วันอาทิตย์ที่ 05 ธันวาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๘ - ๓ ก.พ. ๖๐

 06 ก.พ. 2560 11:19 น. | อ่าน 2071
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

 1. บทสรุปผู้บริหาร
        ในช่วงวันที่ ๒๘ ม.ค. - ๓ ก.พ.๖๐ ข่าวเชิงบวกมีความถี่ลดลง ร้อยละ ๒๓ เมื่อเทียบสัปดาห์ที่แล้ว (๒๑ – ๒๗ ม.ค.๖๐) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่ลดลง ร้อยละ ๕๓ เมื่อเทียบสัปดาห์ที่แล้ว  (๒๑ – ๒๗ ม.ค.๖๐)
        ในสัปดาห์นี้ ประเด็นที่ส่งผลกระทบเชิงลบ คือ ประเด็นอาชญกรรมในพื้นที่ (ได้แก่ แก๊งขโมยยางก้อนถ้วยอาละวาดหนัก), ประเด็นเหตุร้ายรายวัน (ได้แก่ ๑) คนร้ายยิงทหารพรานดับหน้ามัสยิด หลังประกอบพิธีละหมาดวันศุกร์ และ ๒) ลอบวางระเบิดชาวสวน เจ็บ ๑ สาหัส ๑ ที่ยะลา คาดกลุ่มป่วนสร้างสถานการณ์), และ ๓) ประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข (ได้แก่ บีอาร์เอ็นกับแผนก่อหวอดครั้งใหม่ ฝ่ายมั่นคงอย่าคิดว่าเหลวไหล)
        ในส่วนของประเด็นเชิงบวก คือ ประเด็นความร่วมมือของภาคประชาชน (ได้แก่ คาราวาน เดลินิวส์ ช่วยน้ำท่วมใต้), ประเด็นการช่วยเหลือประชาชน (ได้แก่ พระเจ้าอยู่หัวทรงแนะวางแผนป้องกันปัญหาซ้ำ - มท.ปรับผังเมืองเปิดทางน้ำ รับสั่งช่วยประชาชนน้ำท่วม), ประเด็นเศรษฐกิจและการสร้างรายได้ (ได้แก่ งานแสดงและจำหน่ายสินค้า ของดีแดนใต้ 2560 กินซื้อ มิ่งมงคล รับปีไก่ทอง), ประเด็นการยกระดับคุณภาพชีวิต (ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการพิเศษพญาเสือรับมอบนกเงือกจากชาวบ้านฟูมฟักเตรียมปล่อยคืนป่าเขาบูโด), ประเด็นยาเสพติด (ได้แก่ จับกุมเสี่ยรับเหมาขนกัญชา ๑๔๐ กิโลกรัม), ประเด็นการศึกษา (ได้แก่ TK park เปิดแผนงานปี ๖๐ มุ่งสร้างการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล), ประเด็นการ รปภ.ชีวิต/ทรัพย์สิน (ได้แก่ ๑) ทัพภาค  ๔ แจงห้ามย้ายถังก๊าซ และ ๒) ชาวเมืองนรา เห็นด้วยเปลี่ยนใช้ถังแก๊สคอมโพสิต เชื่อ ปชช. ปลอดภัยขึ้น), ประเด็นการบำรุงขวัญกำลังพล (ได้แก่ บิ๊กป้อม เป็นประธาน สถาปนา โรงเรียนเตรียมทหาร), ประเด็นการเมือง (ได้แก่ บิ๊กตู่ระดมองค์กรปราบโกง ปิดช่องผลาญงบ ๑๘ กลุ่มจังหวัด)
        จากแนวโน้มดังที่กล่าว ทำให้ระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก (Positive Awareness Level) ในสัปดาห์นี้ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๘ เมื่อเทียบสัปดาห์ที่แล้ว (๒๑ – ๒๗ ม.ค.๖๐) ส่งผลให้ภาพลักษณ์เชิงบวกของสถานการณ์ ๓ จชต. ในสัปดาห์นี้เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว (๒๑ – ๒๗ ม.ค.๖๐)  เล็กน้อย
        ประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนต่างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงวันที่ ๒๘ ม.ค.–๓ ก.พ.๖๐ สรุปได้ดังนี้
        ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัญหาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยตรงมีประเด็นเดียว คือ รายงานข่าวของ benarnews.org อ้างแหล่งข่าวด้านความมั่นคงของไทยและมาเลเซีย ระบุว่า ผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมที่  Pasir Mas เมืองชายแดนรัฐกลันตัน เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม พร้อมสายไฟ แบตเตอรี่และอุปกรณ์ประกอบระเบิดอีกหลายรายการ เป็นสมาชิกกลุ่มบีอาร์เอ็นระดับคุมกำลังหน่วยติดอาวุธในพื้นที่ จชต.
        ส่วนประเด็นอื่นๆ เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภัยแทรกซ้อน คือ สื่อมาเลเซียหลายสำนักรายงานข่าว”ไซซะนะ แก้วบุญพา” นักค้ายาเสพติดชาวลาวที่ถูกจับกุมในประเทศไทย เกี่ยวข้องกับการจับยาเสพติดรายใหญ่หลายครั้งในพื้นที่ภาคใต้ของไทยก่อนที่ส่งออกไปประเทศมาเลเซีย และข่าวเจ้าหน้าที่มาเลเซียเข้มงวดจับกุมชาวมาเลเซียที่เกี่ยวข้องกับขบวนการลักลอบนำน้ำมันสำเร็จรูปจากมาเลเซียเข้าไทย
        นอกจากนี้ยังมีประเด็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจชายแดนไทย-มาเลเซีย ได้แก่ ข่าวรัฐบาลมาเลเซียพิจารณาเตรียมเปิดพรมแดน Wang Kelian ด้านรัฐเปอร์ลิสติดกับด่านวังประจันต์ จังหวัดสตูล และมุขมนตรีรัฐเคดาห์ประกาศเตรียมก่อสร้างเขตสินค้าปลอดอากรที่บูกิตกายูฮิตัม ติดกับบ้านด่านนอก อ.สะเดา สงขลา เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

  ๒. ผลการวิเคราะห์สารสนเทศด้านการประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๒๘ ม.ค. – ๓ ก.พ.๖๐
        ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน้มความถี่ การนำเสนอประเด็นข่าวเชิงบวก และประเด็นข่าวเชิงลบ

        ในช่วงวันที่ ๒๘ ม.ค.-๓ ก.พ.๖๐ ข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) มีแนวโน้มความถี่ลดลง (y = -5.386ln(x) + 32.192) เฉลี่ยลดลงร้อยละ ๒๓ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๑ – ๒๗ ม.ค.๖๐) ในส่วนของข่าวเชิงลบ ที่เกี่ยวข้อง จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีแนวโน้มความถี่ลดลง (y = -1.076ln(x) + 3.7218) เฉลี่ยลดลงร้อยละ ๕๓ เมื่อเทียบสัปดาห์ที่แล้ว (๒๑ – ๒๗ ม.ค.๖๐)

        ๒.๒ ค่าสัดส่วนระหว่างข่าวเชิงบวก และข่าวเชิงลบ
        เมื่อนำจำนวนข่าวเชิงบวก และจำนวนข่าวเชิงลบ ในแต่ละวันมาคำนวณหาค่าสัดส่วน ระหว่างข่าวเชิงบวกกับข่าวเชิงลบ พบว่าในแต่ละวันจะมีค่าสัดส่วนฯ ดังแสดงในตารางด้านล่าง

  วัน/เดือน/ปี

  จำนวนข่าวเชิงบวก (1)

  จำนวนข่าวเชิงลบ (2)

  ค่าสัดส่วน (3)=(1)/(2)

  2017-01-21

  35

  5

  7.00

  2017-01-22

  30

  3

  10.00

  2017-01-23

  21

  0

  21.00

  2017-01-24

  20

  1

  20.00

  2017-01-25

  15

  1

  15.00

  2017-01-26

  27

  4

  6.75

  2017-01-27

  30

  3

  10.00

  ค่าสัดส่วนเฉลี่ย

  12.82

  2017-01-28

  27

  3

  9.00

  2017-01-29

  16

  1

  16.00

  2017-01-30

  33

  0

  33.00

  2017-01-31

  12

  1

  12.00

  2017-02-01

  9

  1

  9.00

  2017-02-02

  22

  1

  22.00

  2017-02-03

  18

  1

  18.00

  ค่าสัดส่วนเฉลี่ย

  17.00

  หมายเหตุ: ยิ่งค่าสัดส่วนระหว่างจำนวนข่าวเชิงบวก กับจำนวนข่าวเชิงลบ (3) มีค่าสูง ก็จะมีผลทำให้ระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก (Positive Awareness Level) มีระดับสูงตามไปด้วย ในทำนองตรงกันข้าม หากค่าสัดส่วนฯ มีค่าต่ำ ก็จะมีผลทำให้ระดับผลกระทบเชิงบวก (Positive Awareness Level) จะมีระดับต่ำตามลงไปด้วย


  ๓. แนวโน้มในประเด็นที่เพ่งเล็ง ในช่วงวันที่ ๒๘ ม.ค. – ๓ ก.พ.๖๐
        ๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข

        ในช่วงวันที่ ๒๗ ม.ค. – ๓ ก.พ.๖๐ ไม่มีข่าวเชิงบวกในประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข ในส่วนของข่าวเชิงลบ มีแนวโน้มความถี่ลดลง (y = -0.195ln(x) + 0.4938) อย่างไรก็ตามในมิติของจำนวนข่าว ทั้ง ๒ สัปดาห์มีจำนวนข่าวเท่ากัน (สัปดาห์ละ ๑ ข่าว) ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ บีอาร์เอ็นกับแผนก่อหวอดครั้งใหม่ ฝ่ายมั่นคงอย่าคิดว่าเหลวไหล เป็นต้น

        ๓.๒ ประเด็นเหตุร้ายรายวัน

        ในช่วงวันที่ ๒๘ ม.ค.-๓ ก.พ.๖๐ ข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวันมีแนวโน้มลดลง (y = -0.068ln(x) + 0.6932) เฉลี่ยลดลงร้อยละ ๔๐ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๑ – ๒๗ ม.ค.๖๐) ภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ๑) คนร้ายยิงทหารพรานดับหน้ามัสยิด หลังประกอบพิธีละหมาดวันศุกร์ และ ๒) ลอบวางระเบิดชาวสวน เจ็บ ๑ สาหัส ๑ ที่ยะลา คาดกลุ่มป่วนสร้างสถานการณ์ เป็นต้น

        ๓.๓ ประเด็นการเมือง

        ในช่วงวันที่ ๒๘  ม.ค. – ๓ ก.พ.๖๐ ข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. มีแนวโน้มความถี่ลดลง (y = -0.017ln(x) + 0.3884) เฉลี่ยลดลงร้อยละ ๗๕ ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. ไม่มีภาพข่าวเชิงลบมา ๖ สัปดาห์แล้ว (๒๔ ธ.ค.๕๙ – ๓ ก.พ.๖๐) ภาพข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองฯ ได้แก่ บิ๊กตู่ระดมองค์กรปราบโกง ปิดช่องผลาญงบ ๑๘ กลุ่มจังหวัด เป็นต้น

        ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน


        ในช่วงวันที่ ๒๘ ม.ค. – ๓ ก.พ.๖๐ ข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้น (y = 0.1481ln(x) + 0.1278) แต่ในมิติของจำนวนข่าวมีจำนวนเท่ากันกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๑ – ๒๗ ม.ค.๖๐) ในสัปดาห์นี้ไม่ปรากฏภาพข่าวเชิงลบในประเด็น รปภ.ฯ โดยไม่ปรากฏภาพข่าวเชิงลบมากว่า ๕ สัปดาห์แล้ว (๓๑ ธ.ค.๕๙ – ๓ ก.พ.๖๐) ภาพข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ฯ ได้แก่ ๑) ทัพภาค  ๔ แจงห้ามย้ายถังก๊าซ และ ๒) ชาวเมืองนรา เห็นด้วยเปลี่ยนใช้ถังแก๊สคอมโพสิต เชื่อ ปชช.ปลอดภัยขึ้น เป็นต้น

        ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร้างรายได้

        ในช่วงวันที่ ๒๘ ม.ค. – ๓ ก.พ.๖๐ ข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจและการสร้างรายได้ มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้น (y = 0.497ln(x) + 1.82) เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๑ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๑ – ๒๗ ม.ค.๖๐) ในส่วนของข่าวเชิงลบ ในประเด็นเศรษฐกิจและการสร้างรายได้ มีแนวโน้มความถี่ลดลง (y = -0.607ln(x) + 1.5206) เฉลี่ยลดลงร้อยละ ๑๐๐ เมื่อเที่ยบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๑ – ๒๗ ม.ค.๖๐) (ไม่มีภาพข่าวเชิงลบในสัปดาห์นี้) ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ งานแสดงและจำหน่ายสินค้า "ของดีแดนใต้ 2560" กินซื้อ มิ่งมงคล รับปีไก่ทอง เป็นต้น

        ๓.๖ ประเด็นสิทธิมนุษยชน
              ในช่วงวันที่ ๒๘ ม.ค.- ๓ ก.พ.๖๐ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับ จชต.
        ๓.๗ ประเด็นการบำรุงขวัญกำลังพล
              ในช่วงวันที่ ๒๘ ม.ค.- ๓ ก.พ.๖๐ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นการบำรุงขวัญกำลังพล ที่เกี่ยวข้องกับ จชต.
        ๓.๘ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหา จชต.
              ในช่วงวันที่ ๒๘ ม.ค.- ๓ ก.พ.๖๐ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีการแก้ไขปัญหา จชต.
        ๓.๙ ประเด็นการบังคับใช้กฎหมาย
              ในช่วงวันที่ ๒๘ ม.ค.- ๓ ก.พ.๖๐ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใช้กฏหมาย

  ๔. ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อการรับรู้สูง และแนวโน้มระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก
        ๔.๑ ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อการรับรู้สูง

  ในช่วงวันที่ ๒๘ ม.ค.- ๓ ก.พ.๖๐ ประเด็นที่ส่งผลกระทบเชิงลบ สรุปได้ดังนี้
  1. ประเด็นอาชญกรรมในพื้นที่ ได้แก่ แก๊งขโมยยางก้อนถ้วยอาละวาดหนัก
  2. ประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ๑) คนร้ายยิงทหารพรานดับหน้ามัสยิด หลังประกอบพิธีละหมาดวันศุกร์ และ ๒) ลอบวางระเบิดชาวสวน เจ็บ ๑ สาหัส ๑ ที่ยะลา คาดกลุ่มป่วนสร้างสถานการณ์
  3. ประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข ได้แก่ บีอาร์เอ็นกับแผนก่อหวอดครั้งใหม่ ฝ่ายมั่นคงอย่าคิดว่าเหลวไหล
  ในส่วนของประเด็นเชิงบวก สรุปได้ดังนี้
  1. ประเด็นความร่วมมือของภาคประชาน ได้แก่ คาราวาน เดลินิวส์ ช่วยน้ำท่วมใต้
  2. ประเด็นการช่วยเหลือประชาชน ได้แก่ พระเจ้าอยู่หัวทรงแนะวางแผนป้องกันปัญหาซ้ำ - มท.ปรับผังเมืองเปิดทางน้ำ รับสั่งช่วยประชาชนน้ำท่วม
  3. ประเด็นเศรษฐกิจและการสร้างรายได้ ได้แก่ งานแสดงและจำหน่ายสินค้า ของดีแดนใต้ 2560 กินซื้อ มิ่งมงคล รับปีไก่ทอง
  4. ประเด็นการยกระดับคุณภาพชีวิต ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการพิเศษพญาเสือรับมอบนกเงือกจากชาวบ้านฟูมฟักเตรียมปล่อยคืนป่าเขาบูโด
  5. ประเด็นยาเสพติด ได้แก่ จับกุมเสี่ยรับเหมาขนกัญชา ๑๔๐ กิโลกรัม
  6. ประเด็นการศึกษา ได้แก่ TK parkเปิดแผนงานปี ๖๐ มุ่งสร้างการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล
  7. ประเด็นการ รปภ.ชีวิต/ทรัพย์สิน ได้แก่ ๑) ทัพภาค  ๔ แจงห้ามย้ายถังก๊าซ และ ๒) ชาวเมืองนรา เห็นด้วยเปลี่ยนใช้ถังแก๊สคอมโพสิต เชื่อ ปชช.ปลอดภัยขึ้น
  8. ประเด็นการบำรุงขวัญกำลังพล ได้แก่ บิ๊กป้อม เป็นประธาน สถาปนา โรงเรียนเตรียมทหาร
  9. ประเด็นการเมือง ได้แก่ บิ๊กตู่ระดมองค์กรปราบโกง ปิดช่องผลาญงบ ๑๘ กลุ่มจังหวัด

        ๔.๒ แนวโน้มระดับผลกระทบต่อการรับรู้ (Awareness Level: AI)

        จากจำนวนข่าวเชิงบวกและข่าวเชิงลบ ซึ่งก่อให้เกิดค่าสัดส่วน และค่าระดับผลกระทบการรับรู้ ที่แตกต่างกันในแต่ละวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวที่ส่งผลกระทบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ในระดับสูง นำไปสู่การเกิดขึ้นของแนวโน้มระดับผลกระทบการรับรู้ ของผู้รับข่าวสาร ให้เป็นไปตามแนวโน้มดังกล่าว  โดยในช่วงวันที่ ๒๘  ม.ค. – ๓ ก.พ.๖๐ พบว่า แนวโน้มระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก (Positive Awareness Level) ในภาพรวม มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (y = 0.1347ln(x) + 2.469) เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๘ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๑ – ๒๗ ม.ค.๖๐) จากระดับผลกระทบดังกล่าว ส่งผลให้ภาพลักษณ์เชิงบวกของสถานการณ์ ๓ จชต. ในสัปดาห์นี้ เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้วเล็กน้อย

  ๕. ประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนต่างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงวันที่ ๒๘ ม.ค.- ๓ ก.พ.๖๐
        ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัญหาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยตรงมีประเด็นเดียว คือ รายงานข่าวของ benarnews.org อ้างแหล่งข่าวด้านความมั่นคงของไทยและมาเลเซีย ระบุว่า ผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมที่  Pasir Mas เมืองชายแดนรัฐกลันตัน เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม พร้อมสายไฟ แบตเตอรี่และอุปกรณ์ประกอบระเบิดอีกหลายรายการ เป็นสมาชิกกลุ่มบีอาร์เอ็นระดับคุมกำลังหน่วยติดอาวุธในพื้นที่ จชต.
        ส่วนประเด็นอื่นๆ เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภัยแทรกซ้อน คือ สื่อมาเลเซียหลายสำนักรายงานข่าว”ไซซะนะ แก้วบุญพา” นักค้ายาเสพติดชาวลาวที่ถูกจับกุมในประเทศไทย เกี่ยวข้องกับการจับยาเสพติดรายใหญ่หลายครั้งในพื้นที่ภาคใต้ของไทยก่อนที่ส่งออกไปประเทศมาเลเซีย และข่าวเจ้าหน้าที่มาเลเซียเข้มงวดจับกุมชาวมาเลเซียที่เกี่ยวข้องกับขบวนการลักลอบนำน้ำมันสำเร็จรูปจากมาเลเซียเข้าไทย
        นอกจากนี้ยังมีประเด็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจชายแดนไทย-มาเลเซีย ได้แก่ ข่าวรัฐบาลมาเลเซียพิจารณาเตรียมเปิดพรมแดน Wang Kelian ด้านรัฐเปอร์ลิสติดกับด่านวังประจันต์ จังหวัดสตูล และมุขมนตรีรัฐเคดาห์ประกาศเตรียมก่อสร้างเขตสินค้าปลอดอากรที่บูกิตกายูฮิตัม ติดกับบ้านด่านนอก อ.สะเดา สงขลา เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
        ๕.๑ benarnews.org เวปไซต์ข่าวที่ได้รับเงินทุนสนุนจากหน่วยงานรัฐบาลอเมริกัน รายงานเมื่อวันที่ ๒ มกราคม อ้างแหล่งข่าวด้านความมั่นคงของไทย ๒ คนให้ข้อมูลว่า ผู้ต้องหา ๓ ใน ๖ คนที่ถูกจับกุมที่ Pasir Mas เมืองชายแดนที่อยู่ติดกับอ.สุไหงโกลก นราธิวาส พร้อมของกลางอุปกรณ์ประกอบระเบิดหลายรายการ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ที่ผ่านมา เป็นคนไทยและเป็นสมาชิกกลุ่มบีอาร์เอ็น
        แหล่งข่าว ระบุด้วยว่า พวกเขาเชื่อว่าผู้ต้องหากลุ่มนี้กำลังอยู่ระหว่างเตรียมการก่อความไม่สงบในประเทศไทย พร้อมกับข้อสังเกตุว่าคนร้ายถูกจับกุมพร้อมของกลางอุกรณ์ประกอบระเบิดหลายรายการ
        แหล่งข่าวระบุว่า จากการตรวจสอบแฟ้มข้อมูลประวัติอาชญากรพบว่าหนึ่งในคนร้ายที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจมาเลเซียควบคุมตัวอยู่ในขณะนี้ เป็นสมาชิกบีอาร์เอ็นระดับคุมกำลังหน่วนติดอาวุธในพื้นที่จ.ยะลา ชื่อนายอุสมาน เจ๊ะอุหมง อายุประมาณ ๔๐ ปี

  (Six men arrested in Northeast Malaysia last month on suspicion of possessing bomb-making materials were involved in a bomb-plot targeting Thailand’s insurgency-wracked Deep South, Thai security officials said Thursday.
  Three of the six who were arrested on Jan. 15 in Pasir Mas in Kelantan state – just across the border from the Deep South – were Thai citizens who included a member of the Barisan Revolusi Nasional (BRN), one of the region’s rebel groups, two Thai security officials told BenarNews on condition of anonymity.
  “We believe they were planning a plot to attack targets in Thailand’s Deep South. Malaysia caught them with bomb-making materials,” one Thai official told BenarNews, citing Malaysian police reports about materials that were seized from the suspects and information gathered by Thai intelligence.
  The suspected BRN fighter is a leader of the armed separatist group based in Yala, one of the provinces in Thailand’s predominantly Muslim and Malay-speaking southern border region, the source said, citing a file of information compiled on the man.
  “The man is Uzman Jeh-umong, 40 years of age. He has a record being the leading militant under the cell of Deng Aweji,” said the official, referring to a BRN commander in Yala.)

  Benarnews.org รายงานเพิ่มเติมอ้างแหล่งข่าวจากสำนักงานตำรวจรัฐกลันตัน บอกว่า เขาไม่เชื่อว่าผู้ต้องหาคดีนี้เกี่ยวข้องกับกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า “รัฐอิสลาม” หรือ IS แต่มีความเป็นไปได้ที่ผู้ต้องหาทั้ง ๖ คน เกี่ยวข้องกับกลุ่มติดอาวุธต่อต้านรัฐบาลไทยในพื้นที่ จชต.
  อย่างไรก็ตามทั้งผู้บัญชาการตำรวจรัฐกลันตันและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมาเลเซีย ไม่ตอบคำถามใดใดกับ benarnews.org
  สำหรับปฏิบัติการจับกุมผู้ต้องหาทั้งหกคนดำเนินการโดยหน่วยตำรวจสันติบาล และขณะนี้ผู้ต้องหาผู้ต้องหาทั้งหมดถูกควบคุมอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์

  (Both the chief of police in Kelantan and Malaysia’s police chief, Khalid Abu Bakar, did not respond to requests for comment from BenarNews. But a police official in Kelantan, who also declined to be identified, told BenarNews that investigators no longer believed that the suspects were connected to IS activities.
  “Most probably all six were part of an insurgency group in Thailand close to the border,” the official said.
  Shortly after the arrests, Malaysian officials said they were investigating the suspects for possible links to the Middle East-based extremist group.
  The arrests on Jan. 15 were carried out by the special branch of the Royal Malaysia Police, and the suspects are in custody at national police headquarters in Kuala Lumpur, the Kelantan police official said.)
  ที่มาข้อมูล ; http://www.benarnews.org/english/news/thai/bomb-plot-02022017170825.html​

        ๕.๑.๑ หมายเหตุ ก่อนหน้านี้สื่อมาเลเซียและสิงคโปร์ รายงานเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ว่า ตำรวจมาเลเซียได้ปฏิบัติการตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในเมือง Pasir Mas ตอนเช้าตรู่วันที่ ๑๕ มกราคม จับกุมตัวผู้ต้องหาชายจำนวน ๖ คนพร้อมของกลางอุปกรณ์ประกอบระเบิดหลายรายการ และวันเดียวกันผู้บัญชาการตำรวจรัฐกลันตัน บอกว่า ตำรวจยังไม่ตัดทิ้งประเด็นการสอบสวนว่า ผู้ต้องหากลุ่มนี้เกี่ยวข้องกับกลุ่ม IS หรือไม่

  (KOTA BARU: Police have detained six men for alleged involvement in bomb-making during separate raids in Pasir Mas on Sunday.
  The suspects, in their 30s and 40s, were picked up at their homes in a series of raids which began about 4am.
  Kelantan police chief Datuk Dr Ab Rahman Ismail said the police found several items, including wires and batteries believed to be components to make bombs.
  "We do not rule out the possibility the suspects were linked to the Daesh militant group," he told reporters at the state police contingent headquarters here.)
  ที่มาข้อมูล ; http://www.thestar.com.my/news/nation/2017/01/16/six-suspected-bomb-makers-nabbed/
  http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/malaysian-police-arrest-6-suspected-bomb-makers-in-separate-raids

        ๕.๑.๒ ทางด้าน new straits times สื่อมาเลเซียรายงานเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ระบุว่า มผู้ต้องหาทั้ง ๖ คนเป็นคนไทยและได้สัมภาษณ์ภรรยาของผู้ต้องหาคนหนึ่งที่ใช้ชื่อว่ายะห์ (Yah) อายุ ๓๐ ปี ปฏิเสธว่าสามีของนาง เป็นสมาชิกกลุ่มแบ่งแยกดินแดน พร้อมกับให้ข้อมูลว่าเธอพร้อมกับสามีและลูกอีกสามคนมีภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่จ.ยะลา (Kampung Deraman) เดินทางเข้าทำมาหากินเป็นช่งไม้ที่รัฐกลันได้ปีว่าแล้ว
  ที่มาข้อมูล ; http://www.nst.com.my/news/2017/01/204842/my-husband-has-done-nothing-wrong-says-wife-alleged-bombmaker​
        ๕.๒ ข่าวการกวาดล้างติดตามจับกุมเครือข่ายนักค้ายาเสพติดรายใหญ่ “ไซซะนะ” ในประเทศไทย เป็นประเด็นที่สื่อมาเลเซียรายงานกันกว้างขวางมากที่สุด แต่ในแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติดในมาเลเซีย คือ ส่วนใหญ่รายงานว่าการจับกุมยาเสพติดรายใหญ่หลายครั้งในพื้นที่ภาคใต้ของไทย รวมทั้งในพื้นที่ จชต. ล้วนเกี่ยวข้องกับ”ไซซะนะ”นักค้ายาเสพติดรายใหญ่ระดับภิภาคอาเซียน
  ที่มาข้อมูล ; http://www.thestar.com.my/news/nation/2017/02/01/laos-drugs-mr-x/
  http://www.nst.com.my/news/2017/02/208809/most-drugs-smuggled-msia-come-mr-x-aseans-drug-kingpin-thai-narcotics-bureau
  http://www.malaysiakini.com/news/371120​
  http://www.bernama.com/bernama/v8/newsindex.php?id=1325720
  http://www.nst.com.my/news/2017/02/208809/most-drugs-smuggled-msia-come-mr-x-aseans-drug-kingpin-thai-narcotics-bureau

        ๕.๓ New Straits Times สื่อมาเลเซียรายงานเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ว่า เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐบาลมาเลเซียได้จับกุมคนงานปั๊มน้ำมัน ๒ คน ในเมืองตุมปัต (Tumpat) รัฐกลันตัน ติดกับอ.ตากใบ นราธิวาส ในข้อหาร่วมกันสนับสนุนการลักลอบนำน้ำมันสำเร็จรูปไปยังประเทศไทยวันละ ๘๐๐-๑,๐๐๐ ลิตร
        ทางด้านเจ้าหน้าที่ระดับสูงของมาเลเซียบอกว่าทางการมาเลเซียได้เพิ่มมาตรการป้องกันปราบปรามไม่ให้มีการลักลอบนำน้ำมันสำเร็จรูปจากมาเลเซียไปยังประเทศไทย โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ติดตามความเคลื่อนไหวของปั๊มน้ำมัน ๒๕ แห่งที่ตั้งอยู่ใกล้พรมแดนประเทศไทย สำหรับราคาขายปลีกน้ำมันสำเร็จในประเทศมาเลเซียมีราคาถูกกว่าในประเทศไทย เนื่องจากรัฐบาลมาเลเซียมีการให้เงินอุดหนุนราคาน้ำมัน ทำให้มีแรงจูงใจให้เกิดการลักลอบนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย
  ที่มาข้อมูล ; http://www.nst.com.my/news/2017/01/208060/two-petrol-attendants-tumpat-nabbed-over-fuel-smuggling

        ๕.๔ สื่อมาเลเซียรายงานเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ว่า มุขมนตรีแห่งรัฐเคดาห์ประกาศว่า จะมีการก่อสร้างเขตการค้าสินค้าปลอดอากรที่เมืองบูกิตกายูฮิตัมบนพื้นที่ ๒,๔๒๘ เฮกตาร์ ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าให้คึกคัก พร้อมกันนี้มุขมนตรีแห่งรัฐเคดาห์ เปิดเผยว่า โครงการก่อสร้างเขตการค้าสินค้าปลอดอากรแห่งที่สองของรัฐเคดาห์ ได้รับการอนุมัติจากนายกรัฐมนตรีมาเลเซียแล้ว สำหรับเขตการค้าสินค้าปลอดอากรที่บูกิตกายูฮิตัม ตั้งอยู่ห่างจากบ้านด่านนอก อ.สะเดา จ.สงขลา ใช้เวลาเดิ่นทางเพียง ๕ นาที
  ที่มาข้อมูล ; http://www.nst.com.my/news/2017/01/208295/kedahs-proposed-2nd-dfz-set-transform-sleepy-border-town​

        ๕.๕ สื่อมาเลเซียรายงานเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ อ้างคำพูดของอธิบดีกรมตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซีย ระบุว่า เขาพร้อมและสนับสนุนรัฐบาลหากจะมีการเปิดพรมแดนที่ Wang Kelian ในรัฐเปอร์ลิส ซึ่งอยู่ติดกับด่านวังประจันต์ จ,สตูล ซึ่งมีการเปิดให้มีการข้ามพรมแดนโดยเสรี (ไม่ต้องแสดงเอกสารเข้ามืองทั้งสองประเทศ โดยอนุญาตให้เดินทางเข้าพรมแดนได้ในระยะทางไม่เกิน ๑ กิโลเมตร) และยกเลิกมาตรการนี้เป็นระยะๆตามนโยบายความมั่นคง ทั้งนี้ในห้วงเวลานี้ก็มีข่าวว่า รัฐบาลมาเลเซียกำลังพิจารณาทบทวนให้มีการเปิดพรมแดนโดยเสรีอีกครั้ง ซึ่งมีเสียงสนับสนุนจากประชาชนและนักธุรกิจในท้องถิ่นที่มีความเชื่อว่า จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าในท้องถิ่น
  ที่มาข้อมูล ; http://www.nst.com.my/news/2017/02/208840/no-problem-if-wang-kelian-free-flow-zone-re-opened-immigration
  http://www.bernama.com/bernama/v8/newsindex.php?id=1325539​

  เกณฑ์ในการอ่านค่าสัมประสิทธิ์กร๊าฟเส้น

  ช่วงของค่าสัมประสิทธิ์

  ความหมายของค่าสัมประสิทธิ์

  มากกว่า 2.00

  เพิ่มมาก

  1.10 – 2.00

  เพิ่มค่อนข้างมาก

  0.60 – 1.00

  เพิ่มในระดับหนึ่ง

  0.10 – 0.50

  เพิ่มเล็กน้อย

  0.02 – 0.09

  เพิ่มเพียงเล็กน้อย

  0.00 – 0.01

  ค่อนข้างคงที่

  (-0.01) – 0.00

  ค่อนข้างคงที่

  (-0.09) – (-0.02)

  ลดเพียงเล็กน้อย

  (-0.50) – (-0.10)

  ลดเล็กน้อย

  (-1.00) – (-0.60)

  ลดในระดับหนึ่ง

  (-2.00) – (-1.10)

  ลดค่อนข้างมาก

  น้อยกว่า (– 2.00)

  ลดมาก

Comment