วันจันทร์ที่ 06 ธันวาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๙ ก.พ. - ๖ มี.ค. ๖๓

 09 มี.ค. 2563 11:55 น. | อ่าน 398
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

สรุปสถานการณ์ฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๙ ก.พ. - ๖ มี.ค. ๖๓

แนวโน้มข่าวเชิงบวกและลบ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๙ ก.พ. - ๖ มี.ค. ๖๓

พูดคุยเพื่อสันติสุข

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๙ ก.พ. - ๖ มี.ค. ๖๓

เหตุร้ายรายวัน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๙ ก.พ. - ๖ มี.ค. ๖๓

การเมือง

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๙ ก.พ. - ๖ มี.ค. ๖๓

รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๙ ก.พ. - ๖ มี.ค. ๖๓

เศรษฐกิจฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๙ ก.พ. - ๖ มี.ค. ๖๓

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๙ ก.พ. ๖๓-๖ มี.ค. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๘๗ ข่าว จากที่มี ๗๕ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๒-๒๘ ก.พ. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๔๐ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๓๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๒-๒๘ ก.พ. ๖๓)
ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่
1. เหตุร้ายรายวัน:
ดักบึ้มบาเจาะ-อส.ทพ.บาดเจ็บ ๖ ทวงแค้นวิสามัญ ๖ ศพ 'เขาตะเว'
2. สิทธิมนุษยชน: ๓๓ องค์กรสิทธิฯ - เอ็นจีโอ จี้สอบสวนและยุติ IO โจมตีนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
3. การพูดคุยเพื่อสันติสุข: ๑) พูดคุยดับไฟใต้ไม่คืบ! ชงชุดเล็กสานงานต่อ, ๒) ยิ่งแก้ คะแนนประยุทธ์ยิ่งตก โพลล์ชี้คนพื้นที่ก้ำกึ่งจะเห็นความสงบใน ๕ ปี และ ๓) จับตาต่างชาติ-แกนนำบีอาร์เอ็น เคลื่อนไหวชายแดนใต้ สุมไฟระอุหรือเปิดช่องทางรอด
4. การเมือง: ๑) นักศึกษา ม.ราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมแสดงจุดยืนแฟลชม็อบ #มรย_ไม่เอาเผด็จการ, ๒) นักศึกษา ๓ จังหวัดชายแดนใต้ เอาด้วย 'ชูป้ายไล่รัฐบาล' และ ๓) คอลัมน์: บทความพิเศษ: พิษ IO กำลังทิ่มแทงรัฐบาลกลางและหน่วยความมั่นคงชายแดนภาคใต้
5. กระบวนการยุติธรรม: คณากร เพียรชนะ : ผู้พิพากษาศาลจังหวัดยะลายิงตัวเองเสียชีวิต ใน จ.เชียงใหม่
ประเด็นข่าวเชิงบวก ได้แก่
1. การศึกษา :
สุวิทย์'หนุนพัฒนายุวสตาร์ทอัพมุสลิมภาคใต้
2. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้: ๑) จับตาขับเคลื่อนพัฒนา ๓ ด่านชายแดนนราธิวาส หลัง ครม.สั่ง ศอ.บต.เป็นเจ้าภาพแก้ปัญหา, ๒) 'กาแฟธารโต' ออกดอกสะพรั่งศูนย์วิจัยฯ หนุนปลูกสร้างอาชีพ, ๓) พณ.ปลื้ม งาน 'มหกรรมการค้าชายแดนสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส' สำเร็จเกินคาด และ ๔) บาราโหม จ.ปัตตานี แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในอารยธรรมเก่าของชายแดนใต้
3. เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหา จชต.: รายงานพิเศษ : นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ต่อยอด'นวัตกรรมนิติพันธุศาสตร์ แก้ไขปัญหาความมั่นคง' คิดค้น PSU-BEK kit ชุดน้ำยาสกัดดีเอ็นเอจากกระดูก ย่นเวลาจาก ๒ วัน เหลือ ๒ ชั่วโมง

      จากสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส่งผลให้ระดับการรับรู้เชิงบวกที่มีต่อสถานการณ์ จชต. ลดลง จาก  ๑.๖ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๒ -๒๘ ก.พ. ๖๓) เป็น ๑.๓๓ ในสัปดาห์นี้ ในมิติของแนวโน้มการรับรู้เชิงบวก มีแนวโน้มฯ ลดลง

      ในช่วงวันที่ ๒๙ ก.พ. ๖๓-๖ มี.ค. ๖๓ มีข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) ๘๗ ข่าว จากที่มี ๗๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๒-๒๘ ก.พ. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีข่าวเชิงลบ ๔๐ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๓๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๒-๒๘ ก.พ. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น

      ในช่วงวันที่ ๒๙ ก.พ. ๖๓-๖ มี.ค. ๖๓ มีข่าวเชิงบวก ๑ ข่าว จากที่ไม่มีข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๒-๒๘ ก.พ. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๔ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๒-๒๘ ก.พ. ๖๓) สำหรับในมิติ ของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) พูดคุยดับไฟใต้ไม่คืบ! ชงชุดเล็กสานงานต่อ ๒) ยิ่งแก้ คะแนนประยุทธ์ยิ่งตก โพลล์ชี้คนพื้นที่ก้ำกึ่งจะเห็นความสงบใน 5 ปี และ ๓) จับตาต่างชาติ-แกนนำบีอาร์เอ็น เคลื่อนไหวชายแดนใต้ สุมไฟระอุหรือเปิดช่องทางรอด ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ มาเลย์ได้นายกฯใหม่ - "อันวาร์"วืด - โต๊ะพูดคุย BRN เดินต่อ

      ในช่วงวันที่ ๒๙ ก.พ. ๖๓-๖ มี.ค. ๖๓ มีข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ๓ ข่าว จากที่มี ๑๒ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๒-๒๘ ก.พ. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ๑) บึ้มบาเจาะ ทหารพรานดับ 1 เจ็บระนาว และ ๒) ดักบึ้มบาเจาะ-อส.ทพ.บาดเจ็บ 6 ทวงแค้นวิสามัญ 6ศพ 'เขาตะเว'

      ในช่วงวันที่ ๒๙ ก.พ. ๖๓-๖ มี.ค. ๖๓ มีข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. ๕ ข่าว จากที่มี ๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๒-๒๘ ก.พ. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๑๔ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๑๙ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๒-๒๘ ก.พ. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) สุวิทย์เล็งเปิดเวทีรับฟัง นศ. ๒) 'มติประชาชาติ' ชี้ 'อนุมัติ ซูสารอ' ฝ่าฝืนข้อบังคับพรรค และ ๓) 'นราธิวาส' คัดเลือก เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 63 เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืน ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) นักศึกษา ม.ราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมแสดงจุดยืนแฟลชม็อบ #มรย_ไม่เอาเผด็จการ ๒) ราชภัฏยะลา-อยุธยา-นครสวรรค์-เชียงใหม่ไล่เผด็จการ 'สวนนนท์' เสียใจต้องงดกิจกรรม ๓) ศึกในและศึกนอก ๔) 'ไอติม'วิเคราะห์ความวิปริต ของบ้านเมือง 9 ประการ ๕) นักศึกษา 3 จังหวัดชายแดนใต้ เอาด้วย'ชูป้ายไล่รัฐบาล' และ ๖) คอลัมน์: บทความพิเศษ: พิษ IO กำลังทิ่มแทงรัฐบาลกลางและหน่วยความมั่นคงชายแดนภาคใต้

      ในช่วงวันที่ ๒๙ ก.พ. ๖๓-๖ มี.ค. ๖๓ มีข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน ๖ ข่าว จากที่มี ๓๐ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๒-๒๘ ก.พ. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ  ลดลง  ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๑ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่ไม่มีข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๒-๒๘ ก.พ. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ภาค 9 กวาดล้างอาวุธ 10 วัน ยึดปืน 135 กระบอกกระสุนอื้อ  ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ แกะรอยเว็บ Pulony ไม่ใช่ของทหารแล้วจะของใคร?

      ในช่วงวันที่ ๒๙ ก.พ. ๖๓-๖ มี.ค. ๖๓ มีข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๑๕ ข่าว จากที่มี ๑๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๒-๒๘ ก.พ. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ ไม่มีข่าวเชิงลบทั้งในสัปดาห์นี้ และ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๒-๒๘ ก.พ. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) รวมพลัง 'ยุวชนมุสลิมสร้างชาติ'ให้มั่งคั่งและยั่งยืน ๒) จับเรือนอก ๓) จับตาขับเคลื่อนพัฒนา 3 ด่านชายแดนนราธิวาส หลัง ครม.สั่ง ศอ.บต.เป็นเจ้าภาพแก้ปัญหา ๔) 'กาแฟธารโต' ออกดอกสะพรั่งศูนย์วิจัยฯ หนุนปลูกสร้างอาชีพ ๕) พณ.ปลื้ม งาน 'มหกรรมการค้าชายแดนสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส' สำเร็จเกินคาด ๖) บาราโหม จ.ปัตตานี แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในอารยธรรมเก่าของชายแดนใต้ และ ๗) รมช.มนัญญาสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์หาตลาดรองรับผลไม้ กระตุ้นกลไกตลาดส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ เตรียมคลอดมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนชาว สวนผลไม้ที่ได้รับผลกระทบไวรัส โควิค

Comment