วันอาทิตย์ที่ 05 ธันวาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๕ - ๒๑ ก.พ. ๖๓

 24 ก.พ. 2563 11:54 น. | อ่าน 399
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

สรุปสถานการณ์ฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๕ - ๒๑ ก.พ. ๖๓

แนวโน้มข่าวเชิงบวกและลบ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๕ - ๒๑ ก.พ. ๖๓

พูดคุยเพื่อสันติสุข

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๕ - ๒๑ ก.พ. ๖๓

เหตุร้ายรายวัน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๕ - ๒๑ ก.พ. ๖๓

การเมือง

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๕ - ๒๑ ก.พ. ๖๓

รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๕ - ๒๑ ก.พ. ๖๓

เศรษฐกิจฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๕ - ๒๑ ก.พ. ๖๓

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๕-๒๑ ก.พ. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๗๘ ข่าว จากที่มี ๗๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๘-๑๔ ก.พ. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๑๙ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๒๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๘-๑๔ ก.พ. ๖๓)
ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่
1. เหตุร้ายรายวัน:
๑) ตร.เชื่อเหตุความไม่สงบ! ปมคนร้ายประกบยิง รปภ.รร. ลูกจ้างเร่งด่วนของรัฐ, ๒) โจรใต้ตามยิงหนุ่ม ๒ ครั้งไม่สำเร็จ ถูกล่ารอบ ๓ พลาดดับ และ ๓) กำลังจะร้องเพลงชาติ ระเบิดบึ้มสนั่น 'ครู-นร.' หนีตายวุ่น
2. อาชญากรรมในพื้นที่: พบศพชายตายในสวนยาง! สภาพแห้งกรังนั่งคุกเข่าหลังต้นไม้ คาดโยงแก๊งค้ายา
3. สิทธิมนุษยชน: ๑) ตามรอยน้ำตาในเพลง-เรื่องเล่าท้องถิ่น ความรุนแรงโดยรัฐจากอดีตถึงปัจจุบัน  และ  ๒) เปิดร่างฯ พ.ร.บ. ป้องกันซ้อมทรมาน-อุ้มหาย ฉบับประชาชน มีแล้วดีอย่างไร
4. การ รปภ.ชีวิต/ทรัพย์สิน: ๑) ร้อง กมธ.ทหารฯ สอบปัญหาประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยคลังอาวุธ, ๒) 'อนาคตใหม่' เตรียมจัดเวที 'จากโคราชสู่การ ปฏิรูปกองทัพ' ชวนร่วมทลาย 'แดนสนธยา' ๑๕ ก.พ. นี้, ๓) เสนาพาณิชย์! เปิด ๑๔ ธุรกิจในค่ายทหาร...ใครได้ประโยชน์? และ ๔) ทหารสังคมศักดินา ไม่เชื่อมั่นสายตรง ผบ.ทบ.
ประเด็นข่าวเชิงบวก ได้แก่
1. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต :
ฟื้นฟูวัดร้างใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือการสร้างความมั่นคงใน 'พื้นที่ปลายด้ามขวาน'
2. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้: ๑) จัดเต็มรถสาธารณะเชื่อมบินเบตง, ๒) 'จุรินทร์' เปิดมหกรรมการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย กระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนฝ่า ทุกสถานการณ์ และ ๓) SME D Bank ร่วมกับ EXIM Bank ประสานพลังสถาบันการเงินหลักมาเลเซีย เสริมแกร่งเพิ่มศักยภาพเอสเอ็มอี ๒ ชาติ หนุนเศรษฐกิจระหว่าง ประเทศเติบโต
3. ยาเสพติด: ๑) 'สงขลา' นำจิตอาสาแก้ยาเสพติด, ๒) รวบยกก๊วน "ทีม ผญบ.รามัน" ใช้ป้อม ชรบ.ซ่อนตัวมั่วยา และ ๓) ปส. จับสองพ่อค้าซุกยาบ้า ๑.๒ ล้านเม็ดในลังผลไม้รับทำมาแล้ว ๕ ครั้ง
      จากสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส่งผลให้ระดับการรับรู้เชิงบวกที่มีต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ เพิ่มขึ้น จาก ๑.๘๙ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๘ -๑๔ ก.พ. ๖๓)  เป็น ๒.๓๖ ในสัปดาห์นี้

      ในช่วงวันที่ ๑๕-๒๑ ก.พ. ๖๓ มีข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) ๗๘ ข่าว จากที่มี ๗๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๘-๑๔ ก.พ. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ ลดลงเล็กน้อย ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีข่าวเชิงลบ ๑๙ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๒๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๘-๑๔ ก.พ. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่

      ไม่มีข่าวเชิงบวก ทั้งในสัปดาห์นี้ (๑๕-๒๑ ก.พ. ๖๓) และในสัปดาห์ที่แล้ว (๘-๑๔ ก.พ. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. ไม่มีข่าวเชิงลบ ทั้งในสัปดาห์นี้ (๑๕-๒๑ ก.พ. ๖๓) และในสัปดาห์ที่แล้ว (๘-๑๔ ก.พ. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่

      ในช่วงวันที่ ๑๕-๒๑ ก.พ. ๖๓ มีข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ๑๐ ข่าว จากที่มี ๑ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๘-๑๔ ก.พ. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ๑) ตร.เชื่อเหตุความไม่สงบ! ปมคนร้ายประกบยิง รปภ.ร.ร. ลูกจ้างเร่งด่วนของรัฐ ๒) โจรใต้ตามยิงหนุ่ม 2 ครั้งไม่สำเร็จ ถูกล่ารอบ 3 พลาดดับ และ ๓) กำลังจะร้องเพลงชาติ ระเบิดบึ้มสนั่น'ครู-นร.'หนีตายวุ่น

      ในช่วงวันที่ ๑๕-๒๑ ก.พ. ๖๓ มีข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. ๑ ข่าว จากที่มี ๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๘-๑๔ ก.พ. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ในส่วนข่าวเชิงลบฯ ไม่มีข่าวเชิงลบทั้งในสัปดาห์นี้ และ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๘-๑๔ ก.พ. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ 'ผู้กองปูเค็ม' โผล่ยะลา นำมวลชนบุกสาขา 'อนค.' ชูป้ายเก้อต่อต้าน 'ธนาธร'  

      ในช่วงวันที่ ๑๕-๒๑ ก.พ. ๖๓ มีข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน มีความถี่ลดลง ๔ ข่าว จากที่มี ๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๘-๑๔ ก.พ. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ  ลดลง  ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๕ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๘-๑๔ ก.พ. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) กอ.รมน. ถกแก้สัญชาติ 'ไทย-มาเลย์' ๒) คู่มือรักษาชีวิต...เหตุสังหารหมู่-มีปัญหาทางจิต-จับตัวประกัน และ ๓) พลทหารฮีโร่! กระโดดน้ำช่วยเหลือหญิงฆ่าตัวตายได้อย่างปลอดภัย ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) ร้อง กมธ.ทหารฯ สอบปัญหาประสิทธิภาพการ รักษาความปลอดภัยคลังอาวุธ ๒) 'อนาคตใหม่' เตรียมจัดเวที 'จากโคราชสู่การปฏิรูปกองทัพ' ชวนร่วมทลาย 'แดนสนธยา' 15 ก.พ. นี้ ๓) เสนาพาณิชย์! เปิด 14 ธุรกิจในค่ายทหาร...ใครได้ประโยชน์? และ ๔) ทหารสังคมศักดินา ไม่เชื่อมั่นสายตรง ผบ.ทบ.

      ในช่วงวันที่ ๑๕-๒๑ ก.พ. ๖๓ มีข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๒๓ ข่าว จากที่มี ๑๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๘-๑๔ ก.พ. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ ไม่มีข่าวเชิงลบ ทั้งในสัปดาห์นี้ และในสัปดาห์ที่แล้ว (๘-๑๔ ก.พ. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) จัดเต็มรถสาธารณะเชื่อมบินเบตง ๒) เข้มโรงไฟฟ้าชุมชน สกัดจุดมืดในแสงสว่าง 'นายทุนฮุบ' ๓) 'Southern Market Show สินค้าดี วิถีเด่น ชายแดนใต้' ๔) ถุงผ้า ๕) วิถี'พอเพียง'ผสานความรู้ 'คนเลี้ยงแพะ'บ้านสุเหร่าท่าน้ำ ๖) เฉลิม อยู่วิทยา/ชูมอนซูน แวลลีย์เพื่อเกษตรกรไทย ๗) 'จุรินทร์' เปิดมหกรรมการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย กระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนฝ่าทุกสถานการณ์ ๘) กดปุ่มขยาย 4 สนามบินรองรับผู้โดยสาร และ ๙) SME D Bank ร่วมกับ EXIM Bank ประสานพลังสถาบันการเงินหลักมาเลเซีย เสริมแกร่งเพิ่มศักยภาพเอสเอ็มอี 2 ชาติ หนุนเศรษฐกิจระหว่างประเทศเติบโต

Comment