วันพฤหัสบดีที่ 02 ธันวาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๑ - ๑๗ ม.ค. ๖๓

 21 ม.ค. 2563 08:58 น. | อ่าน 357
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

สรุปสถานการณ์ฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๑ - ๑๗ ม.ค. ๖๓

แนวโน้มข่าวเชิงบวกและลบ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๑ - ๑๗ ม.ค. ๖๓

พูดคุยเพื่อสันติสุข

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๑ - ๑๗ ม.ค. ๖๓

เหตุร้ายรายวัน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๑ - ๑๗ ม.ค. ๖๓

การเมือง

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๑ - ๑๗ ม.ค. ๖๓

รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๑ - ๑๗ ม.ค. ๖๓

เศรษฐกิจฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๑ - ๑๗ ม.ค. ๖๓

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๑-๑๗ ม.ค. ๖๓ มีข่าวเชิงบวก ๑๒๐ ข่าว  จากที่มี ๑๓๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๔-๑๐ ม.ค. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๕๑ ข่าว จากที่มี ๕๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๔-๑๐ ม.ค. ๖๓)
ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่
1. เหตุร้ายรายวัน:
เกิดเหตุปะทะ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส อส.เจ็บ ๒ ผู้ก่อเหตุเสียชีวิต ๑ คน
2. อาชญกรรมในพื้นที่: คนร้ายยิง ๒ ผัวเมีย ดับปริศนากลางสวนยางบันนังสตา
3. สิทธิมนุษยชน: บังคับเก็บ DNA ที่ชายแดนใต้ จี้สังคมต้องเฝ้าระวังละเมิดสิทธิ-กฎหมาย!
4. การเมือง: ๑) ปัตตานีร่วมวง! - ฝ่ายมั่นคงสรุปตัวเลข "วิ่งไล่ลุง" ทั่วประเทศ ๑.๕ หมื่น และ ๒) เปิดงบ 'เรือยนต์' สตม. ๓๔๘ ล้าน จอดทิ้ง 'ซ้อนงาน-งบ'  ตร.น้ำ
ประเด็นข่าวเชิงบวก ได้แก่
1. การศึกษา:
ทำบุญ 'วันครูแห่งชาติ' สดุดี ๑๘๒ แม่พิมพ์สละชีพเซ่นไฟใต้
2. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน: ๑) ผบ.ทบ. เยือนอินโดฯ ชู "อาเจะห์โมเดล" ดับไฟใต้ "สร้างความเข้าใจ ไม่แยกดินแดน", ๒) รอง ผบช.สตม. ลงใต้ สุ่มตรวจ 'ไบโอเมทริกซ์' พบใช้ได้ดี, ๓) กอ.รมน.ภาค ๔ สน. แจงเหตุปะทะ'สุคิริน' จนท.ดับ ๑ เจ็บ ๗ โจรใต้ดับ ๑, ๔) เด้ง  '๑๓ ตม.สงขลา' เซ่นโรฮิงญาแหกศูนย์กักตัว, ๕) ทหารติดสติ๊กเกอร์ขอความร่วมมือประชาชนไม่ให้แหล่งพักพิงผู้ก่อความไม่สงบใต้ และ ๖) 'บิ๊กป้อม' บอกไม่ต้องใช้กำลัง จนท. จำนวนมากดูแล 'ครม.สัญจร' ที่นราธิวาส
3. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้: ๑) 'นราธิวาส' สนามบินแห่งจินตนาการ, ๒) 'ศอ.บต.'ร่วมผลักดันนวัตกรรม 'SHE for 3SBP'ดัด-จัดสรีระ สร้างอาชีพ สร้างรายได้คนชายแดนใต้, ๓) ขนมเข่ง 'เจ๊หยง' เบตงส่งขายมาเลย์, ๔) สตรีตอาร์ต-แลนด์มาร์กใหม่เมืองเบตง และ ๕) 'วานีตา' ๔ คอลเลคชั่นใหม่ ฝีมือสตรี ๓ จังหวัดชายแดนใต้
4. ยาเสพติด: ๑) ปัตตานี-กำจัดเสพติด, ๒) ยาเสพติด'วาระแห่งชาติ'ต้องเร่งแก้, ๓) จับ ๓ หนุ่มใต้ขับเบนซ์ส่งยา, ๔) ทลายแก๊งยาบ้ายะลา ยึดยานรกมูลค่า ๔๓ ล้าน, ๕) ปส.จับยาเสพติด ๖๑ ล้าน ยาบ้า ๕ แสนเม็ด-กัญชา ๑.๑ พัน กิโลกรัม., ๖) ๒ นักบินส่งยาบ้าไม่กล้าสบตาตำรวจ ยอมให้จับกุมแต่โดยดี ยึดของกลางได้ ๒๐,๐๐๐ เม็ด และ ๗) จ่อปลดพืชกระท่อม พ้นบัญชียาเสพติด มิ.ย.นี้
      จากสถานการณ์ข่าวดังที่กล่าวข้างต้น ส่งผลให้การรับรู้เชิงบวกที่มีต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ เพิ่มขึ้น จาก ๑.๓๖ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๔ -๑๐ ม.ค. ๖๓) เป็น ๑.๕๗ ในสัปดาห์นี้

      ในช่วงวันที่ ๑๑-๑๗ ม.ค. ๖๓ มีข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) ๑๒๐ ข่าว จากที่มี ๑๓๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๔-๑๐ ม.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีข่าวเชิงลบ ๕๑ ข่าว จากที่มี ๕๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๔ - ๑๐ ม.ค. ๖๓) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่

      ไม่มีทั้งข่าวเชิงบวก และ ข่าวเชิงลบ ในสัปดาห์นี้ และ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๔ - ๑๐ ม.ค. ๖๓)

      ในช่วงวันที่ ๑๑ - ๑๗ ม.ค. ๖๓ มีข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ๑๑ ข่าว จากที่มี ๑ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๔ - ๑๐ ม.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ เกิดเหตุปะทะ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส อส.เจ็บ 2 ผู้ก่อเหตุเสียชีวิต 1 คน

      ในช่วงวันที่ ๑๑ - ๑๗ ม.ค. ๖๓ มีข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. ๑๔ ข่าว จากที่มี ๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๔ - ๑๐ ม.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๒๒ ข่าว จากที่มี ๓๘ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๔ - ๑๐ ม.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) 'บิ๊กตู่'เร่งแก้ใต้สงบ-โชว์พูดยาวี ๒) บิ๊กตู่ สวน สภาเกษตรแก้ยางราคาตกทำไปเยอะแล้ว และ ๓) 'นายกฯ' นำครม.สัญจรเมืองนราฯ พูดคุยผู้นำศาสนา - พบปะชาวไทยพุทธ - ไทยมุสลิม 20-21 มค. นี้ ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) ปัตตานีร่วมวง! - ฝ่ายมั่นคงสรุปตัวเลข "วิ่งไล่ลุง" ทั่วประเทศ 1.5 หมื่น และ ๒) เปิดงบ 'เรือยนต์' สตม. 348 ล. จอดทิ้ง 'ซ้อนงาน-งบ' ตร.น้ำ

      ในช่วงวันที่ ๑๑ - ๑๗ ม.ค. ๖๓ มีข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน ๒๑ ข่าว จากที่มี ๑๙ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๔ - ๑๐ ม.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ  ค่อนข้างคงที่  ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๒ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๔ - ๑๐ ม.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) คุมเข้มเมืองเศรษฐกิจค้ามนุษย์ ๒) ผบ.ทบ.เยือนอินโดฯ ชู "อาเจะห์โมเดล" ดับไฟใต้ "สร้างความเข้าใจ ไม่แยกดินแดน" ๓) รอง ผบช.สตม. ลงใต้ สุ่มตรวจ 'ไบโอเมทริกซ์' พบใช้ได้ดี ๔) กอ.รมน.ภาค 4 สน. แจงเหตุปะทะ'สุคิริน' จนท.ดับ 1 เจ็บ 7 โจรใต้ดับ 1 ๕) เด้ง  ' 13 ตม.สงขลา' เซ่นโรฮิงญาแหกศูนย์กักตัว ๖) ทหารติดสติ๊กเกอร์ขอความร่วมมือประชาชนไม่ให้แหล่งพักพิงผู้ก่อความไม่สงบใต้ และ ๗) 'บิ๊กป้อม' บอกไม่ต้องใช้กำลัง จนท. จำนวนมากดูแล 'ครม.สัญจร' ที่นราธิวาส ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) รายงานกลุ่มปกป้องเด็กชายแดนใต้แนะ ทหารเลิกติดอาวุธเข้าโรงเรียน และ ๒) พ.อ.ฝ่ายข่าว ทบ.เครียดยิงตัวดับ

      ในช่วงวันที่ ๑๑ - ๑๗ ม.ค. ๖๓ มีข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๑๕ ข่าว จากที่มี ๒๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๔ - ๑๐ ม.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีข่าวเชิงลบ ๒ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๔ - ๑๐ ม.ค. ๖๓) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) 'นราธิวาส'สนามบินแห่งจินตนาการ ๒) 'ศอ.บต.'ร่วมผลักดันนวัตกรรม 'SHE for 3SBP'ดัด-จัดสรีระ สร้างอาชีพ สร้างรายได้คนชายแดนใต้ ๓) ขนมเข่ง'เจ๊หยง'เบตงส่งขายมาเลย์ ๔) สตรีตอาร์ต-แลนด์มาร์กใหม่เมืองเบตง และ ๕) 'วานีตา'4 คอลเลคชั่นใหม่ ฝีมือสตรี 3 จังหวัดชายแดนใต้ ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ โครงการเมกะโปรเจ็กต์ที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประชาชนต้องได้ประโยชน์มากกว่านายทุน

Comment