วันอาทิตย์ที่ 05 ธันวาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๒ - ๑๘ พ.ย. ๕๙

 21 พ.ย. 2559 21:34 น. | อ่าน 2177
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

๑. บทสรุปผู้บริหาร
      ในช่วงวันที่ ๑๒ – ๑๘ พ.ย.๕๙ ข่าวเชิงบวกมีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้น เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๘ ในส่วนของข่าวเชิงลบ ที่เกี่ยวข้อง จชต. มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้น เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๕ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๕ – ๑๑ พ.ย.๕๙)
      ประเด็นที่ส่งผลกระทบเชิงลบ ได้แก่ ประเด็นอาชญากรรมในพื้นที่ (ลอบยิงชาวสวนที่เบตง ด้วยเอ็ม ๑๖ ร่างพรุนเสียชีวิตข้างบ้าน), และประเด็นเหตุร้ายรายวัน (ผกร.ลอบวางระเบิด อส.หลังกลับจากฝึกทบทวน)
      ในส่วนของประเด็นเชิงบวก ได้แก่ ประเด็นการบำรุงขวัญกำลังพล (ทหารพรานยืนเรียงกันชูหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ฉบับพิเศษ ซึ่งมีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยใบหน้าปลาบปลื้ม), ประเด็นความร่วมมือของภาคประชาชน (ไพรัช แสงทอง ผอ.สพม. เขต ๒ นำคณะผู้บริหาร ครู จัดโครงการรินน้ำใจ สู่น้องชาวใต้ ให้นักเรียนชั้น ม.๖ ใน จ.นราธิวาส พร้อมมอบทุนการศึกษา ๑ แสน), ประเด็นการสร้างความเข้าใจและความสมานฉันท์ (ตำรวจตระเวนชายแดนรวมใจแปรอักษร ซาบซึ้ง! ได้ยืนบนผืนดินพระราชทาน เมื่อปี ๒๕๑๙), ประเด็นการ รปภ.ชีวิต/ทรัพย์สิน (พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้กำลังใจกำลังพล และรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง ของหน่วยเฉพาะกิจทั้ง ๔ จังหวัด), ประเด็นการเยียวยา (กระทรวงศึกษาธิการ เล็งปรับระเบียบจ่ายเงินเยียวยาสร้างกำลังใจครอบครัว-ครูชายแดนใต้สูญเสีย), ประเด็นกระบวนการยุติธรรม (โฆษกศาลยุติธรรม เผย ศาลจังหวัดนาทวี สั่งปล่อย “อับดุลตอเละ กาสอ” จำเลยความผิด พ.ร.บ.ความมั่นคงภายในฯ เหตุลอบวางระเบิด สงขลา หลังผ่านประเมินพฤติกรรมเกณฑ์ดีมาก), ประเด็นวัฒนธรรมและวิถีชีวิต (พล.อ.ประวิตรเดินทางไปยังวัดราษฎร์บูรณะ (วัดช้างให้) ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ เพื่อเป็นประธานทอดกฐินสามัคคี), ประเด็นยาเสพติด (กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.). แถลงผลการจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดรายสำคัญ ๕ คดี ผู้ต้องหา ๕ ราย ของกลางยาบ้า ๒ ล้านเม็ด), ประเด็นกีฬา (สมบัติ บัญชาเมฆ หรือ บัวขาว บัญชาเมฆ เดินทางไปสอนทักษะกีฬามวยไทย ที่ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จ.นราธิวาส เพื่อให้เยาวชนมีพื้นฐานป้องกันตัวและห่างไกลจากยาเสพติด), และประเด็นการเมือง (พล.อ.ประวิตร เดินสายกระชับสัมพันธ์ กระทรวงกลาโหมมาเลเซีย สร้างความร่วมมือยุติความรุนแรง)
      จากแนวโน้มดังที่กล่าว ทำให้ระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก (Positive Awareness Level) ในสัปดาห์นี้ ค่อนข้างคงที่ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๕ – ๑๑ พ.ย.๕๙) ส่งผลให้ภาพลักษณ์เชิงบวกของสถานการณ์ ๓ จชต. ในสัปดาห์นี้ แตกต่างจากสัปดาห์ที่แล้ว เพียงเล็กน้อย
      ประเด็นเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ปรากฏในรายงานข่าวของสื่อในภูมิภาคอาเซียนในรอบสัปดาห์นี้ มีประเด็นหลักคือ คำให้สัมภาษณ์ของพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เกี่ยวกับกรอบความร่วมมือไทย-มาเลเซีย ในเรื่องการแก้ไขปัญหาบุคคลสองสัญชาติ และการสร้างกำแพงกั้นแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย นอกจากนี้ สื่อมาเลเซียยังให้ความสำคัญกับมาตรการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำน้ำมันพืชจากประเทศมาเลเซียเข้าประเทศไทย

๒. ผลการวิเคราะห์สารสนเทศด้านการประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๑๒ – ๑๘ พ.ย.๕๙
      ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน้มความถี่ การนำเสนอประเด็นข่าวเชิงบวก และประเด็นข่าวเชิงลบ

      ในช่วงวันที่ ๑๒ – ๑๘ พ.ย.๕๙ ข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้น (y = 4.1916ln(x) + 11.672) เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๘ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๕ – ๑๑ พ.ย.๕๙) ในส่วนของข่าวเชิงลบ ที่เกี่ยวข้อง จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้น (y = 0.8925ln(x) + 1.0369) เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๕ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว  

      ๒.๒ ค่าสัดส่วนระหว่างข่าวเชิงบวก และข่าวเชิงลบ
            เมื่อนำจำนวนข่าวเชิงบวก และจำนวนข่าวเชิงลบ ในแต่ละวันมาคำนวณหาค่าสัดส่วน ระหว่างข่าวเชิงบวกกับข่าวเชิงลบ พบว่าในแต่ละวันจะมีค่าสัดส่วนฯ ดังแสดงในตารางด้านล่าง
 

วัน/เดือน/ปี

จำนวนข่าวเชิงบวก (1)

จำนวนข่าวเชิงลบ (2)

ค่าสัดส่วน (3)=(1)/(2)

2016-11-05

11

2

5.50

2016-11-06

13

3

4.33

2016-11-07

22

2

11.00

2016-11-08

24

2

12.00

2016-11-09

14

1

14.00

2016-11-10

15

1

15.00

2016-11-11

19

2

9.50

 

10.19

2016-11-12

16

1

16.00

2016-11-13

22

0

22.00

2016-11-14

16

7

2.29

2016-11-15

25

2

12.50

2016-11-16

19

2

9.50

2016-11-17

22

6

3.67

2016-11-18

31

6

5.17

 

10.16

หมายเหตุ: ยิ่งค่าสัดส่วนระหว่างจำนวนข่าวเชิงบวก กับจำนวนข่าวเชิงลบ (3) มีค่าสูง ก็จะมีผลทำให้ระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก (Positive Awareness Level) มีระดับสูงตามไปด้วย ในทำนองตรงกันข้าม หากค่าสัดส่วนฯ มีค่าต่ำ ก็จะมีผลทำให้ระดับผลกระทบเชิงบวก (Positive Awareness Level) จะมีระดับต่ำตามลงไปด้วย

๓. แนวโน้มในประเด็นที่เพ่งเล็ง ในช่วงวันที่ ๑๒ – ๑๘ พ.ย.๕๙
      ๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข

      ในช่วงวันที่ ๑๒ – ๑๘ พ.ย.๕๙ ข่าวในประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข มีแนวโน้มความถี่ลดลง (y = -0.053ln(x) + 0.1668) กล่าวคือ ในสัปดาห์นี้ไม่มีทั้งข่าวเชิงบวก และข่าวเชิงลบ ในประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข

      ๓.๒ ประเด็นเหตุร้ายรายวัน

      ในช่วงวันที่ ๑๒ – ๑๘ พ.ย.๕๙ ข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้น (y = 0.367ln(x) + 0.554) เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๔๐ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๕ – ๑๑ พ.ย.๕๙) ภาพข่าว ได้แก่ ผกร. ลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนประจำที่ว่าการ อ.แว้ง เป็นต้น

      ๓.๓ ประเด็นการเมือง

      ในช่วงวันที่ ๑๒ – ๑๘ พ.ย.๕๙ ข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (y = 0.3597ln(x) - 0.3616) กล่าวคือ ในสัปดาห์นี้มีข่าวเชิงบวก จำนวน ๔ ข่าว จากเดิมที่ไม่มีข่าวเชิงบวกเลย ในสัปดาห์ที่แล้ว (๕ – ๑๑ พ.ย.๕๙) ในส่วนของข่าวเชิงลบ ไม่ปรากฏภาพข่าว ภาพข่าวเชิงบวก ในประเด็นการเมือง ที่เกี่ยวข้องกับ จชต. ได้แก่ พล.อ.ประวิตร เดินสายกระชับสัมพันธ์ กระทรวงกลาโหมมาเลเซีย สร้างความร่วมมือยุติความรุนแรง เป็นต้น

      ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน

      ในช่วงวันที่ ๑๒ – ๑๘ พ.ย.๕๙  ข่าวเชิงบวก ในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้น (y = 0.3366ln(x) + 0.2515) เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐๐  เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๕ – ๑๑ พ.ย.๕๙) ในส่วนของข่าวเชิงลบ มีแนวโน้มลดลง (y = -0.142ln(x) + 0.3269) จากเดิมที่มี ๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว แต่ไม่ปรากฏภาพข่าวเชิงลบเลยในสัปดาห์นี้ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้กำลังใจกำลังพล และรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง ของหน่วยเฉพาะกิจทั้ง ๔ จังหวัด เป็นต้น

      ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร้างรายได้

      ในช่วงวันที่ ๑๒ – ๑๘ พ.ย.๕๙  ข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจและการสร้างรายได้ มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้น (y = 0.5404ln(x) + 1.7419) เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๔ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๕ – ๑๑ พ.ย.๕๙) ในส่วนของข่าวเชิงลบ มีแนวโน้มความถี่ค่อนคงที่ (y = -0.027ln(x) + 0.477) โดยความถี่ของข่าวเชิงลบในสัปดาห์นี้ ไม่แตกต่างจากสัปดาห์ที่แล้ว ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ชี้บัญชีอัตราค่าจ้าง ปรับเพิ่มตามโผเดิม ตั้งแต่ ๕ – ๑๐ บาท ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เป็นต้น ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ บรรยากาศการจองทัวร์ท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาช่วงเทศกาลลอยกระทง ในวันที่ ๑๓ – ๑๔ พ.ย. ๕๙ นี้ ไม่คึกคักเหมือนกับทุก ๆ ปีที่ผ่านมา  เป็นต้น

      ๓.๖ ประเด็นการบำรุงขวัญกำลังพล
            ในช่วงวันที่ ๑๒ – ๑๘ พ.ย.๕๙  ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นการบำรุงขวัญกำลังพล
      ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน
            ในช่วงวันที่ ๑๒ – ๑๘ พ.ย.๕๙  ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน
      ๓.๘ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหา จชต.
            ในช่วงวันที่ ๑๒ – ๑๘ พ.ย.๕๙  ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีการแก้ไขปัญหา จชต.
      ๓.๙ ประเด็นการบังคับใช้กฎหมาย
            ในช่วงวันที่ ๑๒ – ๑๘ พ.ย.๕๙  ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใช้กฏหมาย

๔. ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อการรับรู้สูง และแนวโน้มระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก
      ๔.๑ ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อการรับรู้สูง

      ในช่วงวันที่ ๑๒ – ๑๘ พ.ย.๕๙  ประเด็นที่ส่งผลกระทบเชิงลบ ได้แก่ ประเด็นอาชญากรรมในพื้นที่ (ลอบยิงชาวสวนที่เบตง ด้วยเอ็ม ๑๖ ร่างพรุนเสียชีวิตข้างบ้าน), และ ประเด็นเหตุร้ายรายวัน (ผกร.ลอบวางระเบิด อส.หลังกลับจากฝึกทบทวน)

      ในส่วนของประเด็นเชิงบวก ได้แก่ ประเด็นการบำรุงขวัญกำลังพล (ทหารพรานยืนเรียงกันชูหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ฉบับพิเศษ ซึ่งมีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยใบหน้าปลาบปลื้ม), ประเด็นความร่วมมือของภาคประชาชน (ไพรัช แสงทอง ผอ.สพม. เขต ๒ นำคณะผู้บริหาร ครู จัดโครงการรินน้ำใจ สู่น้องชาวใต้ ให้นักเรียนชั้น ม.๖ ใน จ.นราธิวาส พร้อมมอบทุนการศึกษา ๑ แสน), ประเด็นการสร้างความเข้าใจและความสมานฉันท์ (ตำรวจตระเวนชายแดนรวมใจแปรอักษร ซาบซึ้ง! ได้ยืนบนผืนดินพระราชทาน เมื่อปี ๒๕๑๙), ประเด็นการ รปภ.ชีวิต/ทรัพย์สิน (พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้กำลังใจกำลังพล และรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง ของหน่วยเฉพาะกิจทั้ง ๔ จังหวัด), ประเด็นการเยียวยา (กระทรวงศึกษาธิการ เล็งปรับระเบียบจ่ายเงินเยียวยาสร้างกำลังใจครอบครัว-ครูชายแดนใต้สูญเสีย), ประเด็นกระบวนการยุติธรรม (โฆษกศาลยุติธรรม เผย ศาลจังหวัดนาทวี สั่งปล่อย “อับดุลตอเละ กาสอ” จำเลยความผิด พ.ร.บ.ความมั่นคงภายในฯ เหตุลอบวางระเบิด สงขลา หลังผ่านประเมินพฤติกรรมเกณฑ์ดีมาก), ประเด็นวัฒนธรรมและวิถีชีวิต (พล.อ.ประวิตรเดินทางไปยังวัดราษฎร์บูรณะ (วัดช้างให้) ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ เพื่อเป็นประธานทอดกฐินสามัคคี), ประเด็นยาเสพติด (กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.). แถลงผลการจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดรายสำคัญ ๕ คดี ผู้ต้องหา ๕ ราย ของกลางยาบ้า ๒ ล้านเม็ด), ประเด็นกีฬา (สมบัติ บัญชาเมฆ หรือ บัวขาว บัญชาเมฆ เดินทางไปสอนทักษะกีฬามวยไทย ที่ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จ.นราธิวาส เพื่อให้เยาวชนมีพื้นฐานป้องกันตัวและห่างไกลจากยาเสพติด), และ ประเด็นการเมือง (พล.อ.ประวิตร เดินสายกระชับสัมพันธ์ กระทรวงกลาโหมมาเลเซีย สร้างความ ร่วมมือยุติความรุนแรง)

      ๔.๒ แนวโน้มระดับผลกระทบต่อการรับรู้ (Awareness Level: AI)

      จากจำนวนข่าวเชิงบวกและข่าวเชิงลบ ซึ่งก่อให้เกิดค่าสัดส่วนฯ และค่าระดับผลกระทบการรับรู้ ที่แตกต่างกันในแต่ละวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวที่ส่งผลกระทบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ในระดับสูง นำไปสู่การเกิดขึ้นของแนวโน้มระดับผลกระทบการรับรู้ ของผู้รับข่าวสาร ให้เป็นไปตามแนวโน้มดังกล่าว  โดยในช่วงวันที่ ๑๒ – ๑๘ พ.ย.๕๙  พบว่า แนวโน้มระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก (Positive Awareness Level) ในภาพรวม มีแนวโน้มค่อนข้างคงที่ (y = 0.0348ln(x) + 2.2474) จากแนวโน้มดังกล่าว ส่งผลให้ภาพลักษณ์เชิงบวกของสถานการณ์ ๓ จชต. ในสัปดาห์นี้แตกต่างจากสัปดาห์ที่แล้ว (๕ – ๑๑ พ.ย.๕๙) เพียงเล็กน้อย

๕. ประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนต่างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงวันที่ ๑๒ – ๑๘ พ.ย.๕๙
      
ประเด็นเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ปรากฏในรายงานข่าวของสื่อในภูมิภาคอาเซียนในรอบสัปดาห์นี้ มีประเด็นหลัก คือ คำให้สัมภาษณ์ของพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเกี่ยวกับกรอบความร่วมมือไทย-มาเลเซีย ในเรื่องการแก้ไขปัญหาบุคคลสองสัญชาติ และการสร้างกำแพงกั้นแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย นอกจากนี้ สื่อมาเลเซียยังให้ความสำคัญกับมาตรการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำน้ำมันพืชจากประเทศมาเลเซียเข้าประเทศไทย
      ๕.๑ สื่อมาเลเซียหลายสำนักประกอบด้วย สำนักข่าวเบอนามา (bernama) New Straits Times และ Malay Mail รายงานคำให้สัมภาษณ์ของ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหม ในประเด็นความร่วมมือด้านความมั่นคงไทย-มาเลเซีย ว่า รัฐบาลไทยได้จัดทำบัญชีรายชื่อบุคคลสองสัญชาติและนำส่งให้รัฐบาลมาเลเซียแล้ว ซึ่งรัฐบาลของทั้งสองประเทศกำลังหาทางแก้ปัญหานี้ โดยผ่านคณะทำงานร่วมสองประเทศ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาบุคคลสองสัญชาติให้มีความชัดเจนและยั่งยืน

(Thailand has handed over a list of people who are allegedly holding dual citizenship to Malaysia as both countries stepped up efforts to deal with the issue, said Gen Prawit Wongsuwon yesterday. The Thai Deputy Prime Minister, who is also Defence Minister, said both countries have set up a working committee on the matter as part of a joint initiative to solve the problem. "We (Malaysia and Thailand) have already set up a joint working committee on the matter and it will be more clear and concrete on what we will do with dual citizenship people. "We (Thailand) already handed over a list of dual citizenship people to Malaysia," he told the media at Government House here,)

      ส่วนแผนการก่อสร้างกำแพงตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย พลเอกประวิตร กล่าวว่า รัฐบาลของทั้งสองประเทศ ตกลงจัดตั้งคณะกรรมการร่วม เพื่อพิจารณารายละเอียดโครงการ ซึ่งในชั้นนี้ พลเอกประวิตร กล่าวว่า บริเวณที่จะกำหนดให้เป็นพื้นที่สร้างกำแพง น่าจะเป็นจุดที่ไม่สามารถลาดตระเวณได้สะดวก

(On the proposal to build a border wall along the Malaysia-Thailand's border, Prawit said both sides had also agreed to set up a joint committee to look deeper into the proposal. He said the border wall would probably be constructed on areas which are inaccessible to border patrols)

     
สื่อมาเลเซีย รายงานว่า พลเอกประวิตร ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับความคืบหน้าของกรอบความร่วมมือด้านความมั่นคงไทย-มาเลเซีย ภายหลังจากที่ได้พบหารืออย่างไม่ทางการกับ ดาโต๊ะ สรี ฮิชัมมุดดิน ฮุสเซน รัฐมนตรีกลาโหมมาเลเซีย ในระหว่างเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนที่กรุงเวียงจันทร์ ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา

      ทั้งนี้พลเอกประวิตรได้พูดถึง รูปแบบการตั้งคณะทำงานร่วมว่า ประเทศไทยประสงค์ให้คณะทำงานร่วมเป็นกลไกการทำงาน ภายใต้คณะกรรมาธิการร่วมชายแดน (GBC) เพื่อที่จะได้หยิบยกประเด็นต่างๆ ขึ้นมาหารือในที่ประชุม GBC ได้เลย ส่วนประเด็นข้อหารือเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติ การค้ามนุษย์ และการปักปันเขตแดน คาดว่าจะได้ผลการหารือที่ชัดเจนพร้อมทั้งกรอบแนวทางความร่วมมือที่ชัดเจนในเร็ววัน

(However, Thailand wants a joint working committee to be formed under the mechanism of the General Border Committee (GBC ), so they can bring the issue on the table for consideration. Regarding talks on transnational crime, human trafficking, border demarcation, the concrete results is expected soon with clearer guidelines of cooperation.)

ที่มาข้อมูล ; http://www.nst.com.my/news/2016/11/189962/msia-thailand-step-efforts-solve-dual-citizenship-issue
http://www.bernama.com/bernama/v8/newsindex.php?id=1303729
http://www.themalaymailonline.com/malaysia/article/thailand-malaysia-to-work-together-to-solve-border-problems
http://www.bernama.com/bernama/v8/newsindex.php?id=1303569

      ๕.๒ สำนักข่าวเบอนามา และ themalaymailonline.com รายงานเมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายนว่า ศุลกากรด่านวังเกเหลียน แห่งรัฐเปอร์ลิส ได้เพิ่มการตรวจตราป้องกันไม่ได้มีการนำน้ำมันพืชจากมาเลเซียข้ามเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ภายหลังจากที่มีคำสั่งห้ามมิให้นำน้ำมันพืชมาเลเซียออกนอกประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเด็ดขาดตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน เป็นต้นมา  หัวหน้าด่านศุลากากร วังเกเหลียน กล่าวว่า การตรวจตราอย่างเข้มงวดทำให้สามารถยึดน้ำมันพืชได้จำนวน ๑๐๐ กิโลกรัม ซึ่งมีทั้งที่บรรจุขวดขนาด ๑ กิโลกรัม และ ๕ กิโลกรัม โดยผู้ที่นำน้ำมันพืชติดตัวผ่านด่านแห่งนี้เข้าประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านที่นำมาใช้ในครัวเรือน และเจ้าของร้านอาหารเล็กๆ ที่อยู่ตามชายแดนฝั่งประเทศไทย สำหรับด้านวังเกเหลียน อยู่ในรัฐเปอร์ลิส ติดกับด่านวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล รัฐบาลมาเลเซียเริ่มเข้มงวดป้องกันปราบปราม ไม่ให้มีการลักลอบนำน้ำมันพืชออกนอกประเทศ เนื่องจากน้ำมันพืชเหล่านี้ ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพื่อให้ประชาชนมาเลเซียได้ซื้อน้ำมันพืชในราคาถูก

(The Perlis Royal Malaysian Customs Department (JKDM) seized almost 100kg of various types of cooking oil which were in the midst of being smuggled via the borders through the Wang Kelian Immigration, Customs and Quarantine Complex (ICQ) Complex since last Friday. Wang Kelian Customs station head, Muhammad Azwan Mohd Radi said there were people still attempting to smuggle out cooking oil at the Malaysia-Thailand border although this was prohibited since November 1. “With stringent control at the border gates since Friday, the Perlis JKDM seized seven bottles of cooking oil weighing five kilogrammes, and 50 one-kilogramme packets of cooking oil, estimated to cost about RM200. “These were seized from individuals who did not intend to smuggle, but were for their own use at home or they operated eating outlets in the neighbouring country,” he told reporters after accompanying Minister in the Prime Minister’s Department, Datuk Seri Shahidan Kassim on a visit to the Wang Kelian ICQ Complex here today)

ที่มาข้อมูล ; http://www.themalaymailonline.com/malaysia/article/customs-seize-almost-100kg-of-cooking-oil-at-malaysia-thai-border​

เกณฑ์ในการอ่านค่าสัมประสิทธิ์กร๊าฟเส้น

ช่วงของค่าสัมประสิทธิ์

ความหมายของค่าสัมประสิทธิ์

มากกว่า 2.00

เพิ่มมาก

1.10 – 2.00

เพิ่มค่อนข้างมาก

0.60 – 1.00

เพิ่มในระดับหนึ่ง

0.10 – 0.50

เพิ่มเล็กน้อย

0.02 – 0.09

เพิ่มเพียงเล็กน้อย

0.00 – 0.01

ค่อนข้างคงที่

(-0.01) – 0.00

ค่อนข้างคงที่

(-0.09) – (-0.02)

ลดเพียงเล็กน้อย

(-0.50) – (-0.10)

ลดเล็กน้อย

(-1.00) – (-0.60)

ลดในระดับหนึ่ง

(-2.00) – (-1.10)

ลดค่อนข้างมาก

น้อยกว่า (– 2.00)

ลดมาก

 

Comment