่าว จากที่มี ๑๐๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๗-๑๓ มี.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีข่าวเชิงลบ ๕๙ ข่าว จากที่มี ๘๙ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๗-๑๓ มี.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ลดลง

      ในช่วงวันที่ ๑๔-๒๐ มี.ค. ๖๓ และ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๗-๑๓ มี.ค. ๖๓) ไม่มีข่าวเชิงบวกในประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ในส่วนของข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๒ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่ไม่มีข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๗-๑๓ มี.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ไฟใต้ : 60 ปีสถาปนาบีอาร์เอ็น ปรับภาพลักษณ์ “องค์กรลับ” สู่ “องค์กรการเมือง”  

      ในช่วงวันที่ ๑๔-๒๐ มี.ค. ๖๓ มีข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ๓๑ ข่าว จากที่มี ๑๕ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๗-๑๓ มี.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพ่มขึ้นเล็กน้อย ภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ๑) Several wounded in twin bomb attack in Thailand's restive region ๒) เปิดรายชื่อผู้บาดเจ็บ เหตุโจรใต้คาร์บอมบ์หน้า 'ศอ.บต.' ๓) คนร้ายโหด! กระหน่ำยิง 'ผู้ช่วย ผญบ.ยะหริ่ง' เสียชีวิต และ ๔) เกิดเหตุยิงชาวบ้านใน อ.บันนังสตา เสียชีวิต 1 ราย เจ็บสาหัส 1 คน

      ในช่วงวันที่ ๑๔-๒๐ มี.ค. ๖๓ ไม่มีข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. จากที่มี ๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๗-๑๓ มี.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๔ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๑๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๗-๑๓ มี.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) 'สุพจน์' ชี้ 'ผู้กองปูเค็ม'จงใจกล่าวร้าย ดูหมิ่น 'ชลิดา' ๒) หลังพิงฝา และ ๓) คอลัมน์ มองรอบทิศ: อยู่ด้วยกันยาก!

      ในช่วงวันที่ ๑๔-๒๐ มี.ค. ๖๓ มีข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน ๔๓ ข่าว จากที่มี ๑๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๗-๑๓ มี.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ  เพิ่มขึ้น  ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๑ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่ไม่มีข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๗-๑๓ มี.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) ปัตตานีสวดฮายัตขอพรให้พ้นภัย ๒) ยะลาลุยปะทะจับตาย ๓ ศพ ๓) กลาโหม ประณามโจรใต้เถื่อน หวังสังหารหมู่ประชาชน ขวางพัฒนาสันติสุข ๔) 'บิ๊กแป๊ะ'ดูเส้นทางหนีโจรใต้ รอยต่อ'ปัตตานี-ยะลา' ๕) นายกฯแสดงความเสียใจเหตุสูญเสียและบาดเจ็บ จากเหตุปะทะที่ปัตตานี และ ) ผู้นำศาสนา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เดินทางมาให้กำลังใจ เลขาธิการ ศอ.บต. หลังเกิดเหตุระเบิด ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ปัตตานี-ยะลาปะทะโจรใต้ ทหาร-อส.ถูกยิงเจ็บ 7 นาย

      ในช่วงวันที่ ๑๔-๒๐ มี.ค. ๖๓ ข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีข่าวเชิงบวก ๗ ข่าว จากที่มี ๑๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๗ - ๑๓ มี.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีข่าวเชิงลบ ๑๒ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๗ - ๑๓ มี.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) ศอ.บต. ขับเคลื่อนเกษตรชายแดนใต้ ๒) 'พาณิชย์' ชี้ช่องใช้ FTA ตีตลาด 3 ประเทศอาเซียน และ ๓) ดีไซเนอร์ชั้นนำสร้างมูลค่าผ้าบาติกแดนใต้ ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) คนไทยทำงานในมาเลเซียทยอยเดินทางกลับ หลังประกาศปิดประเทศ ๒) ค้าบุหรี่หนีภาษีภาคใต้ยังพุ่งสูง และ ๓) 'โควิด'กระทบไฟฟ้าชุมชน เลื่อนเปิด 'ซีโอดี' กลางปี 64

Comment