วันพุธที่ 01 ธันวาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๔ - ๓๐ ก.ย. ๕๙

 03 ต.ค. 2559 09:56 น. | อ่าน 2154
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

๑. บทสรุปผู้บริหาร
      ในช่วงวันที่ ๒๔ – ๓๐ ก.ย.๕๙ ข่าวเชิงบวก มีแนวโน้มความถี่ลดลง เฉลี่ยลดลงร้อยละ ๗ ในขณะที่ข่าวเชิงลบ มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้น เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๗ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๗ – ๒๓ ก.ย.๕๙)  
      ประเด็นที่ส่งผลกระทบเชิงลบ เป็นข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน (ผกร.ยิงเด็กปั๊มเสียชีวิต ก่อนลอบวางระเบิดสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี) ในส่วนของประเด็นเชิงบวก ได้แก่ ประเด็นการศึกษา (ถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้จุดแข็งและปัจจัยความสำเร็จในการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ (ABE : Area-based Education) ใน จ.ยะลา และจังหวัดอื่นๆ อีก ๑๔ จังหวัด), ประเด็นเศรษฐกิจฯ (ขึ้นทะเบียนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication หรือ GI) ๒ รายการ คือ เนื้อโคขุนโพนยางคำ จังหวัดสกลนคร และปลากุเลาเค็มตากใบ จังหวัดนราธิวาส), ประเด็นวัฒนธรรมและวิถีชีวิต (อำเภอเบตง เมืองในหมอก ดอกไม้งาม ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน), ประเด็นการสร้างความเข้าใจฯ (ช่อง ๓ ร่วมกับละครน้ำดี "ดวงใจพิสุทธิ์" ชวนแฟนๆ ร่วมกิจกรรม "มอบความรัก...ให้น้อง...ด้วยใจพิสุทธิ์" บริจาคตุ๊กตาให้น้องๆ โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านรอตันบาตู จ.นราธิวาส), ประเด็นการช่วยเหลือประชาชน (ทภ.๔ พร้อมด้วยรถน้ำเข้าช่วยสนับสนุนการควบคุมไฟป่าพรุควนเคร็ง), ประเด็นยาเสพติด (บุกทลายเครือข่ายยานรก ในพื้นที่ อ.สะเดา จ.สงขลา), ประเด็นกีฬา (ประธานสโมสรนรา ยูไนเต็ด นักฟุตบอลและแฟนบอลของนราธิวาส ให้การต้อนรับทีมสโมสรอุดรธานี เอฟซีดีมาก), ประเด็นการเมือง (งบประมาณปี ๖๐ สำหรับกลุ่มจังหวัด ๒.๖๙ หมื่นล้าน ให้ความสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม), ประเด็น รปภ.ชีวิต/ทรัพย์สิน (ฉก.ทพ.๔๕ ได้รับทราบข่าวจากแหล่งข่าวภาคประชาชน ว่าจะมีการเตรียมการบรรจุระเบิด เพื่อก่อเหตุ ในพื้นที่ป่า ต.บองอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส), และประเด็นความร่วมมือของภาคประชาชน (กองพันอาสาสมัครรักษาหมู่บ้านหญิงเหล็กโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ร่วมถวายพระพรในหลวง)
      จากแนวโน้มดังที่กล่าว ทำให้ระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก (Positive Awareness Level) ในสัปดาห์นี้ ลดลงร้อยละ ๑๑ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๗ – ๒๓ ก.ย.๕๙) ส่งผลให้ภาพลักษณ์เชิงบวกของสถานการณ์ ๓ จชต. ในสัปดาห์นี้ ลดลงกว่าสัปดาห์ที่แล้วเล็กน้อย
      ประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนต่างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ การแถลงข่าวเปิดตัวรายงานสถานการณ์การซ้อมทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้าย ในช่วง ๒ ปี ภายใต้รัฐบาลทหาร จัดทำโดย Amnasty International หรือองค์การนิรโทษกรรมสากล เป็นประเด็นข่าวเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีการรายงานโดยสื่อต่างประเทศมากที่สุดในรอบสัปดาห์นี้ โดยสำนักข่าวชั้นนำของโลกรายงานกันถ้วนหน้า ประกอบด้วย Reuters, AP , AFP, Aljazeera และ BBC ขณะเดียวกันสื่อในภูมิภาคอาเซียน ทั้งมาเลเซีย และสิงคโปร์ ก็รายงานข่าวนี้
      ส่วนประเด็นที่ได้รับความสนใจในลำดับรองลงมา เป็นประเด็นข่าวการก่อเหตุไม่สงบเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต และได้รับบาดเจ็บ คือ เหตุคนร้าย ๑๐ คนก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงเจ้าหน้าที่ อส.ชุดรักษาความปลอดภัยโรงเรียนลูโป๊ะลือซง อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส และเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงพนักงาน   สถานีบริการน้ำมันใน อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี เหตุเกิดเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน
      สื่อมาเลเซียให้ความสำคัญกับข่าวนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา ตรวจคัดกรองผู้แสวงบุญ ที่เดินทางกลับจากร่วมพิธีฮัจย์ ที่นครเมกกะ คุมเข้มหาผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสระบบทางเดินหายใจกลุ่มเชื้อโคโรนาไวรัส ซึ่งผลการตรวจยังไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาแต่อย่างใด

๒. ผลการวิเคราะห์สารสนเทศด้านการประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๒๔ – ๓๐ ก.ย.๕๙
      ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน้มความถี่ การนำเสนอประเด็นข่าวเชิงบวก และประเด็นข่าวเชิงลบ

      ในช่วงวันที่ ๒๔ – ๓๐ ก.ย.๕๙ ข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) มีแนวโน้มความถี่ลดลง (y = -0.501ln(x) + 13.187) เฉลี่ยลดลงร้อยละ ๗ ในขณะที่ข่าวเชิงลบ ที่เกี่ยวข้อง จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้น (y = 0.5791ln(x) + 2.5294) เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๗ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๗ – ๒๓ ก.ย.๕๙)  

      ๒.๒ ค่าสัดส่วนระหว่างข่าวเชิงบวก และข่าวเชิงลบ
            เมื่อนำจำนวนข่าวเชิงบวก และจำนวนข่าวเชิงลบ ในแต่ละวันมาคำนวณหาค่าสัดส่วน ระหว่างข่าวเชิงบวกกับข่าวเชิงลบ พบว่าในแต่ละวันจะมีค่าสัดส่วนฯ ดังแสดงในตารางด้านล่าง

วัน/เดือน/ปี

จำนวนข่าวเชิงบวก (1)

จำนวนข่าวเชิงลบ (2)

ค่าสัดส่วน (3)=(1)/(2)

2016-09-17

14

4

3.50

2016-09-18

13

1

13.00

2016-09-19

12

3

4.00

2016-09-20

10

3

3.33

2016-09-21

5

2

2.50

2016-09-22

21

3

7.00

2016-09-23

14

7

2.00

ค่าสัดส่วนเฉลี่ย

5.05

2016-09-24

16

6

2.67

2016-09-25

7

2

3.50

2016-09-26

11

4

2.75

2016-09-27

15

3

5.00

2016-09-28

16

2

8.00

2016-09-29

8

7

1.14

2016-09-30

10

3

3.33

ค่าสัดส่วนเฉลี่ย

3.77

หมายเหตุ: ยิ่งค่าสัดส่วนระหว่างจำนวนข่าวเชิงบวก กับจำนวนข่าวเชิงลบ (3) มีค่าสูง ก็จะมีผลทำให้ระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก (Positive Awareness Level) มีระดับสูงตามไปด้วย ในทำนองตรงกันข้าม หากค่าสัดส่วนฯ มีค่าต่ำ ก็จะมีผลทำให้ระดับผลกระทบเชิงบวก (Positive Awareness Level) จะมีระดับต่ำตามลงไปด้วย

๓. แนวโน้มในประเด็นที่เพ่งเล็ง ในช่วงวันที่ ๒๔ – ๓๐ ก.ย.๕๙
      ๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข

      ในช่วงวันที่ ๒๔ – ๓๐ ก.ย.๕๙ ข่าวเชิงบวกในประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข มีแนวโน้มความถี่ลดลง (y = -0.195ln(x) + 0.493) เฉลี่ยลดลงร้อยละ ๑๐๐ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๗ – ๒๓ ก.ย.๕๙) ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ตั้งรัฐบาลส่วนหน้า อีกก้าวหนึ่งของการดับไฟใต้ เป็นต้น ในช่วงวันที่ ๑๗ – ๓๐ ก.ย.๕๙ ไม่มีภาพข่าวเชิงลบในประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข

      ๓.๒ ประเด็นเหตุร้ายรายวัน

      ในช่วงวันที่ ๒๔ – ๓๐ ก.ย.๕๙ ข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้น (y = 0.6574ln(x) + 0.7456) เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๔๕ ภาพข่าว ได้แก่ ผกร. ยิงเด็กปั๊มเสียชีวิต ก่อนลอบวางระเบิดสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี เป็นต้น

      ๓.๓ ประเด็นการเมือง

      ในช่วงวันที่ ๒๔ – ๓๐ ก.ย.๕๙ ข่าวเชิงบวก ในประเด็นการเมือง ที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีแนวโน้มความถี่ลดลง (y = -0.013ln(x) + 0.524) เฉลี่ยลดลงร้อยละ ๒๕ ในส่วนของข่าวเชิงลบ มีแนวโน้มความถี่ลดลงเช่นเดียวกัน (y = -0.143ln(x) + 0.4001) เฉลี่ยลดลงร้อยละ ๑๐๐ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๗ – ๒๓ ก.ย.๕๙) ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ งบประมาณปี ๖๐ สำหรับกลุ่มจังหวัด ๒.๖๙ หมื่นล้าน ให้ความสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ในสัปดาห์นี้ไม่ปรากฏภาพข่าวเชิงลบ ในประเด็นการเมืองที่เกี่ยวข้องกับ จชต. ในสัปดาห์นี้

      ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน

      ในช่วงวันที่ ๒๔ – ๓๐ ก.ย.๕๙ ข่าวเชิงบวก ในประเด็น  รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน มีแนวโน้มความถี่ลดลง (y = -0.122ln(x) + 1.8619) อย่างไรก็ตาม ในมิติของความถี่ของข่าว มีจำนวนข่าวเพิ่มขึ้น เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕๖  เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๗ – ๒๓ ก.ย.๕๙) สำหรับภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ฉก.ทพ.๔๕  ได้รับทราบข่าวจากแหล่งข่าวภาคประชาชนว่า จะมีการเตรียมการบรรจุระเบิด เพื่อก่อเหตุ ในพื้นที่ป่า ต.บองอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส เป็นต้น  ในช่วงวันที่ ๒๔ – ๓๐ ก.ย.๕๙ ไม่มีภาพข่าวเชิงลบ ในประเด็น รปภ.ชีวิต/ทรัพย์สิน

      ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร้างรายได้

      ในช่วงวันที่ ๒๔ – ๓๐ ก.ย.๕๙ ข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจและการสร้างรายได้ มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้น (y = 1.5268ln(x) + 0.8956) เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๖๘ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๗ – ๒๓ ก.ย.๕๙)  ในส่วนของข่าวเชิงลบ มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน (y = 0.2008ln(x) - 0.147) โดยในสัปดาห์ที่แล้ว ไม่ปรากฏภาพข่าวเชิงลบ ในประเด็นเศรษฐกิจฯ แต่ในสัปดาห์นี้ มีข่าวเชิงลบจำนวน ๓ ข่าว ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ประกาศขึ้นทะเบียนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication หรือ GI) ๒ รายการ คือ เนื้อโคขุนโพนยางคำ จังหวัดสกลนคร และปลากุเลาเค็มตากใบ จังหวัดนราธิวาส เป็นต้น ในส่วนของภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ขยะมูลฝอยถูกทิ้งเกลื่อนพื้นที่น้ำตกฉัตรวาริน จ.นราธิวาส ชาวบ้านหวั่นส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว เป็นต้น

      ๓.๖ ประเด็นการบำรุงขวัญกำลังพล
            ในช่วงวันที่ ๒๔ – ๓๐ ก.ย.๕๙ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นการบำรุงขวัญกำลังพล
      ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน
            ในช่วงวันที่ ๒๔ – ๓๐ ก.ย.๕๙ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน
      ๓.๘ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหา จชต.
            ในช่วงวันที่ ๒๔ – ๓๐ ก.ย.๕๙ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีการแก้ไขปัญหา จชต.
      ๓.๙ ประเด็นการบังคับใช้กฎหมาย
            ในช่วงวันที่ ๒๔ – ๓๐ ก.ย.๕๙ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใช้กฏหมาย

๔. ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อการรับรู้สูง และแนวโน้มระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก
      ๔.๑ ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อการรับรู้สูง

      ประเด็นที่ส่งผลกระทบเชิงลบ เป็นข่าวใน ประเด็นเหตุร้ายรายวัน(ผกร. ยิงเด็กปั๊มเสียชีวิต ก่อนลอบวางระเบิดสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี) ในส่วนของประเด็นเชิงบวก ได้แก่ ประเด็นการศึกษา (ถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้จุดแข็งและปัจจัยความสำเร็จในการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ (ABE : Area-based Education) ใน จ.ยะลา และจังหวัดอื่นๆ อีก ๑๔ จังหวัด ), ประเด็นเศรษฐกิจฯ (ขึ้นทะเบียนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication หรือ GI) ๒ รายการ คือ เนื้อโคขุนโพนยางคำ จังหวัดสกลนคร และปลากุเลาเค็มตากใบ จังหวัดนราธิวาส), ประเด็นวัฒนธรรมและวิถีธชีวิต (อำเภอเบตง เมืองในหมอก ดอกไม้งาม ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน), ประเด็นการสร้างความเข้าใจฯ (ช่อง ๓ ร่วมกับละครน้ำดี "ดวงใจพิสุทธิ์" ชวนแฟนๆ ร่วมกิจกรรม "มอบความรัก...ให้น้อง...ด้วยใจพิสุทธิ์" บริจาคตุ๊กตาให้น้องๆ โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านรอตันบาตู จ.นราธิวาส), ประเด็นการช่วยเหลือประชาชน (ทภ.๔ พร้อมด้วยรถน้ำเข้าช่วยสนับสนุนการควบคุมไฟป่าพรุควนเคร็ง), ประเด็นยาเสพติด (บุกทลายเครือข่ายยานรก ในพื้นที่ อ.สะเดา จ.สงขลา), ประเด็นกีฬา (ประธานสโมสรนรา ยูไนเต็ด นักฟุตบอลและแฟนบอลของนราธิวาส ให้การต้อนรับทีมสโมสรอุดรธานี เอฟซีดีมาก), ประเด็นการเมือง (งบประมาณปี ๖๐ สำหรับกลุ่มจังหวัด ๒.๖๙ หมื่นล้าน ให้ความสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม), ประเด็น รปภ.ชีวิต/ทรัพย์สิน (ฉก.ทพ.๔๕ ได้รับทราบข่าวจากแหล่งข่าวภาคประชาชนว่า จะมีการเตรียมการบรรจุระเบิด เพื่อก่อเหตุ ในพื้นที่ป่า ต.บองอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส), และประเด็นความร่วมมือของภาคประชาชน (กองพันอาสาสมัครรักษาหมู่บ้านหญิงเหล็กโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี รวมถวายพระพรในหลวง)

      ๔.๒ แนวโน้มระดับผลกระทบต่อการรับรู้ (Awareness Level: AI)

      จากจำนวนข่าวเชิงบวกและข่าวเชิงลบ ซึ่งก่อให้เกิดค่าสัดส่วนฯ และค่าระดับผลกระทบการรับรู้ ที่แตกต่างกันในแต่ละวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวที่ส่งผลกระทบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ในระดับสูง นำไปสู่การเกิดขึ้นของแนวโน้มระดับผลกระทบการรับรู้ ของผู้รับข่าวสาร ให้เป็นไปตามแนวโน้มดังกล่าว  โดยในช่วงวันที่ ๒๔ – ๓๐ ก.ย.๕๙  พบว่าแนวโน้มระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก (Positive Awareness Level) ในสัปดาห์นี้ในภาพรวม มีแนวโน้มลดลง (y = -0.284ln(x) + 2.1218) เฉลี่ยลดลงร้อยละ ๑๑ จากแนวโน้มดังกล่าว ส่งผลให้ภาพลักษณ์เชิงบวกของสถานการณ์ ๓ จชต. ในสัปดาห์นี้ ลงลงกว่าสัปดาห์ที่แล้วเล็กน้อย

๕. ประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนต่างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงวันที่ ๒๔ – ๓๐ ก.ย.๕๙
      การแถลงข่าวเปิดตัวรายงานสถานการณ์การซ้อมทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้าย ในช่วง ๒ ปี ภายใต้รัฐบาลทหาร จัดทำโดย Amnasty International หรือองค์การนิรโทษกรรมสากล เป็นประเด็นข่าวเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีการรายงานโดยสื่อต่างประเทศมากที่สุดในรอบสัปดาห์นี้ โดยสำนักข่าวชั้นนำของโลก รายงานกันถ้วนหน้า ประกอบด้วย Reuters, AP , AFP, Aljazeera และ BBC ขณะเดียวกันสื่อในภูมิภาคอาเซียน ทั้งมาเลเซีย และสิงคโปร์ ก็รายงานข่าวนี้
      ส่วนประเด็นที่ได้รับความสนใจในลำดับรองลงมา เป็นประเด็นข่าวการก่อเหตุไม่สงบเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ คือ เหตุคนร้าย ๑๐ คนก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงเจ้าหน้าที่ อส.ชุดรักษาความปลอดภัยโรงเรียนลูโป๊ะลือซง อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส และเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงพนักงานสถานีบริการน้ำมันใน อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี เหตุเกิดเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน
      สื่อมาเลเซียให้ความสำคัญกับข่าวนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา ตรวจคัดกรองผู้แสวงบุญ ที่เดินทางกลับจากร่วมพิธีฮัจย์ ที่นครเมกกะ คุมเข้มหาผู้ป่วย ที่ติดเชื้อไวรัสระบบทางเดินหายใจกลุ่มเชื้อโคโรนาไวรัส ซึ่งผลการตรวจยังไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาแต่อย่างใด
      ๕.๑ การแถลงข่าวเปิดตัวรายงานสถานการณ์การซ้อมทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้าย ในช่วง ๒ ปีภายใต้การปกครองของรัฐบาลทหาร โดย Amnasty International ซึ่งกำหนดจัดขึ้นที่โรงแรม Four Wings เมื่อวันพุธที่ ๒๘ กันยายน เป็นประเด็นที่สำนักข่าวต่างประเทศชั้นนำของโลก และสื่อในอาเซียนทั้งมาเลเซียและสิงคโปร์ให้ความสำคัญ โดยเป็นประเด็นข่าวเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีการรายงานในสื่อต่างประเทศมากที่สุดในรอบสัปดาห์ ทั้งนี้สำนักข่าวที่รายงานข่าวนี้ ประกอบด้วย Reuters, AP, AFP, DPA (สำนักข่าวเยอรมันนี), Aljazeera, BBC, benarnews.org (สื่ออเมริกัน) ,The Star, malaymailonline.com และ Straits Times.
            ประเด็นที่รายงานมี ๒ ประเด็น คือ องค์กรสิทธิมนุษยชนสากล (Amnasty International) กล่าวหา รัฐบาลทหารไทยว่าปล่อยให้วัฒนธรรมการซ้อมทรมานขยายตัว นับตั้งแต่กองทัพเข้ายึดอำนาจการปกครองโดยการรัฐประหาร ในปี ๒๕๕๗ (International human rights group Amnesty International on Wednesday accused Thailand's military government of allowing a "culture of torture" to flourish since the army seized power in a 2014 coup./ Reuters)
และประเด็น Amnasty International ยกเลิกการจัดแถลงข่าวรายงานสถานการณ์การซ้อมทรมาน เนื่องจากเจ้าหน้าที่รัฐบาลไทย ขู่ว่าจะดำเนินคดีกับตัวแทน Amnasty หากมีการแถลงข่าว

(Amnesty International (AI) on Wednesday canceled a Bangkok news conference where it was to unveil a report about torture carried out by Thailand’s military, after Thai officials threatened legal action against its representatives, a lawyer for the rights watchdog said./benarnews.org)
            รายงานของ Amnasty ภายใต้หัวเรื่อง “Make Him Speak By Tomorrow” หรือ ชื่อหัวเรื่องภาษาไทยว่า “บังคับให้มันพูดภายในวันพรุ่งนี้” บรรยายรายละเอียดข้อกล่าวหา การซ้อมทรมาน โดยเจ้าหน้าที่ทหารต่อผู้ต้องสงสัยว่า เป็นสมาชิกกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้เสพยาเสพติด ชนกลุ่มน้อย ผู้อพยพเข้าเมืองผิดกฏหมาย และอื่นๆ
            รายงานฉบับนี้ กล่าวหาว่ามีการทุบตีนักโทษ ถูกทำให้หายใจไม่ออกโดยใช้ถุงพลาสติกคลุมที่ศรีษะ เอาน้ำราดอย่างต่อเนื่อง ขณะถูกผูกผ้าปิดตา (waterboarding) ใช้ไฟฟ้าช็อตที่อวัยวะเพศ รวมทั้งการทรมานด้วยวิธีการอื่นๆ และกล่าวหาว่าการซ้อมทรมานเพิ่มขึ้นนับตั้งแต่ปกครองโดยรัฐบาลทหาร ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นมา
(Amnesty’s report, titled “‘Make Him Speak by Tomorrow’: Torture and Other Ill-Treatment in Thailand,” details allegations of torture carried out by the military against suspected separatist insurgents from the country’s Deep South as well as suspected drug users, members of ethnic minorities, migrants and others.
According to the report that documents allegations of beatings of prisoners, suffocation with plastic bags, water boarding, electric shocks of the genitals and other forms of torture, such abuses have increased since the military toppled a civilian-led government in May 2014./benarnews.org)

            ทางด้าน Laurent Meillan รักษาการผู้แทนสำนักงานสิทธิมนุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาติ ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บอกกับผู้สื่อข่าว AP ว่า การยกเลิกการแถลงข่าวของ Amnasty เมื่อวันพุธ ทำให้เกิดคำถามว่า องค์การระหว่างประเทศ ยังสามารถจัดกิจกรรมสาธารณะในประเทศไทยได้หรือไม่
(The cancellation of Wednesday’s news conference in Bangkok “raises serious questions about the ability of international organizations to stage public events in Thailand,” said Laurent Meillan, the acting regional representative for the U.N. Human Rights Office for Southeast Asia, according to the Associated Press.)
            รายงานข่าวของ Reuters อ้างคำให้สัมภาษณ์ของพลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกรัฐบาล ระบุว่า ที่ผ่านมารัฐบาล มีการสอบสวนกรณีที่มีการกล่าวหาว่า มีการซ้อมทรมาน ซึ่งผลการสอบสวน ไม่พบว่ามีการซ้อมทรมานแต่อย่างใด
("Our investigations into such allegations have shown no indication of torture, I have seen no indication of torture and the Thai people have seen no indication of torture," General Sansern Kaewkamnerd, spokesman in the Prime Minister's Office, told Reuters.)
ที่มาข้อมูล ; http://www.thestar.com.my/news/world/2016/09/28/thai-junta-allows-culture-of-torture-to-flourish--rights-group/
http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/thai-junta-allows-culture-of-torture-to-flourish-rights-group
http://www.themalaymailonline.com/world/article/amnesty-thai-junta-allows-culture-of-torture-to-flourish
http://www.aljazeera.com/news/2016/09/thai-junta-culture-torture-amnesty-160928054932041.html
http://www.bbc.com/news/world-asia-37492143
http://www.benarnews.org/english/news/thai/amnesty-cancel-09282016154044.html

      ๕.๒ Bernama สำนักข่าวทางการมาเลเซียและสื่อมาเลเซีย อีกหลายแห่ง คือ malaymailonline.com, New Straits Times รวมทั้งสำนักข่าวชั้นนำของโลกคือ AFP รายงานข่าวผู้ก่อเหตุไม่สงบ ก่อเหตุอุกฉกรรจ์ ๒ เหตุการณ์ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน โดยเหตุการณ์แรก เป็นเหตุคนร้าย ๑๐ คน ใช้มอเตอร์ไซค์เป็นพาหนะใช้อาวุธปืนสังหารอาสาสมัครชุดคุ้มครองโรงเรียนลูโป๊ะลือซง อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส เป็นเหตุให้ อส. เสียชีวิต ๑ คน ได้รับบาดเจ็บอีก ๒ คน และอีกเหตุการณ์เป็นเหตุคนร้าย ใช้อาวุธปืนยิงพนักงานหญิง สถานีบริการน้ำมันแห่งหนึ่ง ในอำเภอโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี เสียชีวิต
            รายงานของสำนักข่าว AFP ซึ่งถูกนำไปรายงานต่อในสื่อมาเลเซียและสิงคโปร์ ระบุว่า การก่อเหตุโจมตีครั้งนี้ เกิดขึ้นภายในไม่กี่สัปดาห์ ภายหลังเกิดเหตุระเบิดที่หน้าโรงเรียนอีกแห่ง เป็นเหตุให้เด็กหญิงวัยสี่ปี เสียชีวิตพร้อมพ่อ
            รายงานของ AFP ระบุว่า กลุ่มติดอาวุธชาวมลายูมุสลิมพุ่งเป้าโจมตีโรงเรียนและครู ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เนื่องจากพวกเขามองว่า ครูสมรู้ร่วมคิดกับรัฐไทย และการโจมตีนับร้อยครั้ง เป็นเหตุให้ครูเสียชีวิตร่วม ๒๐๐ คน
(The attack comes weeks after a bomb explosion killed a four-year-old girl and her father as they arrived at a different school in the province. 
Ethnic Malay Muslim militants have targeted schools and teachers for years, perceiving them as collaborators with Thailand’s Buddhist-majority state.
The rebels have launched hundreds of attacks on state-run schools, killing nearly 200 teachers, despite widespread revulsion at the assaults on soft civilian targets.)

            รายงานของสำนักข่าว AFP ระบุว่า รัฐบาลทหาร ซึ่งปกครองประเทศตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ ล้มเหลวในการผลักดันให้กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขคืบหน้า พร้อมอ้างว่า ผู้เชี่ยวชาญหลายคนเชื่อว่า กลุ่มกบฏอยู่เบื้องหลังการก่อเหตุระเบิดต่อเนื่องหลายจุด ในพื้นที่ท่องเที่ยวนอก จชต. ในเดือนสิงหาคม แต่เจ้าหน้าที่พยายามปฏิเสธว่า ไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบใน จชต. ด้วยเกรงว่าจะส่งผลกระทบ ต่อภาคธุรกิจท่องเที่ยว
(Since its 2014 power grab, Thailand’s military government has failed to make progress in peace talks with the shadowy insurgent network, whose members rarely claim their attacks. Experts believe a rebel faction was behind an unprecedented string of bombings in resort towns outside the conflict zone last month. But Thai authorities have avoided linking the August attacks — which hit the country’s vital tourism sector — to the insurgency. — AFP)
ที่มาข้อมูล ; http://www.themalaymailonline.com/world/article/school-security-guard-gunned-down-in-tense-thai-south
http://www.nst.com.my/news/2016/09/176960/school-security-guard-gunned-down-two-hurt-thais-narathiwat-province
http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/school-security-guard-gunned-down-in-tense-thai-south​
http://www.bernama.com/bernama/v8/newsindex.php?id=1287364

      ๕.๓ สื่อมาเลเซียให้ความสำคัญกับข่าวนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา ตรวจคัดกรองผู้แสวงบุญ ที่เดินทางกลับจากร่วมพิธีฮัจย์ ที่นครเมกกะ คุมเข้มหาผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสระบบทางเดินหายใจกลุ่มเชื้อโคโรนาไวรัส ซึ่งผลการตรวจยังไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาแต่อย่างใด
ที่มาข้อมูล ; http://www.bernama.com/bernama/v8/newsindex.php?id=1287554
http://www.malaysiakini.com/news/357465​

เกณฑ์ในการอ่านค่าสัมประสิทธิ์กร๊าฟเส้น

ช่วงของค่าสัมประสิทธิ์

ความหมายของค่าสัมประสิทธิ์

มากกว่า 2.00

เพิ่มมาก

1.10 – 2.00

เพิ่มค่อนข้างมาก

0.60 – 1.00

เพิ่มในระดับหนึ่ง

0.10 – 0.50

เพิ่มเล็กน้อย

0.02 – 0.09

เพิ่มเพียงเล็กน้อย

0.00 – 0.01

ค่อนข้างคงที่

(-0.01) – 0.00

ค่อนข้างคงที่

(-0.09) – (-0.02)

ลดเพียงเล็กน้อย

(-0.50) – (-0.10)

ลดเล็กน้อย

(-1.00) – (-0.60)

ลดในระดับหนึ่ง

(-2.00) – (-1.10)

ลดค่อนข้างมาก

น้อยกว่า (– 2.00)

ลดมาก

 

Comment