วันพุธที่ 01 ธันวาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๕ - ๓๑ ม.ค. ๖๓

 03 ก.พ. 2563 11:41 น. | อ่าน 347
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

สรุปสถานการณ์ฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๕ - ๓๑ ม.ค. ๖๓

แนวโน้มข่าวเชิงบวกและลบ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๕ - ๓๑ ม.ค. ๖๓

พูดคุยเพื่อสันติสุข

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๕ - ๓๑ ม.ค. ๖๓

เหตุร้ายรายวัน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๕ - ๓๑ ม.ค. ๖๓

การเมือง

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๕ - ๓๑ ม.ค. ๖๓

รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๕ - ๓๑ ม.ค. ๖๓

เศรษฐกิจฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๕ - ๓๑ ม.ค. ๖๓

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๕-๓๑ ม.ค. ๖๓ มีข่าวเชิงบวก ๑๐๕ ข่าว จากที่มี ๑๗๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๘-๒๔ ม.ค. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๑๔ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๔๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๘-๒๔ ม.ค. ๖๓)
ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่
1. เหตุร้ายรายวัน:
๑) โต๊ะพูดคุยขยับ - ความรุนแรงเขยื้อน ล็อคเป้า อส.-ทหารพราน, ๒) คอลัมน์ ข่าวสดทั่วไทย: ยะลา-ยิงหนุ่มดับ, ๓) ซุ่มยิงที่ 'บาเจาะ' อาก้ารัวดับหนุ่ม และ ๔) เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น: โจรใต้บุกยิง อส. คาร้านชำ
2. การเยียวยา: ทวงทั้งน้ำตา...เมื่อปัญหาเงินเยียวยาลามดงขมิ้น พระถูกยิงไม่ได้รับทุนการศึกษา
3. การเมือง: ๑) รถสายตรวจฉาวไม่เลิก และ ๒) 'หมอสุภัทร'โพสต์พึ่งรัฐสภายาก
ประเด็นข่าวเชิงบวก ได้แก่
1. การพูดคุยเพื่อสันติฯ :
เปิดเส้นทางโต๊ะพูดคุยสันติสุขรอบใหม่ ใครเป็นใครในคณะ BRN
2. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน: ๑) จับเรือประมงขนน้ำมันเถื่อน และ ๒) 'บิ๊กแดง' เยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการ
3. ยาเสพติด: จับ ๒ โจ๋รับจ้างส่งยานรก  
4. การยกระดับคุณภาพชีวิต: ๑) ด่านเบตงตรวจเข้ม ป้องกันไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ และ ๒) ด่านสุไหงโก-ลกเข้ม! คัดกรอง นทท.เข้าประเทศ เฝ้าระวังเชื้อไวรัสโคโรนา
5. สิทธิมนุษยชน: 'กรรมการสิทธิฯ' ร่วม 'กอ.รมน.' อบรมสิทธิมนุษยชนให้เจ้าหน้าที่รัฐชายแดนใต้
6. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้: เมืองต้นแบบที่ ๔ เมืองอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
      จากสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส่งผลให้ระดับการรับรู้เชิงบวกที่มีต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ เพิ่มขึ้น จาก ๒.๑๓ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๘ - ๒๔ ม.ค. ๖๓) เป็น ๒.๙๘ ในสัปดาห์นี้

      ในช่วงวันที่ ๒๕ - ๓๑ ม.ค. ๖๓ มีข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) ๑๐๕ ข่าว จากที่มี ๑๗๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๘ - ๒๔ ม.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ ลดลง ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีข่าวเชิงลบ ๑๔ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๔๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๘ - ๒๔ ม.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ลดลง

      ในช่วงวันที่ ๒๕ - ๓๑ ม.ค. ๖๓ ข่าวเชิงบวก มีความถี่ลดลง ร้อยละ ๘๕ (๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๘ - ๒๔ ม.ค. ๖๓) ๑ ข่าวในสัปดาห์นี้) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีความถี่ ลดลง ร้อยละ ๗๕ (๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๘ - ๒๔ ม.ค. ๖๓) ๐ ข่าวในสัปดาห์นี้) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ลดลง ไม่มีข่าวเชิงลบ ในสัปดาห์นี้  ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ เปิดเส้นทางโต๊ะพูดคุยสันติสุขรอบใหม่ ใครเป็นใครในคณะ BRN

      ในช่วงวันที่ ๒๕-๓๑ ม.ค. ๖๓ มีข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ๔ ข่าว จากที่มี ๒๓ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๘-๒๔ ม.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ๑) โต๊ะพูดคุยขยับ - ความรุนแรงเขยื้อน ล็อคเป้า อส.-ทหารพราน ๒) คอลัมน์ ข่าวสดทั่วไทย: ยะลา-ยิงหนุ่มดับ ๓) ซุ่มยิงที่ 'บาเจาะ' อาก้ารัวดับหนุ่ม และ ๔) เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น: โจรใต้บุกยิง อส. คาร้านชำ

      ในช่วงวันที่ ๒๕-๓๑ ม.ค. ๖๓ มีข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. ๑ ข่าว จากที่มี ๑๙ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๘-๒๔ ม.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๓ ข่าว จากที่มี ๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๘-๒๔ ม.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ สบาย สบายสไตล์การเมือง: เอาไว้รอดู  ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) รถสายตรวจฉาวไม่เลิก และ ๒) 'หมอสุภัทร'โพสต์พึ่งรัฐสภายาก

      ในช่วงวันที่ ๒๕-๓๑ ม.ค. ๖๓ มีข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน ๘ ข่าว จากที่มี ๑๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๘-๒๔ ม.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ  ลดลง  ในส่วนข่าวเชิงลบฯ ไม่มีข่าวเชิงลบฯ ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๘-๒๔ ม.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) ตรวจเยี่ยม ๒) ทัพไทย-บรูไนพร้อมรับมือภัยพิบัติ ๓) จับเรือประมงขนน้ำมันเถื่อน และ ๔) 'บิ๊กแดง' เยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการ

      ในช่วงวันที่ ๒๕-๓๑ ม.ค. ๖๓ มีข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๒๓ ข่าว จากที่มี ๔๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๘-๒๔ ม.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลงเล็กน้อย ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีข่าวเชิงลบฯ ๓ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๙ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๘-๒๔ ม.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) 'สนามบินเบตง'ถูกกฎหมาย ๒) กยท.จ.ยะลานำทีมผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบแปลงยาง ให้เกษตรกร ๓) เอไอเอส ผนึก เอสซีจี-ม.อ.สร้างต้นแบบ5G ภาคอุตสาหกรรมสำเร็จรายแรก! ๔) ภาพข่าว: คอลัมน์ NATIONzone UPDATE: 'DITP พัฒนาผู้ประกอบการสินค้าอาหารฮาลาล ๕) 'นพดล'เตรียมรับฟังความเห็นปชช. เกี่ยวกับขุดคลองไทย 25 ก.พ. นี้ ๖) ข่าวดี!พบแหล่งน้ำมันดิบอ่าวไทยเพิ่ม ๗) รายงาน พิเศษ : เมืองต้นแบบที่ 4 เมืองอุตสาหกรรมแห่งอนาคต จะเดินหน้าอย่างไร อยู่ที่การตัดสินใจของคนในพื้นที่ และ ๘) ปักหมุดจุดเช็กอินใหม่ 'สตรีทอาร์ทเบตง' รวมพลัง ศิลปินดังกว่า 30 ภาพ ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ม็อบยางชุมนุมปิดควนหนองหงส์

Comment