วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2565 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๓๐ พ.ย. - ๖ ธ.ค. ๖๒

 09 ธ.ค. 2562 17:40 น. | อ่าน 602
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

สรุปสถานการณ์ฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๓๐ พ.ย. - ๖ ธ.ค. ๖๒

แนวโน้มข่าวเชิงบวกและลบ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๓๐ พ.ย. - ๖ ธ.ค. ๖๒

พูดคุยเพื่อสันติสุข

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๓๐ พ.ย. - ๖ ธ.ค. ๖๒

เหตุร้ายรายวัน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๓๐ พ.ย. - ๖ ธ.ค. ๖๒

การเมือง

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๓๐ พ.ย. - ๖ ธ.ค. ๖๒

รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๓๐ พ.ย. - ๖ ธ.ค. ๖๒

เศรษฐกิจฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๓๐ พ.ย. - ๖ ธ.ค. ๖๒

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๓๐ พ.ย. ๖๒ - ๖ ธ.ค. ๖๒ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๕๗ ข่าว จากที่มี ๑๒๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๓-๒๙ พ.ย. ๖๒) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๓๒ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๔๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๓-๒๙ พ.ย. ๖๒)
ประเด็นเชิงลบ ได้แก่
1. อาชญากรรมในพื้นที่:
อส.เดือดยิงอดีตทหารพรานดับ อ้างกวนใจน้องจนเกิดโทสะ 
2. เหตุร้ายรายวัน:  ๑) โหดประกบยิงดับ 'หน.โกวิทย์' โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา ๗ และ ๒) คนร้ายโหดขี่ จยย. ประกบยิงหัว สตรี มุสลิมปัตตานีดับ ลูกชาย ๕ ขวบปลอดภัย
3. การเมือง: ๑) หมอสุภัทรโพสต์ 6 เหตุผล'วิ่งไล่ลุง', ๒) คอลัมน์ บนความเคลื่อนไหว: ถอดรหัส '6ส.ส.ปชป.' สะท้อนศึกในยังกรุ่น! และ ๓) ชาวจะนะค้านสุดตัวท่าเรือน้ำลึก ถาม 'ถาวร' รู้จักสภาพพื้นที่แค่ไหน
ประเด็นข่าวเชิงบวก ได้แก่
1. การเยียวยา: เรื่องเล่าจากวันปะทะ...กับบ้านใหม่ของ "สะตียาเราะห์" แห่งคอลอตันหยง
2. การพูดคุยเพื่อสันติสุข: ๑) หัวหน้าคณะเจรจาคนใหม่เปิดรับบีอาร์เอ็นร่วมเจรจาสันติสุขรัฐบาลไทย, ๒) ขอมาเลย์ทาบแกนนำ ตัวจริงมาคุย, ๓) คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขฯ ฝากถึง BRN "มาคุยกันเถอะครับ" และ ๔) คณะพูดคุยฯ นัดพบ "บีอาร์เอ็น" คาดกลุ่มฮัสซัน ตอยิบ
3. การช่วยเหลือประชาชน: ๑) 'บิ๊กตู่' ห่วงชาวนราฯ หลังน้ำท่วม ๑๓ อำเภอ สั่งเร่งช่วยเหลือด่วน และ ๒) ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส
4. ยาเสพติด: ๑) สงขลา-จับเอเยนต์ยา, ๒) บูรณาการร่วมทุกภาคส่วน แก้ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน เปิด Camp 35 รุ่น ๑ ปี ๖๓ ปัตตานี คืนคนดีสู่สังคม และ ๓) แม่ทัพภาคที่ ๔ เปิดเวทีการประชุมสภาสันติสุขตําบล พร้อมจับมือเดินแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกัน
5. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน: ๑) ร.๕ พัน ๒ เปิดค่ายให้เยี่ยมทหารใหม่, ๒) บทความพิเศษ: Fake News มหันตภัยร้าย ยิ่งกว่าขบวนการ แบ่งแยกดินแดน?, ๓) คอลัมน์ ข่าวสั้น: เกจิมอบของขลังให้ทหารชายแดนใต้, ๔) คณะสงฆ์ ๔ จังหวัดชายแดนใต้รวมพลังตั้งสมาคมปกป้องพุทธ และ ๕) บุกทลาย "ซัพพอร์ต ไซต์" จุดซ่อนตัวแก๊งยิง ๑๕ ศพป้อม ชรบ.
      จากสถานการณ์ข่าวดังที่กล่าวข้างต้น ส่งผลให้การรับรู้เชิงบวกที่มีต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ เพิ่มขึ้น จาก ๑.๘๗ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๓ - ๒๙ พ.ย. ๖๒) เป็น ๒.๔๓ ในสัปดาห์นี้

      ในช่วงวันที่ ๓๐ พ.ย. ๖๒-๖ ธ.ค. ๖๒ มีข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) ๑๕๗ ข่าว จากที่มี ๑๒๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๓-๒๙ พ.ย. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีข่าวเชิงลบ ๓๒ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๔๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๓-๒๙ พ.ย. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่

      ในช่วงวันที่ ๓๐ พ.ย. ๖๒-๖ ธ.ค. ๖๒ มีข่าวเชิงบวก ๘ ข่าว จากที่ไม่มีข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๓-๒๙ พ.ย. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. ไม่มีข่าวเชิงลบทั้งในสัปดาห์นี้ และ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๓-๒๙ พ.ย. ๖๒) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) หัวหน้าคณะเจรจาคนใหม่เปิดรับบีอาร์เอ็นร่วมเจรจาสันติสุขรัฐบาลไทย ๒) ขอมาเลย์ทาบแกนนำ ตัวจริงมาคุย ๓) คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขฯ ฝากถึง BRN "มาคุยกันเถอะครับ" และ ๔) คณะพูดคุยฯ นัดพบ "บีอาร์เอ็น" คาดกลุ่มฮัสซัน ตอยิบ

      ในช่วงวันที่ ๓๐ พ.ย. ๖๒-๖ ธ.ค. ๖๒ มีข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ๙ ข่าว จากที่มี ๑๓ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๓-๒๙ พ.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ๑) โหดประกบยิงดับ 'หน.โกวิทย์' โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา 7 และ ๒) คนร้ายโหดขี่ จยย. ประกบยิงหัว สตรี มุสลิมปัตตานีดับ ลูกชาย 5 ขวบปลอดภัย

      ในช่วงวันที่ ๓๐ พ.ย. ๖๒-๖ ธ.ค. ๖๒ มีข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. ๓ ข่าว จากที่มี ๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๓-๒๙ พ.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๑๐ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๓-๒๙ พ.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ เปลวสีเงิน คนปลายซอย: เพื่อไทย 'หลอกแก้ผ้า' น้องใหม่  ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) หมอสุภัทรโพสต์ 6 เหตุผล'วิ่งไล่ลุง' ๒) คอลัมน์ บนความเคลื่อนไหว: ถอดรหัส '6ส.ส.ปชป.' สะท้อนศึกในยังกรุ่น! และ ๓) ชาวจะนะค้านสุดตัวท่าเรือน้ำลึก ถาม 'ถาวร' รู้จักสภาพพื้นที่แค่ไหน

      ในช่วงวันที่ ๓๐ พ.ย. ๖๒-๖ ธ.ค. ๖๒ มีข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน ๒๗ ข่าว จากที่มี ๓๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๓ - ๒๙ พ.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ  ลดลง  ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๓ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๓-๒๙ พ.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) ร.5 พัน 2 เปิดค่ายให้เยี่ยมทหารใหม่ ๒) บทความพิเศษ: Fake News มหันตภัยร้าย ยิ่งกว่าขบวนการแบ่งแยกดินแดน? ๓) คอลัมน์ ข่าวสั้น: เกจิมอบของขลังให้ทหารชายแดนใต้ ๔) คณะสงฆ์ 4 จังหวัดชายแดนใต้รวมพลังตั้งสมาคมปกป้องพุทธ ๕) บุกทลาย "ซัพพอร์ต ไซต์" จุดซ่อนตัวแก๊งยิง 15 ศพป้อม ชรบ. และ ๖) 1 เดือน 15 ศพลำพะยา...4 หมายจับ - วิฯ 2 – ทลายแหล่งกบดาน ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) รายงาน: ระวังไฟใต้ลามสู่ไฟสงครามศาสนา จาก'พาไทยพุทธคืนถิ่น'ถึง'อิสลามโมโฟเบีย' ๒) ศอ.บต.ฝ่า 'ไฟใต้' นำการพัฒนาไม่น่าห่วง แต่ กอ.รมน.ต้องเร่งดับไฟขัดแย้งทางศาสนา และ ๓) ยะลา-ชายแดนใต้ : 1 เดือนเหตุกราดยิงที่ลำพะยา กับการกลับมาของความกลัวและหวาดระแวง

      ในช่วงวันที่ ๓๐ พ.ย. ๖๒-๖ ธ.ค. ๖๒ มีข่าวเชิงบวก ๑๙ ข่าว จากที่มี ๒๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๓-๒๙ พ.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีข่าวเชิงลบ ๒ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๓-๒๙ พ.ย. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) ทุ่ม 3.7 หมื่นล้าน ปั้นสนามบินภูธร ๒) ททท.ใต้ลุยแผนท่องเที่ยวปี 63 ดัน 'ชุมพร 'เมืองรองดาวรุ่ง เจาะกลุ่มนักเที่ยว Gen Y ๓) ปัดฝุ่นโปรเจ็คท่าเรือปากบารา-สงขลา เปิดเอกชนลงทุน PPP 1.7 หมื่นล้าน และ ๔) พัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา จับมือหน่วยงานภาคี MOU สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) ดัชนีความเชื่อมั่นใต้ พ.ย.วูบ จี้รัฐทบทวนมาตรการกระตุ้น และ ๒) โรคใบร่วงยางพาราระบาดหนัก กยท.ใช้โดรนพ่นสารป้องกันกำจัดเชื้อรา

Comment