วันพุธที่ 01 ธันวาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๑ - ๒๗ ธ.ค. ๖๒

 02 ม.ค. 2563 12:59 น. | อ่าน 331
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

สรุปสถานการณ์ฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๑ - ๒๗ ธ.ค. ๖๒

แนวโน้มข่าวเชิงบวกและลบ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๑ - ๒๗ ธ.ค. ๖๒

พูดคุยเพื่อสันติสุข

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๑ - ๒๗ ธ.ค. ๖๒

เหตุร้ายรายวัน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๑ - ๒๗ ธ.ค. ๖๒

การเมือง

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๑ - ๒๗ ธ.ค. ๖๒

รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๑ - ๒๗ ธ.ค. ๖๒

เศรษฐกิจฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๑ - ๒๗ ธ.ค. ๖๒

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๑-๒๗ ธ.ค. ๖๒ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๑๕ ข่าว จากที่มี ๑๕๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๔-๒๐ ธ.ค. ๖๒) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๒๔ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๓๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๔-๒๐ ธ.ค. ๖๒) 
ประเด็นเชิงลบ ได้แก่
1. เหตุร้ายรายวัน: ๑) อุกอาจ! ยิงชาวเทพาดับ ๑ ผู้ใหญ่บ้านสะบ้าย้อยถูกยิงเจ็บอีกราย และ ๒) โจรใต้ดักกราดยิงถล่ม หกล้อขนมอเตอร์ไซค์ หาดใหญ่ ไปนราธิวาส
2. การเมือง:๑) ร้ายสาระยิ่ง! 'หมอจุ๊ก' มองไอเดีย 'ธรรมนัส' จ่อใช้งบ ๑.๘ หมื่นล้านทำหมอนยางพาราแจก, ๒) 'ทวี'ซัด'ประยุทธ์'แก้ปัญหาชายแดนใต้ มองไม่ เห็นอนาคตสันติภาพ-สันติสุข และ ๓) บทบรรณาธิการ ข่าวสด: สำคัญผิด
3. กระบวนการยุติธรรม: เด็ดดัง 'อาชญากรรม' ปี ๖๒ (ผู้พิพากษายิงตัวเองหน้าบัลลังค์)
ประเด็นข่าวเชิงบวก ได้แก่
1. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้: ๑) 'พาณิชย์ยะลา' ยกระดับธุรกิจพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนภาคใต้, ๒) คืบ ๗๐% 'หอบังคับการบิน'เบตง, ๓) 'สนธิรัตน์' วอนเกษตรกร มั่นใจแผนโรงไฟฟ้าชุมชน, ๔) ทุเรียนไทย... วิจัยให้ไกลกว่าจีน, ๕) อีอีซี รับคณะ ศอ.บต. และ ๖) เกษตรฯเสนอสินเชื่อชะลอขายเกลือทะเล ชง ครม. พิจารณาแก้ปัญหาล้นตลาด!
2. อาชญากรรมในพื้นที่: คดียิงดับขรก.ตงฉิน ที่แท้สาวจนท.บัญชีสั่งฆ่า ปมจับโกงเงินป่าไม้ยะลา
3. การเยียวยา: ๑) นายกฯ เสียใจ จนท.ยิงชาวนรา ๓ ศพสั่งเร่งเยียวยา - กสม.ร่วมตรวจสอบ และ ๒) ศอ.บต.เดินหน้าเยียวยา ดูแล ๓ ครอบครัวผู้เสียชีวิต
4. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน: ๑) ผบ.ทบ.ล่องใต้-เสียใจเหตุเขาตะเว ย้ำ"กฎการปะทะ"กำลังพลผิดต้องรับโทษ, ๒) จับแล้ว 'อัสมาน' มือยิงถล่ม 'กรรมการมัสยิดยะลา' ดับเมื่อปี ๕๘, ๓) นายกฯ สั่งสอบ จนท.เข้าใจผิดยิงชาวบ้านที่นราธิวาส, และ ๔) สกัดป่วนปีใหม่! เพิ่มมาตรการคุมเข้ม ๘ เมืองหลักศูนย์กลาง ศก.ชายแดนใต้
      จากสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส่งผลให้ระดับการรับรู้เชิงบวกที่มีต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ ลดลง จาก ๒.๔๕ ในสัปดาห์ ที่แล้ว (๑๔-๒๐ ธ.ค. ๖๒) เป็น ๒.๑๓ ในสัปดาห์นี้ 
 

      ในช่วงวันที่ ๒๑-๒๗ ธ.ค. ๖๒ มีข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) ๑๑๕ ข่าว จากที่มี ๑๕๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๔-๒๐ ธ.ค. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีข่าวเชิงลบ ๒๔ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๓๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๔ ๒๐ ธ.ค. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่

      ในช่วงวันที่ ๒๑-๒๗ ธ.ค. ๖๒ และ ๑๔ - ๒๐ ธ.ค. ๖๒ ไม่มีข่าวเชิงบวกในประเด็นการพูดคุยฯ สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. ไม่มีข่าวเชิงลบทั้งในสัปดาห์นี้ และ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๔-๒๐ ธ.ค. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ 

      ในช่วงวันที่ ๒๑-๒๗ ธ.ค. ๖๒ มีข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ๕ ข่าว จากที่ไม่มีข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๔-๒๐ ธ.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ๑) อุกอาจ! ยิงชาวเทพาดับ 1 ผู้ใหญ่บ้านสะบ้าย้อยถูกยิงเจ็บอีกราย และ ๒) โจรใต้ดักกราดยิงถล่ม หกล้อขนมอเตอร์ไซค์ หาดใหญ่ไปนราธิวาส

      ในช่วงวันที่ ๒๑-๒๗ ธ.ค. ๖๒ ไม่มีข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. จากที่มี ๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๔-๒๐ ธ.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๔ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๔-๒๐ ธ.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ไม่มีข่าวเชิงบวก ในสัปดาห์นี้ ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) ร้ายสาระยิ่ง! 'หมอจุ๊ก' มองไอเดีย 'ธรรมนัส' จ่อใช้งบ 1.8 หมื่นล้านทำหมอนยางพาราแจก ๒) 'ทวี'ซัด'ประยุทธ์'แก้ปัญหาชายแดนใต้ มองไม่เห็นอนาคตสันติภาพ-สันติสุข และ ๓) บทบรรณาธิการ ข่าวสด: สำคัญผิด

      ในช่วงวันที่ ๒๑-๒๗ ธ.ค. ๖๒ มีข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน ๒๑ ข่าว จากที่มี ๒๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๔-๒๐ ธ.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ  ค่อนข้างคงที่  ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มี ๘ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๑๙ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๔-๒๐ ธ.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) ผบ.ทบ.ล่องใต้-เสียใจเหตุเขาตะเว ย้ำ"กฎการปะทะ"กำลังพลผิดต้องรับโทษ ๒) จับแล้ว 'อัสมาน' มือยิงถล่ม 'กรรมการมัสยิดยะลา' ดับเมื่อปี58 ๓) นายกฯ สั่งสอบ จนท.เข้าใจผิดยิงชาวบ้านที่นราธิวาส และ ๔) สกัดป่วนปีใหม่! เพิ่มมาตรการคุมเข้ม 8 เมืองหลักศูนย์กลางศก.ชายแดนใต้ ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) 'Patani NOTES' เผย นศ.ราม ถูกเรียกชี้แจงหลังลงพื้นที่เตรียมทำค่ายในสามจังหวัดภาคใต้ ๒) สับขาหลอก? คดียิง 3 ศพที่ระแงะ ทหาร 2 นายดอดมอบตัว สภ.เมือง ๓) ดับ 'ไฟใต้' ห้ามพลาดวิสามัญซ้ำ ปี 63 บีอาร์เอ็นยังใช้ความรุนแรงก่อเหตุ และ ๔) ชายแดนใต้ : แม่ของ 1 ใน ผู้เสียชีวิตเหตุ จนท. "สำคัญผิด" ยิงพลเรือนมุสลิมที่นราธิวาส บอก "พอจะหลับก็นึกถึงลูก ก็ตื่นมาร้องไห้"

      ในช่วงวันที่ ๒๑-๒๗ ธ.ค. ๖๒ มีข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๑๘ ข่าว จากที่มี ๓๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๔-๒๐ ธ.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ ไม่มีข่าวเชิงลบทั้งในสัปดาห์นี้ และ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๔-๒๐ ธ.ค. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) เดินหน้า AEC: เดินหน้าเชื่อมโยงท่องเที่ยวทั่วโลกยุคAEC ๒) 'พาณิชย์ยะลา'ยกระดับธุรกิจ พัฒนาเศรษฐกิจชายแดนภาคใต้ ๓) คืบ70%'หอบังคับการบิน'เบตง ๔) จ่อตีทะเบียนจีไอ18สินค้า ๕) 'สนธิรัตน์'วอนเกษตรกร มั่นใจแผนโรงไฟฟ้าชุมชน ๖) คอลัมน์ วิจัยใต้หิ้ง: ทุเรียนไทย... วิจัยให้ไกลกว่าจีน ๗) ภาพข่าว: คอลัมน์ NATIONzone UPDATE: อีอีซี รับคณะ ศอ.บต. และ ๘) เกษตรฯเสนอสินเชื่อชะลอขายเกลือทะเล ชงครม.พิจารณาแก้ปัญหาล้นตลาด! 

Comment