วันอาทิตย์ที่ 05 ธันวาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๑ - ๒๗ ม.ค. ๖๐

 06 ก.พ. 2560 10:27 น. | อ่าน 2018
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

 1. บทสรุปผู้บริหาร
        ในช่วงวันที่ ๒๑ – ๒๗ ม.ค.๖๐ ข่าวเชิงบวกมีความถี่ลดลง ร้อยละ ๖ เมื่อเทียบสัปดาห์ที่แล้ว (๑๔ – ๒๐ ม.ค.๖๐) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่ลดลง ร้อยละ ๖ เมื่อเทียบสัปดาห์ที่แล้ว  (๑๔ – ๒๐ ม.ค.๖๐)
        ในสัปดาห์นี้ ประเด็นที่ส่งผลกระทบเชิงลบ คือ ประเด็นเหตุร้ายรายวัน  (ได้แก่ ๑) ลอบวางระเบิดชาวบ้านในพื้นที่ อ.ธารโต หลังกลับจากหาของป่า บาดเจ็บ ๓ ราย, ๒) ใช้เอ็ม ๑๖ ซุ่มยิง ปลัดอบต.รามัน และ ๓) ประกบยิง ๒ ผัวเมียได้รับบาดเจ็บสาหัสที่ อ.จะแนะ) และ ประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข (การเสียชีวิตของสะแปอิง ผู้นำบีอาร์เอ็น ไม่ได้ทำให้ ไฟใต้ สงบลง)
        ในส่วนของประเด็นเชิงบวก คือ ประเด็นการ รปภ.ชีวิต/ทรัพย์สิน (ได้แก่ ๑) บิ๊กป้อม ยืนยัน ทหาร-ตร. ถูกปลูกฝังเสียสละ ทำงานรับใช้ ชาติ-ประชาชน. และ ๒) ร้อย ตชด.๔๓๗ นำกำลัง จับกุมบุหรี่หนีภาษีที่ลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศ),  ประเด็นการศึกษา (ได้แก่ TK park ขับเคลื่อนแนวคิด “การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล” สู่การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน), ประเด็นการเมือง (ชงงบ ๒.๘ ล้านบาทช่วยเกษตรกรใต้เข้า ครม. สัปดาห์หน้า), ประเด็นการช่วยเหลือประชาชน (เล็งสร้าง ถนนคู่ขนานเพชรเกษม ป้องกันถูกตัดขาดโลกภายนอก นายกฯ ย้ำแก้ท่วมใต้ยั่งยืน), ประเด็นยาเสพติด (จับกุมแก๊งค้ายาเสพติด พร้อมด้วยยาบ้า ๖.๔ แสนเม็ด ซุกซ่อนมาในรถบรรทุกจากภาคอีสาน เตรียมนำส่งในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนใต้), ประเด็นความร่วมมือของภาคประชาชน (ซึ้งใจเฉินหลง บริจาค ๒.๔ ล้าน ช่วยน้ำท่วมใต้), ประเด็นกีฬา (นายกสมาคมปันจักสีลัต สั่งติดเครื่องเก็บตัวเตรียมความพร้อมเอาไว้ล่าเหรียญทองกีฬาซีเกมส์ ที่มาเลเซีย กลางปีนี้)
        จากแนวโน้มดังที่กล่าว ทำให้ระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก (Positive Awareness Level) ในสัปดาห์นี้ ลดลงร้อยละ ๑.๔๐ เมื่อเทียบสัปดาห์ที่แล้ว (๑๔ – ๒๐ ม.ค.๖๐) ส่งผลให้ภาพลักษณ์เชิงบวกของสถานการณ์ ๓ จชต. ในสัปดาห์นี้ลดลงจากสัปดาห์ที่แล้ว (๗ ม.ค. – ๑๓ ม.ค.๖๐)  เพียงเล็กน้อย
        ประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนต่างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงวันที่ ๒๑ – ๒๗ ม.ค.๖๐ สรุปได้ดังนี้
        ประเด็นหลักที่มีการรายงานกว้างขวางที่สุด คือ กระบวนการพิจารณาคดีค้ามนุษย์ผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับค่ายกักกันชาวโรฮิงยาที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย ใกล้กับอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ซึ่งมีการไต่สวนจำเลยกว่า ๘๐ คน รวมทั้งพลโทมนัส คงแป้น ที่ศาลอาญา เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม การไต่สวนครั้งนี้ถูกตั้งข้อสังเกตุว่า เป็นครั้งแรกที่การพิจารณาคดีในศาลอาญาเป็นการพิจารณาลับและไม่อนุญาติให้สื่อมวลชนรายงานข่าว
        ประเด็นอื่นๆเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่สื่อมวลชนต่างประเทศและอาเซียนรายงาน มีดังนี้ คือ การเสียชีวิตของอุสตาซสะแปอิง บาซอ อดีตครูใหญ่โรงรียนธรรมวิทยามูลนิธิ และท่าทีของอาบูฮาฟิซ อัลฮากิม โฆษกกลุ่มมาราปาตานี ที่แสดงความพึงพอใจต่อกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกนั้นเป็นประเด็นความร่วมมือระหว่างตำรวจไทยและมาเลเซียในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ

  ๒. ผลการวิเคราะห์สารสนเทศด้านการประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๒๑ – ๒๗ ม.ค.๖๐
        ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน้มความถี่ การนำเสนอประเด็นข่าวเชิงบวก และประเด็นข่าวเชิง

        ในช่วงวันที่ ๒๑ – ๒๗ ม.ค.๖๐ ข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้น (y = 0.5612ln(x) + 21.99) อย่างไรก็ตามในมิติของจำนวนข่าวลดลงกว่าสัปดาห์ที่แล้ว (๑๔ – ๒๐ ม.ค.๖๐) ร้อยละ ๖ ในส่วนของข่าวเชิงลบ ที่เกี่ยวข้อง จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีแนวโน้มความถี่ลดลง (y = -0.184ln(x) + 2.5455) เฉลี่ยลดลงร้อยละ ๖ เมื่อเทียบสัปดาห์ที่แล้ว (๑๔ – ๒๐ ม.ค.๖๐)

        ๒.๒ ค่าสัดส่วนระหว่างข่าวเชิงบวก และข่าวเชิงลบ
        เมื่อนำจำนวนข่าวเชิงบวก และจำนวนข่าวเชิงลบ ในแต่ละวันมาคำนวณหาค่าสัดส่วน ระหว่างข่าวเชิงบวกกับข่าวเชิงลบ พบว่าในแต่ละวันจะมีค่าสัดส่วนฯ ดังแสดงในตารางด้านล่าง

  วัน/เดือน/ปี

  จำนวนข่าวเชิงบวก (1)

  จำนวนข่าวเชิงลบ (2)

  ค่าสัดส่วน (3)=(1)/(2)

  2017-01-14

  9

  0

  9.00

  2017-01-15

  29

  6

  4.83

  2017-01-16

  32

  3

  10.67

  2017-01-17

  12

  0

  12.00

  2017-01-18

  29

  4

  7.25

  2017-01-19

  29

  1

  29.00

  2017-01-20

  26

  2

  13.00

  ค่าสัดส่วนเฉลี่ย

  12.25

  2017-01-21

  35

  5

  7.00

  2017-01-22

  30

  3

  10.00

  2017-01-23

  21

  0

  21.00

  2017-01-24

  20

  1

  20.00

  2017-01-25

  15

  1

  15.00

  2017-01-26

  27

  4

  6.75

  2017-01-27

  8

  1

  8.00

  ค่าสัดส่วนเฉลี่ย

  12.54

        หมายเหตุ: ยิ่งค่าสัดส่วนระหว่างจำนวนข่าวเชิงบวก กับจำนวนข่าวเชิงลบ (3) มีค่าสูง ก็จะมีผลทำให้ระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก (Positive Awareness Level) มีระดับสูงตามไปด้วย ในทำนองตรงกันข้าม หากค่าสัดส่วนฯ มีค่าต่ำ ก็จะมีผลทำให้ระดับผลกระทบเชิงบวก (Positive Awareness Level) จะมีระดับต่ำตามลงไปด้วย

  ๓. แนวโน้มในประเด็นที่เพ่งเล็ง ในช่วงวันที่ ๒๑ – ๒๗ ม.ค.๖๐
        ๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข

        ในช่วงวันที่ ๒๑ – ๒๗ ม.ค.๖๐ ข่าวเชิงบวกในประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข มีแนวโน้มความถี่ลดลง (y = -0.746ln(x) + 1.628) เฉลี่ยลดลงร้อยละ ๑๐๐ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๔ – ๒๐ ม.ค.๖๐) (ไม่มีข่าวเชิงบวกในสัปดาห์นี้) ในส่วนของข่าวเชิงลบ มีข่าวเชิงลบ จำนวน ๑ ข่าว จากเดิมที่ไม่ปรากฏภาพข่าวเชิงลบมาเป็นเวลาหลายสัปดาห์ ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ การเสียชีวิตของสะแปอิง ผู้นำบีอาร์เอ็น ไม่ได้ทำให้ ไฟใต้ สงบลง เป็นต้น

        ๓.๒ ประเด็นเหตุร้ายรายวัน

        ในช่วงวันที่ ๒๑ – ๒๗ ม.ค.๖๐ มีข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน จำนวน ๓ ข่าว จากที่มีภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวันเพียง ๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๔ – ๒๐ ม.ค.๖๐) ภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ๑) ลอบวางระเบิดชาวบ้านในพื้นที่ อ.ธารโต หลังกลับจากหาของป่า บาดเจ็บ ๓ ราย, ๒) ใช้เอ็ม ๑๖ ซุ่มยิง ปลัดอบต.รามัน และ ๓) ประกบยิง ๒ ผัวเมียได้รับบาดเจ็บสาหัสที่ อ.จะแนะ เป็นต้น

        ๓.๓ ประเด็นการเมือง

        ในช่วงวันที่ ๒๑ – ๒๗ ม.ค.๖๐ ข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้น (y = 0.1414ln(x) - 0.1116) กล่าวคือ สัปดาห์ที่แล้ว (๑๔ – ๒๐ ม.ค.๖๐) ไม่มีข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมือง แต่ในสัปดาห์นี้ ข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองจำนวน ๒ ข่าว ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. ไม่มีภาพข่าวเชิงลบมา ๕ สัปดาห์แล้ว (๒๔ ธ.ค.๕๙ – ๒๗ ม.ค.๖๐) ภาพข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองฯ ได้แก่ ชงงบ ๒.๘ ล้านบาทช่วยเกษตรกรใต้เข้า ครม. สัปดาห์หน้า เป็นต้น

        ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน

        ในช่วงวันที่ ๒๑ – ๒๗ ม.ค.๖๐ ข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้น (y = 0.1579ln(x) - 0.0698) เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐๐ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๔ – ๒๐ ม.ค.๖๐) ในสัปดาห์นี้ไม่ปรากฏภาพข่าวเชิงลบในประเด็น รปภ.ฯ โดยไม่ปรากฏภาพข่าวเชิงลบมากว่า ๔ สัปดาห์แล้ว (๓๑ ธ.ค.๕๙ – ๒๗ ม.ค.๖๐) ภาพข่าวเชิงบวกเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาภัยแทรกซ้อน ได้แก่ ๑) บิ๊กป้อม ยืนยัน ทหาร-ตร. ถูกปลูกฝังเสียสละ ทำงานรับใช้ ชาติ-ปชช. และ ๒) ร้อย ตชด.๔๓๗ นำกำลัง จับกุมบุหรี่หนีภาษีที่ลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศ  เป็นต้น

        ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร้างรายได้

        ในช่วงวันที่ ๒๑ – ๒๗ ม.ค.๖๐ ข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจและการสร้างรายได้ มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้น (y = 0.7008ln(x) + 1.3818) เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๔ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๔ – ๒๐ ม.ค.๖๐) ในส่วนของข่าวเชิงลบ ในประเด็นเศรษฐกิจและการสร้างรายได้ มีแนวโน้มความถี่ค่อนข้างคงที่ เมื่อกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๔ – ๒๐ ม.ค.๖๐) ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ เตรียมแผนจัดงานธงฟ้าปีนี้พันครั้งทั่วประเทศ เป็นต้น ในส่วนของภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ฝนถล่มตัวเมืองนราฯ ย่านเศรษฐกิจอ่วม เป็นต้น
        ๓.๖ ประเด็นสิทธิมนุษยชน

              ในช่วงวันที่ ๒๑ – ๒๗ ม.ค.๖๐ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับ จชต.
        ๓.๗ ประเด็นการบำรุงขวัญกำลังพล
              ในช่วงวันที่ ๒๑ – ๒๗ ม.ค.๖๐ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นการบำรุงขวัญกำลังพล ที่เกี่ยวข้องกับ จชต.
        ๓.๘ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหา จชต.
              ในช่วงวันที่ ๒๑ – ๒๗ ม.ค.๖๐ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีการแก้ไขปัญหา จชต.
        ๓.๙ ประเด็นการบังคับใช้กฎหมาย
              ในช่วงวันที่ ๒๑ – ๒๗ ม.ค.๖๐ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใช้กฏหมาย

  ๔. ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อการรับรู้สูง และแนวโน้มระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก
        ๔.๑ ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อการรับรู้สูง

  ในช่วงวันที่ ๒๑ – ๒๗ ม.ค.๖๐ ประเด็นที่ส่งผลกระทบเชิงลบ สรุปได้ดังนี้
  1. ประเด็นเหตุร้ายรายวัน  ได้แก่ ๑) ลอบวางระเบิดชาวบ้านในพื้นที่ อ.ธารโต หลังกลับจากหาของป่า บาดเจ็บ ๓ ราย, ๒) ใช้เอ็ม ๑๖ ซุ่มยิง ปลัดอบต.รามัน และ ๓) ประกบยิง ๒ ผัวเมียได้รับบาดเจ็บสาหัสที่ อ.จะแนะ
  2. ประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข ได้แก่ การเสียชีวิตของสะแปอิง ผู้นำบีอาร์เอ็น ไม่ได้ทำให้ ไฟใต้ สงบลง
  ในส่วนของประเด็นเชิงบวก สรุปได้ดังนี้
  1. ประเด็นการ รปภ.ชีวิต/ทรัพย์สิน ได้แก่ ๑) บิ๊กป้อม ยืนยัน ทหาร-ตร. ถูกปลูกฝังเสียสละ ทำงานรับใช้ ชาติ-ปชช. และ ๒) ร้อย ตชด.๔๓๗ นำกำลัง จับกุมบุหรี่หนีภาษีที่ลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศ 
  2. ประเด็นการศึกษา ได้แก่ TK park ขับเคลื่อนแนวคิด “การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล” สู่การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
  3. ประเด็นการเมือง ได้แก่ ชงงบ ๒.๘ ล้านบาทช่วยเกษตรกรใต้เข้า ครม. สัปดาห์หน้า
  4. ประเด็นการช่วยเหลือประชาชน ได้แก่ เล็งสร้าง ถนนคู่ขนานเพชรเกษม ป้องกันถูกตัดขาดโลกภายนอก นายกฯ ย้ำแก้ท่วมใต้ยั่งยืน
  5. ประเด็นยาเสพติด ได้แก่ จับกุมแก๊งค้ายาเสพติด พร้อมด้วยยาบ้า ๖.๔ แสนเม็ด ซุกซ่อนมาในรถบรรทุกจากภาคอีสาน เตรียมนำส่งในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนใต้
  6. ประเด็นความร่วมมือของภาคประชาชน ได้แก่ ซึ้งใจเฉินหลง บริจาค ๒.๔ ล้าน ช่วยน้ำท่วมใต้
  7. ประเด็นกีฬา ได้แก่ นายกสมาคมปันจักสีลัต สั่งติดเครื่องเก็บตัวเตรียมความพร้อมเอาไว้ล่าเหรียญทองกีฬาซีเกมส์ ที่มาเลเซีย กลางปีนี้

        ๔.๒ แนวโน้มระดับผลกระทบต่อการรับรู้ (Awareness Level: AI)

        จากจำนวนข่าวเชิงบวกและข่าวเชิงลบ ซึ่งก่อให้เกิดค่าสัดส่วน และค่าระดับผลกระทบการรับรู้ ที่แตกต่างกันในแต่ละวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวที่ส่งผลกระทบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ในระดับสูง นำไปสู่การเกิดขึ้นของแนวโน้มระดับผลกระทบการรับรู้ ของผู้รับข่าวสาร ให้เป็นไปตามแนวโน้มดังกล่าว  โดยในช่วงวันที่ ๒๑ – ๒๗ ม.ค.๖๐ พบว่า แนวโน้มระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก (Positive Awareness Level) ในภาพรวม มีแนวโน้มลดลง (y = -0.044ln(x) + 2.705) เฉลี่ยลดลงร้อยละ ๑.๔๐ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๔ – ๒๐ ม.ค.๖๐) จากระดับผลกระทบดังกล่าว ส่งผลให้ภาพลักษณ์เชิงบวกของสถานการณ์ ๓ จชต. ในสัปดาห์นี้ ลดลงกว่าสัปดาห์ที่แล้วเพียงเล็กน้อย

  ๕. ประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนต่างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงวันที่ ๒๑ – ๒๗ ม.ค.๖๐
        ประเด็นหลักที่มีการรายงานกว้างขวางที่สุด คือ กระบวนการพิจารณาคดีค้ามนุษย์ผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับค่ายกักกันชาวโรฮิงยาที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย ใกล้กับอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ซึ่งมีการไต่สวนจำเลยกว่า ๘๐ คน รวมทั้งพลโทมนัส คงแป้น ที่ศาลอาญา เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม การไต่สวนครั้งนี้ถูกตั้งข้อสังเกตุว่า เป็นครั้งแรกที่การพิจารณาคดีในศาลอาญาเป็นการพิจารณาลับและไม่อนุญาติให้สื่อมวลชนรายงานข่าว
        ประเด็นอื่นๆเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่สื่อมวลชนต่างประเทศและอาเซียนรายงาน มีดังนี้ คือ การเสียชีวิตของอุสตาซสะแปอิง บาซอ อดีตครูใหญ่โรงรียนธรรมวิทยามูลนิธิ และท่าทีของอาบูฮาฟิซ อัลฮากิม โฆษกกลุ่มมาราปาตานี ที่แสดงความพึงพอใจต่อกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้
        นอกนั้นเป็นประเด็นความร่วมมือระหว่างตำรวจไทยและมาเลเซียในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ
        ๕.๑ สื่อมาเลเซีย สิงคโปร์ และฟิลิปินส์ รายงานข่าวกระบวนการพิจารณาคดีมนุษย์ซึ่งมีผู้ต้องหาคดีนี้รวมกันกว่า ๘๐ คน เกี่ยวข้องกับค่ายกักกันชาวโรฮิงยาที่บริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย
        การพิจารณาคดีที่ศาลอาญา กรุงเทพ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม เป็นการไต่สวนสอบปากคำจำเลยซึ่งมีพลโทมนัส คงแป้น รวมอยู่ด้วย สำนักข่าว AFP รายงานว่า เบื้องต้นศาลอนุญาติให้สื่อมวลชนสังเกตุการณ์การพิจารณาคดีผ่านโทรทัศน์วงจรปิดในห้องที่จัดไว้ให้เป็นการเฉพาะ ก่อนที่เจ้าหน้าที่ศาลจะแจ้งสื่อมวลชนในเวลาต่อมาว่า กระบวนการไต่สวนพิจารณาคดีนี้ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนรายงานข่าวซึ่งเป็นคำสั่งที่มีผลบังคับตั้งแต่เริ่มกระบวนการพิจารณาคดีในปี ๒๕๕๙
        AFP รายงานว่า นับตั้งแต่การยึดอำนาจการปกครองในปี ๒๕๔๗ เป็นต้นมา การไต่สวนพิจารณาคดีเป็นการลับเป็นเริ่องปรกติ โดยเฉพาะการพิจารณาคดีในความผิด มาตรา ๑๑๒ ในศาลทหาร แต่ก็ไม่ค่อยพบว่ามีการพิจารณาคดีเป็นการลับในศาลอาญา
        Sam Zarifi ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียแห่ง  the International Commission of Jurists ให้ความเห็นว่า การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะเป็นหลักการพื้นฐานของกระบวนการยุติธรรม เว้นแต่จะมีเหตุผลที่ดีพอในการที่จะพิจารณาคดีเป็นการลับ

  (Reporters watched proceedings on a television screen in a side room. But they were told by court officials that any reporting of what was said at the trial had been banned since the start of proceedings last year. No reason was given for the decision. 
  Thailand’s generals seized power in 2014. Secret court hearings have since become more commonplace, particularly in military tribunals and for royal defamation prosecutions.
  But it is rare for such restrictions to be placed on a criminal trial.
  “As a matter of basic judicial principles, trials should be public unless there is a very good reason why they’re not,” Sam Zarifi, Asia director for the International Commission of Jurists, told AFP.)
  เป็นที่น่าสังเกตุว่า the malaymailonline สื่อมาเลเซีย the Straits Times สื่อสิงคโปร์ และ manila bullentin สื่อฟิลิปินส์ ล้วนอ้างอิงข้อมูลจากสำนักข่าว AFP
  ที่มาข้อมูล ; http://www.themalaymailonline.com/world/article/open-the-document-in-a-new-window
  http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/thai-media-muzzled-on-human-trafficking-trial​
  http://news.mb.com.ph/2017/01/24/thai-court-muzzles-media-as-trafficking-defense-begins/​

        ๕.๒ สำนักข่าว AP รายงานข่าวเกี่ยวกับการเสียชีวิตของอุสตาซสะแปอิง บาซอ อดีตครูใหญ่โรงเรียนธรรมวิทยา จ.ยะลา และมีเวปไซต์สื่ออเมริกันคือ foxnews.com นำไปรายงานต่อ
        รายงานของสำนักข่าว AP เผยแพร่เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม พูดถึงสะแปอิงว่า เป็นผู้ต้องหาคดีความมั่นคงตามหมายจับของทางการไทยค่าหัว ๑๐ ล้านบาท แต่ภายหลังการเสียชีวิตของสะแปอิง เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ชาวมุสลิมหลายพันคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมตัวละหมาดรำลึกถึงเขาในมัสยิดหลายแห่งในพื้นที่ จชต. ขณะที่พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของสะแปอิง
        รายงานของ AP ระบุว่า รัฐบาลไทยได้ส่งผู้แทนไปพบสะแปอิง หลายครั้งเพื่อพูดจาหว่านล้อมให้เขาร่วมกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข บนเงื่อนไขการมีอำนาจการปกครอวตนเองมากขึ้น แทนที่เงื่อนไขการต่อสู้เพื่อเอกราช แต่สะแปอิง ปฏิเสธที่จะพบกับตัวแทนรัฐบาลไทย

  (After a decade of violence, the Thai government reached out to Sapae-ing. Jaded, he balked but eventually sent representatives calling for greater autonomy instead of outright independence, a reconciliatory step that took insurgents by surprise. But he refused to meet Thai officials and talks went nowhere.)
          ดร.ศรีสมภพ จิตภิรมย์ศรี ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ชายแดนใต้ ม.สงขลานครินทร์ ให้ความเห็นว่าการเสียชีวิตของสะแปอิง เกิดขึ้นในช่วงที่การพูดคุยเพื่อสันติสุขรอบใหม่กำลังดำเนินอยู่ โดยที่ขบวนการ BRN ไม่ได้เข้าร่วมและมีคนไม่มากนักคิดว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลง
        ดร.ศรีสมภพ บอกว่า ตอนนี้พวกเขาไม่เชื่อถือรัฐบาลทหาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่า การพูดคุยเพื่อสันติสุขจะมีความก้าวหน้าหรือไม่ ซึ่งเป็นเราองที่ต้องรอดูกันต่อไป  

  (His death comes as new rounds of peace talks are underway. But the BRN has opted out and few think things will change. "For now, they do not trust the military government," Srisompob said. "It depends on the progress of the peace dialogues. Just wait and see.")
  ที่มาข้อมูล ; http://www.foxnews.com/world/2017/01/23/spiritual-leader-thailand-southern-insurgents-dies.html

        ๕.๓ สำนักข่าว bernama ของทางการมาเลเซีย และ oananews.org เวปไซต์ข่าวขององค์การแห่งสำนักข่าวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ซี่งมีสมาชิก ๓๕ ประเทศ รายงานว่า อาบูฮาฟิซ อัลฮากิม โฆษกกลุ่มมาราปาตานี ได้กล่าวในที่ประชุมนานาชาติว่าด้วย กระบวนการสันติภาพ ซึ่งจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ว่า กระบวนการพูดคุยสันติสุขอย่างไม่เป็นทางการกับผู้แทนรัฐบาลไทย เป็นความพึงพอใจอย่างน่าประหลาด (surprisingly encouraging)
        อาบูฮาฟิซ กล่าวต่อที่ประชุมผ่าน Skype ว่า เขาพอใจการพูดคุยซึ่งเขาเห็นว่าประสบความสำเร็จ แม้ว่าจะคืบหน้าอย่างช้าๆ และผู้เคลือบแคลงใจกับการพูดคุยสันติสุขกับตัวแทนรัฐบาลที่มีกองทัพหนุนหลัง

  (A respresentative of MARA Patani (Patani Consultative Council) has described the progress of the informal southern Thailand peace talks with the Thai government as "surprisingly encouraging".
  According to Dr Abu Hafez al-Hakim, encouraging results were achieved despite the slower pace of the progress and scepticism towards the idea of "talking peace" with the military-backed government.)

        โฆษกกลุ่มมาราปาตานี บอกว่า สิ่งที่มาราปาตานีจดจ่ออยู่ในเวลานี้ก็คือผลการพูดคุยกับตัวแทนรัฐบาลไทยเพื่อผลักดันให้การพูดคุยเดินหน้า ผ่านกระบวนการเตรียมการจัดสร้างพื้นที่ปลอดภัย
        อาบูฮาฟิซ บอกว่า กองทัพเป็นองค์กรที่มีอำนาจอย่างแท้จริงดังนั้นความมั่นคงและความปลอดภัยจึงเป็นประเด็นหลักของการพูดคุยในขณะนี้ ส่วนประเด็นอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการพัฒนา กระบวนการยุติธรรม การจัดการศึกษาและประเด็นอื่นๆ เป็นประเด็นที่ควรหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง”

  (He further said: "As far as MARA Patani is concerned, the expected outcome from talks with the Thai government is to consolidate the peace process through preparation and implementation of Safety Zones (SZ).
  "This is because the military is the real authority of security and safety while the remaining issues of development, justice, administration, education and others will be discussed with the future elected government of Thailand.")
  ที่มาข้อมูล ; http://www.oananews.org/content/news/general/mara-patani-rep-describes-peace-talks-progress-surprisingly-encouraging
  http://www.bernama.com/bernama/v8/newsindex.php?id=1323857  

        ๕.๔ ตำรวจไทยและมาเลเซีย ร่วมือแลกแปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ
  สำนักข่าวเบอนามา รายงานว่า ผู้ต้องหาชายวัย ๕๓ ปีถุกจับกุมได้ที่บ้านเช่าในอำเภอหาดใหญ่ ซึ่งตำรวจเชื่อว่าเป็นคนร่ายที่ใช้อาวุธปืนปล้นร้านค้าทองคำในอำเภอหาดใหญ่เมื่อวันที่ ๖ มกราคม และเกี่ยวข้องกับกับคดีโจรกรรมและฆาตกรรมอีกกว่า ๑๐ คดี ทั้งในประเทศไทยและมาเลเซีย รวมทั้งก่อคดีปล้นร้านทองที่บัตเตอร์เวอร์ธ และปีนัง เมื่อสิบปีที่แล้ว ก่อนที่จะหนีไปหลบซ่อนตัวที่เชียงใหม่ ซึ่งคนร้ายใช้เงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท ติดสินบนเจ้าหน้าที่เพื่อทำบัตรประชาชนไทยปลอม
  ที่มาข้อมูล ; http://www.thestar.com.my/news/nation/2017/01/25/malaysia-thai-police-to-share-intel-on-arrested-gang-leader/
  http://www.themalaymailonline.com/malaysia/article/thai-cops-nab-malaysian-gang-leader-over-hatyai-robbery

              ๕.๔.๑ สื่อมาเลเซีย รายงานว่า ตำรวจไทยและมาเลเซียกำลังร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเพื่อสืบสวนหาตัวผู้บงการค้ายาเสพติดรายใหญ่ชาวมาเลเซีย ภายหลังการจับกุมผู้ต้องหาค้ายาบ้ารายใหญ่ได้ ๒ ครั้ง มูลค่าประมาณ ๓๓ มาเลเซียริงกิต
        การจับกุมครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ที่จังหวัดปัตตานี และอีกห้าวันถัดมาที่จังหวัดสงขลา ได้ของกลางยาบ้ารวม ๘๕๘,๐๐๐ เม็ด สำนักข่าวเบอนามา รายงานอ้างแหล่งข่าวระดับสูงจากกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดไทย ระบุว่า จากการสอบสวนได้ข้อมูลว่า ยาเสพติดทั้งสองล็อตเตรียมส่งมอบให้กับผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่ชาวมาเลเซีย

  (— A mystery Malaysian drug lord is on the Thai police radar after they intercepted two large consignments of methamphetamine pills worth about RM33 million, meant to have been smuggled into Malaysia this month.
  It is learnt the man was waiting to receive the consignments totalling 858,000 ‘Yaba’ (a type of methamphetamine) pills when southern Thai authorites seized one of the drug consignments on Jan 16 in Pattani, and the other in Songkla, five days later.
  A highly-placed source in the country’s Narcotics Suppression Bureau (NSB) told Bernama the two seizures were inter-related as the buyer for both drug consignments was a Malaysian.
  “The buyer has been identified as a Malaysian man. We obtained this information after the police conducted further investigations on the matter.)
  ที่มาข้อมูล ; http://www.themalaymailonline.com/malaysia/article/malaysian-drug-lord-on-thai-police-radar-over-seizure-of-rm33m-in-methampet
  http://www.bernama.com/bernama/v8/newsindex.php?id=1324396​
  เกณฑ์ในการอ่านค่าสัมประสิทธิ์กร๊าฟเส้น

  ช่วงของค่าสัมประสิทธิ์

  ความหมายของค่าสัมประสิทธิ์

  มากกว่า 2.00

  เพิ่มมาก

  1.10 – 2.00

  เพิ่มค่อนข้างมาก

  0.60 – 1.00

  เพิ่มในระดับหนึ่ง

  0.10 – 0.50

  เพิ่มเล็กน้อย

  0.02 – 0.09

  เพิ่มเพียงเล็กน้อย

  0.00 – 0.01

  ค่อนข้างคงที่

  (-0.01) – 0.00

  ค่อนข้างคงที่

  (-0.09) – (-0.02)

  ลดเพียงเล็กน้อย

  (-0.50) – (-0.10)

  ลดเล็กน้อย

  (-1.00) – (-0.60)

  ลดในระดับหนึ่ง

  (-2.00) – (-1.10)

  ลดค่อนข้างมาก

  น้อยกว่า (– 2.00)

  ลดมาก

Comment