วันพุธที่ 01 ธันวาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๘ - ๒๔ ม.ค. ๖๓

 27 ม.ค. 2563 12:41 น. | อ่าน 393
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

สรุปสถานการณ์ฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๘ - ๒๔ ม.ค. ๖๓

แนวโน้มข่าวเชิงบวกและลบ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๘ - ๒๔ ม.ค. ๖๓

พูดคุยเพื่อสันติสุข

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๘ - ๒๔ ม.ค. ๖๓

เหตุร้ายรายวัน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๘ - ๒๔ ม.ค. ๖๓

การเมือง

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๘ - ๒๔ ม.ค. ๖๓

รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๘ - ๒๔ ม.ค. ๖๓

เศรษฐกิจฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๘ - ๒๔ ม.ค. ๖๓

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๘ - ๒๔ ม.ค. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๗๓ ข่าว จากที่มี ๑๒๐ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๑-๑๗ ม.ค. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๔๕ ข่าว จากที่มี ๕๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๑-๑๗ ม.ค. ๖๓)
ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่
1. การบำรุงขวัญกำลังพล:
วิกฤติตำรวจฆ่าตัวตาย - วันเดียวชายแดนใต้ดับ ๒ ศพ 
2. เหตุร้ายรายวัน: ๑) ยะลาระทึก!! พบ'ถังแก๊ส?คล้าย?ระเบิด'ซุกหัวสะพาน คาดจงใจสร้างสถานการณ์, ๒) ๒ คนร้ายขี่ จยย. ประกบยิง 'อส.ทพ.' ดับที่ปัตตานี, ๓) เลือดเย็น! จ่อยิงหัว ผญบ.สายบุรี ขณะละหมาดในมัสยิด และ ๔) ยิงผู้หญิงวัยกลางคนดับคาสวนยางอีกศพที่สะเตง
ประเด็นข่าวเชิงบวก ได้แก่
1. การพูดคุยเพื่อสันติฯ :
บีอาร์เอ็น ร่วมโต๊ะเจรจาสันติภาพ กับ “ก้าวสำคัญ” ของการแก้ปัญหาชายแดนใต้
2. ยาเสพติด: ๑) ปส.จับยาบ้า ๑.๔ ล้านเม็ดไอซ์ ๖ กก., ๒) จับยาบ้า ๑.๘ แสนเม็ดโยง 'พ.อ.จะลอโบ่', ๓) 'บ้านนาสาร'เฮลั่น! ยธ. ยกเป็นโมเดล ปลดล็อก 'พืชกระท่อม' ชงแก้ กม.ยาเสพติด และ ๔) ติดใจยาบ้าส่งไปรษณีย์ถึงไว ย่ามใจส่งรอบ ๕ เจอจับ
3. การเมือง: ๑) ปิดจ๊อบ ครม.สัญจรนราธิวาส ใช้การพัฒนานำการทหาร, ๒) จับตา ครม.สัญจรไฟเขียว สารพัดโครงการพัฒนาชายแดนใต้ และ ๓) ครม. เห็นชอบตั้งสภาสันติสุขตำบล ห้ามเสนอโครงการศึกษาดูงาน
4. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้: ครม.สัญจรเห็นชอบ ๑๘,๖๘๐ ดันเขตเศรฐกิจพิเศษเฉพาะกิจจะนะ? จ้างงาน ๑ แสนอัตรา
      จากสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส่งผลให้ระดับการรับรู้เชิงบวกที่มีต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ เพิ่มขึ้น จาก ๑.๕๗ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๑-๑๗ ม.ค. ๖๓) เป็น ๒.๑๓ ในสัปดาห์นี้

      ในช่วงวันที่ ๑๘-๒๔ ม.ค. ๖๓ มีข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) ๑๗๓ ข่าว จากที่มี ๑๒๐ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๑-๑๗ ม.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีข่าวเชิงลบ ๔๕ ข่าว จากที่มี ๕๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๑-๑๗ ม.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ลดลง

      ในช่วงวันที่ ๑๘-๒๔ ม.ค. ๖๓ มีข่าวเชิงบวก ๗ ข่าว จากที่ไม่มีข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๑-๑๗ ม.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนของข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๔ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่ไม่มีข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๑-๑๗ ม.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) บีอาร์เอ็น ร่วมโต๊ะเจรจาสันติภาพ กับ “ก้าวสำคัญ” ของการแก้ปัญหาชายแดนใต้ ๒) ยุทธศาสตร์เปลี่ยนพื้นที่สู้รบ โต๊ะถก 'สันติสุข' แค่ใบเบิกทาง ๓) "พล.อ.วัลลภ" นำทีมเปิดโต๊ะพุดคุยตัวแทนบีอาร์เอ็นที่มาเลย์ ๔) คณะพูดคุยฯ ออกแถลงการณ์ร่วมถก "บีอาร์เอ็น" ๕) เปิดตัว "อุสตาซหีพนี" หัวหน้าคณะพูดคุยฯ ฝ่ายบีอาร์เอ็น ๖) ถกบีอาร์เอ็นนัดแรกสัญญาณดี และ ๗) ตัวแทนรัฐไทยยืนยันหนักแน่น 'อานัส อับดัลเราะห์มาน-อับดุล อาซิซ ญะบัล' ตัวจริง BRN ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ใครเป็น 'ตัวจริง' คณะพูดคุยไทยพบบีอาร์เอ็นที่มาเลเซีย แต่ก็มีคุยที่เยอรมนีอีกวง

      ในช่วงวันที่ ๑๘-๒๔ ม.ค. ๖๓ มีข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ๒๓ ข่าว จากที่มี ๑๑ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๑-๑๗ ม.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ๑) ยะลาระทึก!! พบ'ถังแก๊ส?คล้าย?ระเบิด'ซุกหัวสะพาน คาดจงใจสร้างสถานการณ์ ๒) ๒ คนร้ายขี่ จยย. ประกบยิง 'อส.ทพ.' ดับที่ปัตตานี ๓) โจรใต้อำมหิตยิงทหารดับ ขณะขี่จยย.มากับลูก 3 ขวบ ๔) เลือดเย็น!จ่อยิงหัว ผญบ.สายบุรี ขณะละหมาดในมัสยิด ๕) คนร้ายประกบยิง ชาวบ้านยะลา'เสียชีวิต 1 ศพ ๖) ยิงผู้หญิงวัยกลางคนดับคาสวนยางอีกศพที่สะเตง และ ๗) ยิงผู้ใหญ่บ้านดับคามัสยิดใน ต.แป้น สายบุรี

      ในช่วงวันที่ ๑๘-๒๔ ม.ค. ๖๓ มีข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. ๑๙ ข่าวจากที่มี ๑๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๑-๑๗ ม.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบฯ ๒ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๒๒ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๑-๑๗ ม.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) ปิดจ๊อบ ครม.สัญจรนราธิวาส ใช้การพัฒนานำการทหาร ๒) 'ถาวร'ลงพื้นที่'นราธิวาส' พร้อมรับ 'ครม.สัญจร' ๓) จับตา ครม.สัญจรไฟเขียว สารพัดโครงการพัฒนาชายแดนใต้ ๔) ครม. เห็นชอบตั้งสภาสันติสุขตำบล ห้ามเสนอโครงการศึกษาดูงาน ๕) นายกฯ พอใจ รมต. ลงพื้นที่ตรวจราชการ ปลื้มใจได้รอยยิ้ม จากประชาชนชาวใต้ ๖) รายงานพิเศษ: 14 ก.พ.แบ่งเขตเลือกตั้งท้องถิ่นเสร็จทั่ว ปท. ๗) 'นายกฯ' พบผู้นำศาสนาอิสลาม ขอพรที่ให้มา กลับสู่ชาวนราฯ ๘) นายกฯ ชื่นชมชาว'ไทยพุทธ-ไทยมุสลิม' อยู่ร่วมกันสงบสุข และ ๙) 'ลุงตู่' นั่งรถกันกระสุนลุย ครม.สัญจร นราธิวาส คอหวยไม่ลืมส่องทะเบียน ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) คอลัมน์ ตะวันออกที่ท่าพระอาทิตย์: คลองไทย จีนขุดใครได้ประโยชน์ และ ๒) 'รถตรวจการณ์' สเปกฉาว สตม.

      ในช่วงวันที่ ๑๘-๒๔ ม.ค. ๖๓ มีข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน ๑๒ ข่าว จากที่มี ๒๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๑-๑๗ ม.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ  ลดลง  ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๑ ข่าว ในสัปดาห์ จากที่มี ๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๑-๑๗ ม.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) จำกัดเสรีภาพผู้ก่อเหตุทำไฟใต้ลด ๒) บิ๊กตู่โวสถานการณ์ไฟใต้ดีขึ้น ๓) จนมุมคาบัส! 'ตม.นครศรีธรรมราช' รวบลอตใหญ่ 24 เมียนมา ใช้หนังสือเดินทางปลอม ลอบเข้าเมือง ๔) มทภ.4 สั่งเจ้าหน้าที่คุมเข้ม 3 จชต.รับประชุม ครม.สัญจร 20-21 ม.ค.นี้ ๕) 'บิ๊กป้อม'ลงพื้นที่ปัตตานี ให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ พร้อมย้ำทำงานด้วยความอดทน ๖) สั่งปรับกล้องซีซีทีวีเป็นดิจิทัล ร่วมกำนัน-ผญบ.จับกุมคนร้าย และ ๗) 'สาธิต'เล่าความประทับใจ ระหว่างไปประชุม ครม.สัญจร จ.นราธิวาส ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ตราบใด กอ.รมน.ภาค 4 มองผู้ที่ 'เห็นต่าง' เป็นฝ่ายตรงข้าม จะต้องมีการขึ้นบัญชีดำคนในพื้นที่อีกนับไม่ถ้วน

      ในช่วงวันที่ ๑๘-๒๔ ม.ค. ๖๓ ข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีความถี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๗๓ (๑๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๑-๑๗ ม.ค. ๖๓) ๔๑ ข่าวใน สัปดาห์นี้ ) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีความถี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓๕๐ (๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๑-๑๗ ม.ค. ๖๓) ๙ ข่าวในสัปดาห์นี้ ) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) อวยพร 'ตรุษจีน' นายกฯ ขอให้รวย ๒) สะพานข้ามแม่น้ำบางนรา-ถนนผังเมือง ๓) สนามบินเบตงเปิดพื้นที่ค้าขาย ๔) คันปากอยากเล่า: ห้างใหญ่นราธิวาส ๕) กยท. จับมือ กษ. หาสาเหตุใบร่วงในยางพารา ๖) ก.แรงงาน ยกทีมลงพื้นที่นราธิวาส มอบเครื่องหมายมาตรฐานฝีมือแรงงาน เชิดชู สปก. ๗) 'พิพัฒน์' สั่งปั้นน้ำตกโผงโผงแลนด์มาร์คใหม่ชายแดนใต้ ๘) รมช.กษ. ปลื้ม 'กรป.กลาง มะปรางมัน' ต้นแบบสหกรณ์ดีเด่น ๙) นายกฯ เร่งเดินหน้าการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย? 9? ด่าน ๑๐) 'บสย.'จัดเต็มมาตรการ 'ต่อเติม เสริมทุน SMEs สร้างไทย' กระตุ้นเศรษฐกิจภาคใต้ชายแดน และ ๑๑) ครม.สัญจรเห็นชอบ 18680 ล้าน? ดันเขตเศรฐกิจพิเศษเฉพาะกิจจะนะ? จ้างงาน 1 แสนอัตรา ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) 'ตรุษจีน' นราธิวาสเงียบเหงา พ่อค้าโอดขายของได้น้อยลง ๒) 'เบตง'กร่อยพิษเศรษฐกิจ รัดเข็มขัดซื้อของไหว้ตรุษจีน ๓) พบโรคใบร่วงยางพาราพื้นที่นาทวี ๔) ครม.สัญจร นราฯ รมต.แห่ลงพื้นที่ - ประมงปัตตานีร้องสันดอนปากอ่าว และ ๕) ศก.ใต้ ทรุดชงขอแพ็กเกจชุดใหญ่

Comment