วันอาทิตย์ที่ 05 ธันวาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒ - ๘ ธ.ค. ๖๐

 13 ธ.ค. 2560 11:17 น. | อ่าน 1273
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

 1. บทสรุปผู้บริหาร
        จากติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒ – ๘ ธ.ค.๖๐ พบว่า ข่าวเชิงบวกมีความถี่ลดลง ร้อยละ ๒๐ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๕ พ.ย.- ๑ ธ.ค.๖๐) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่ลดลง ร้อยละ ๗๓ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๕ พ.ย.- ๑ ธ.ค.๖๐)
        ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ สิทธิมนุษยชน (ความจริง ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน (รอกีเย๊าะแอ เครือข่ายคนสงขลา ปัตตานี ไม่เอาโรงไฟฟ้า)),เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหา จชต. (ดรีมทีมดับไฟใต้ บิ๊กน้อย ครม.ส่วนหน้า แม่ทัพอาร์ต คุมทัพภาคที่ ๔ การโคจรมาพบกันของ ๒ มือฉมังด้าน ซีซีทีวี ที่ติดทิ้งติดขว้างมาตั้งหลายปี) และ เหตุร้ายรายวัน (โจรใต้วางระเบิดจะแนะ อส.๔ นายเจ็บ-รถหุ้มเกราะเสียหาย)
        สำหรับประเด็นข่าวเชิงบวก ได้แก่ การเมือง (..๑) บิ๊กตู่ หวาน! หยอดรักคนใต้ สัญญาเร่งแก้ปัญหายางพารา, ๒) พล.อ.สุรเชษฐ์ ถกผู้แทนพิเศษรัฐบาล มอบนโยบายขับเคลื่อนแก้ปัญหาใต้ และ ๓) บิ๊กตู่ แจงยิบโรงไฟฟ้าเทพา จี้หยุดประท้วงได้แล้ว), การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน (..๑) ทหาร/ตร. ไล่ล่ากลุ่มซือมิง- อายิ เชื่อฝีมือวางบึ้ อส.จะแนะ และ ๒) บุกจับบุหรี่เถื่อนซุกบ้านเช่าปาดังเบซาร์มูลค่า ๑๑ ล้านบาท), การบังคับใช้กฎหมาย ได้แก่ ทัศนะเลขาฯ สมช. ที่มีต่อความจำเป็นที่จะต้องใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน), ยาเสพติด (รวบ ๒ พ่อค้ายานรก!ยึดยาบ้า ๑๐ ล้านเม็ด-ไอซ์ ๑๒ กิโล), การศึกษา (โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้), การช่วยเหลือประชาชน (...๑) เตรียมจัดสินเชื่อเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยช่วยเกษตรกรน้ำท่วมใต้, ๒) ชาวบ้านปลื้ม! นอภ.ยะรังลุยน้ำแจกถุงยังชีพ, ๓) ทหารนาวิกโยธินนำกำลังช่วยชาวบ้านน้ำท่วมนราธิวาส และ  ๔) ทหารเร่งช่วยขนย้ายผู้ป่วย รพ.หนองจิก ก่อนลุยน้ำ ๒ กม. ช่วยคนในหมู่บ้าน)
        จากสถานการณ์ข่าวดังที่กล่าวข้างต้น ส่งผลให้การรับรู้เชิงบวกที่มีต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๖๓ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๕ พ.ย.- ๑ ธ.ค.๖๐)

  ในส่วนของประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนต่างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงวันที่ ๒ – ๘ ธ.ค.๖๐ ดังนี้
        สถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงเป็นประเด็นข่าวที่ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และได้รับการเผยแพร่ในหลายประเทศ นอกนั้นเกือบทั้งหมดเป็นประเด็นข่าวเชิงบวก เช่น รัฐมนตรีคมนาคมวางศิลาฤกษ์สนามบินเบตง รองเลขาธิการ ศอ.บต.ชี้แจงสถานการณ์ จชต.กับสมาคมผู้สื่อข่าวรัฐเปอร์ลิส สรุปว่าสถานการณ์ดีขึ้น ตามลำดับพื้นที่มีความปลอดภัยมากขึ้น ตำรวจน้ำมาเลเซียยืนยันคงมาตรการลาดตระเวณเข้มตลอดแม่น้ำโกลกแม้ในยามระดับน้ำท่วมสูง และกองกำลังผสมตำรวจทหารบุกจับกุมคลังบุหรี่หนีภาษีมูลค่ากว่าสิบเอ็ดล้านบาทที่ปาดังเบซาร์ จ.สงขลา

  ๒. ผลการวิเคราะห์สารสนเทศด้านการประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๒ – ๘ ธ.ค.๖๐
        ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน้มความถี่ การนำเสนอประเด็นข่าวเชิงบวก และประเด็นข่าวเชิงลบ

        ในช่วงวันที่ ๒ – ๘ ธ.ค.๖๐ ข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) มีความถี่ลดลง ร้อยละ ๒๐ (๑๔๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๕ พ.ย.- ๑ ธ.ค.๖๐) ๑๑๓ ข่าวในสัปดาห์นี้) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ ลดลง ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีความถี่ลดลง ร้อยละ ๗๓ (๗๙ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๕ พ.ย.- ๑ ธ.ค.๖๐) ๒๑ ข่าวในสัปดาห์นี้) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง)  มีแนวโน้มฯ ลดลง

        ๒.๒ ค่าสัดส่วนระหว่างข่าวเชิงบวก และข่าวเชิงลบ
        เมื่อนำจำนวนข่าวเชิงบวก และจำนวนข่าวเชิงลบ ในแต่ละวันมาคำนวณหาค่าสัดส่วน ระหว่างข่าวเชิงบวกกับข่าวเชิงลบ พบว่าในแต่ละวันจะมีค่าสัดส่วนฯ ดังแสดงในตารางด้านล่าง

  วัน/เดือน/ปี

  จำนวนข่าวเชิงบวก (1)

  จำนวนข่าวเชิงลบ (2)

  ค่าสัดส่วน (3)=(1)/(2)

  2017-11-25

  27

  6

  4.50

  2017-11-26

  22

  5

  4.40

  2017-11-27

  26

  13

  2.00

  2017-11-28

  9

  18

  0.50

  2017-11-29

  23

  21

  1.10

  2017-11-30

  25

  8

  3.13

  2017-12-01

  9

  8

  1.13

   

  20.14

  11.29

  2.39

  2017-12-02

  14

  8

  1.75

  2017-12-03

  15

  1

  15.00

  2017-12-04

  16

  4

  4.00

  2017-12-05

  26

  0

  26.00

  2017-12-06

  15

  6

  2.50

  2017-12-07

  16

  1

  16.00

  2017-12-08

  11

  1

  11.00

   

  16.14

  3.00

  10.89

        หมายเหตุ: ยิ่งค่าสัดส่วนระหว่างจำนวนข่าวเชิงบวก กับจำนวนข่าวเชิงลบ (3) มีค่าสูง ก็จะมีผลทำให้ระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก (Positive Awareness Level)  มีระดับสูงตามไปด้วย ในทำนองตรงกันข้าม หากค่าสัดส่วนฯ มีค่าต่ำ ก็จะมีผลทำให้ระดับผลกระทบเชิงบวก (Positive Awareness Level) จะมีระดับต่ำตามลงไปด้วย อย่างไรก็ตามอาจะต้องพิจารณาความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของจำนวนข่าวเชิงลบในแต่ละสัปดาห์ด้วย หากค่าเฉลี่ยของจำนวนข่าวเชิงลบในสัปดาห์ที่แล้วมีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของข่าวเชิงลบในสัปดาห์นี้ ก็อาจจะทำให้ผลกระทบการรับรู้เชิงบวกในสัปดาห์นี้ต่ำกว่าก็ได้ ถึงแม้ค่าสัดส่วนเฉลี่ย ในสัปดาห์นี้จะมีค่ามากกว่าค่าสัดส่วนเฉลี่ยของสัปดาห์ที่แล้ว


  ๓. แนวโน้มในประเด็นที่เพ่งเล็ง ในช่วงวันที่ ๒ – ๘ ธ.ค.๖๐
        ๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข

        ในช่วงวันที่ ๒ – ๘ ธ.ค.๖๐ ไม่มีทั้งข่าวเชิงบวก และข่าวเชิงลบในประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข (ไม่มีข่าวในประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข มากว่า  ๗ สัปดาห์แล้ว (๔ พ.ย. – ๘ ธ.ค.๖๐))
        ๓.๒ ประเด็นเหตุร้ายรายวัน

        ในช่วงวันที่ ๒ – ๘ ธ.ค.๖๐ ข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน มีความถี่ต่ำค่อนข้างคงที่ (๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๔ พ.ย.- ๑ ธ.ค.๖๐) ๑ ข่าวในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวได้แก่ โจรใต้วางระเบิดจะแนะ อส.๔ นายเจ็บ-รถหุ้มเกราะเสียหาย

        ๓.๓ ประเด็นการเมือง

        ในช่วงวันที่ ๒ – ๘ ธ.ค.๖๐ ข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. มีความถี่ลดลง ร้อยละ ๕๖ (๔๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๔ พ.ย.- ๑ ธ.ค.๖๐)  ๒๑ ข่าวในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีความถี่ลดลง ร้อยละ ๘๒ (๕๕ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๔ พ.ย.- ๑ ธ.ค.๖๐)  ๑๐ ข่าวในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ภาพข่าวเชิงบวก ในประเด็นการเมืองที่เกี่ยวข้องกับ จชต. ได้แก่ ๑) บิ๊กตู หวาน! หยอดรักคนใต้ สัญญาเร่งแก้ปัญหายางพารา, ๒) คสช.แจ้งความ หมวดเจี๊ยบ ผิด พ.ร.บ.คอมฯ โพสต์เท็จให้ร้าย บิ๊กตู่, ๓) พล.อ.สุรเชษฐ์ ถกผู้แทนพิเศษรัฐบาล มอบนโยบายขับเคลื่อนแก้ปัญหาใต้, ๔) ธอส.ทุ่มปล่อยกู้บ้านชายแดนใต้, ๕) กฤษฎารับปาก ๓ ม็อบเกษตรกรเร่งสางหนี้ หยอดหวานรู้ใจดี, ๖) พาณิชย์เร่งแก้อุปสรรคค้าชายแดนไทย-มาเลย์ และ ๗) บิ๊กตู่ แจงยิบโรงไฟฟ้าเทพา จี้หยุดประท้วงได้แล้ว ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) ม็อบเทพา ขู่รวมตัวหน้าทำเทียบ, ๒) ชาวประมง-เครือข่ายหนี้สินชาวนา” ตบเท้า พบ “กฤษฎา” รมว.เกษตรฯ, ๓) หมวดเจี๊ยบ คิดได้ ซัด บิ๊กตู่ เห่อ พี่ตูน เหยียบม็อบโรงไฟฟ้า, ๔) จับ ๑๖ แกนม็อบเทพา ณฐพงศ์-สุภัทร-สุนทร สะท้อน ครม.สัญจรใต้, ๕) “รัฐ”กับการแก้ไขปัญหาม็อบ สะท้อนกลไกรักษาความสงบ, ๖) ผลพวง ครม.สัญจรภาคใต้ นาย และ ลิ่วล้อ ต้องจำเป็นบทเรียน และ ๗) เร่งเครื่อง เงินสะสมท้องถิ่น กู้ ศก.ภูธร อปท.ขยาดถูกรัฐตีความ โครงการจำเป็น-เร่งด่วน

        ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน

        ในช่วงวันที่ ๒ – ๘ ธ.ค.๖๐ ข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน มีความถี่ลดลง ร้อยละ ๑๐๐ (๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๕ พ.ย. – ๑ ธ.ค.๖๐)  ๔ ข่าว ในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่  มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีความถี่ลดลง ร้อยละ ๑๐๐ ( ๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๕ พ.ย. – ๑ ธ.ค.๖๐)  ไม่มีข่าวในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มของความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง  ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) ทหาร/ตร. ไล่ล่ากลุ่มซือมิง- อายิ เชื่อฝีมือวางบึ้ อส.จะแนะ และ ๒) บุกจับบุหรี่เถื่อนซุกบ้านเช่าปาดังเบซาร์มูลค่า ๑๑ ล้านบาท

        ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร้างรายได้

        ในช่วงวันที่ ๒ – ๘ ธ.ค.๖๐ ข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีความถึ่ลดลง ร้อยละ ๕๕  (๒๐ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๕ พ.ย. – ๑ ธ.ค.๖๐) ๙ ข่าวในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่  มีแนวโน้มฯ ลดลง ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มี ความถี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๗๕ (๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๕ พ.ย. – ๑ ธ.ค.๖๐) ๗ ข่าวในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่  มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) กสอ. เปิดอบรมหลักสูตร Online Marketing ติดอาวุธธุรกิจพันธุ์ใหม่ให้ SMEs ไทย ก้าวสู่ Thailand 4.0, ๒) จ่อเปิดตัวหุ่นยนต์สนามบิน ทย.เร่งปรับโฉมสมาร์ทแอร์พอร์ต, ๓) กรมพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศเพิ่มฝึกทักษะอาชีพผู้มีรายได้น้อย, ๔) กองทุนอนุรักษ์ฯเสริมไฟฟ้า ๓ จว.ใต้ หนุนงบติดตั้งโซลาร์เซลล์ ๑.๕ พัน KW ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่  ๑) เตือน ๑๐ จว.ใต้ จมบาดาล นครศรีฯ หนักปิดสนามบิน, ๒) พิษน้ำท่วม! สวนกล้วยหอมเกษตรกรยะลา จมน้ำกว่า ๔ พันต้น เสียหายหลายแสน

        ๓.๖ ประเด็นสิทธิมนุษยชน
        ในช่วงวันที่ ๒ – ๘ ธ.ค.๖๐ มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน ได้แก่ ความจริง ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน (รอกีเย๊าะแอ เครือข่ายคนสงขลา ปัตตานี ไม่เอาโรงไฟฟ้า)
        ๓.๗ ประเด็นการบำรุงขวัญกำลังพล
        ในช่วงวันที่ ๒ – ๘ ธ.ค.๖๐ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นการบำรุงขวัญกำลังพล
        ๓.๘ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหา จชต.
        ในช่วงวันที่ ๒ – ๘ ธ.ค.๖๐ มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีการแก้ไขปัญหา จชต. ได้แก่ ดรีมทีมดับไฟใต้ บิ๊กน้อย ครม.ส่วนหน้า แม่ทัพอาร์ต คุมทัพภาคที่ ๔ การโคจรมาพบกันของ ๒ มือฉมังด้าน ซีซีทีวี ที่ติดทิ้งติดขว้างมาตั้งหลายปี
        ๓.๙ ประเด็นการบังคับใช้กฎหมาย
        ในช่วงวันที่ ๒ – ๘ ธ.ค.๖๐ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใช้กฏหมาย

  ๔. ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อการรับรู้สูง และแนวโน้มระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก
        ๔.๑ ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อการรับรู้สูง

  ประเด็นข่าวเชิงลบ
  ๑. 
  สิทธิมนุษยชน ได้แก่ ความจริง ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน (รอกีเย๊าะแอ เครือข่ายคนสงขลา ปัตตานี ไม่เอาโรงไฟฟ้า)
  ๒. เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหา จชต. ได้แก่ ดรีมทีมดับไฟใต้ บิ๊กน้อย ครม.ส่วนหน้า แม่ทัพอาร์ต คุมทัพภาคที่ ๔ การโคจรมาพบกันของ ๒ มือฉมังด้าน ซีซีทีวี ที่ติดทิ้งติดขว้างมาตั้งหลายปี
  ๓. เหตุร้ายรายวัน ได้แก่ โจรใต้วางระเบิดจะแนะ อส.๔ นายเจ็บ-รถหุ้มเกราะเสียหาย
  ประเด็นข่าวเชิงบวก
  ๑. 
  เศรษฐกิจ และการสร้างได้ ๑) กสอ. เปิดอบรมหลักสูตร Online Marketing ติดอาวุธธุรกิจพันธุ์ใหม่ให้ SMEs ไทย ก้าวสู่ Thailand 4.0, ๒) จ่อเปิดตัวหุ่นยนต์สนามบิน ทย.เร่งปรับโฉมสมาร์ทแอร์พอร์ต, ๓) กรมพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศเพิ่มฝึกทักษะอาชีพผู้มีรายได้น้อย, ๔) กองทุนอนุรักษ์ฯเสริมไฟฟ้า ๓ จว.ใต้ หนุนงบติดตั้งโซลาร์เซลล์ ๑.๕ พัน KW
  ๒. การเมือง ได้แก่ ๑) บิ๊กตู หวาน! หยอดรักคนใต้ สัญญาเร่งแก้ปัญหายางพารา, ๒) คสช.แจ้งความ หมวดเจี๊ย ผิด พ.ร.บ.คอมฯ โพสต์เท็จให้ร้าย บิ๊กตู่, ๓) พล.อ.สุรเชษฐ์ ถกผู้แทนพิเศษรัฐบาล มอบนโยบายขับเคลื่อนแก้ปัญหาใต้, ๔) ธอส.ทุ่มปล่อยกู้บ้านชายแดนใต้, ๕) กฤษฎารับปาก ๓ ม็อบเกษตรกรเร่งสางหนี้ หยอดหวานรู้ใจดี, ๖) พาณิชย์เร่งแก้อุปสรรคค้าชายแดนไทย-มาเลย์ และ ๗) บิ๊กตู่ แจงยิบโรงไฟฟ้าเทพา จี้หยุดประท้วงได้แล้ว
  ๓. การยกระดับคุณภาพชีวิต ได้แก่ ๑)  ๓ ผลงานวิจัยนักศึกษาทุกไอเดียตอบโจทย์สังคม และ ๒) กรมชลฯ เผยสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้เริ่มลดลง
  ๔. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ได้แก่ ๑) ทหาร/ตร. ไล่ล่ากลุ่มซือมิง- อายิ เชื่อฝีมือวางบึ้ อส.จะแนะ และ ๒) บุกจับบุหรี่เถื่อนซุกบ้านเช่าปาดังเบซาร์มูลค่า ๑๑ ล้านบาท
  ๕. การบังคับใช้กฎหมาย ได้แก่ ทัศนะเลขาฯ สมช.ยุค ที่มีต่อความจำเป็นที่จะต้องใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน
  ๖. ยาเสพติด ได้แก่ รวบ ๒ พ่อค้ายานรก!ยึดยาบ้า ๑๐ ล้านเม็ด-ไอซ์ ๑๒ กิโล
  ๗. การศึกษา ได้แก่ โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
  ๘. ความร่วมมือของภาคประชาชน ได้แก่ ๑) อาชีวะใต้ยกทีม Fix It บริการปชช.พื้นที่น้ำท่วม, ๒) รับน้ำใจซีพีเอฟช่วยน้ำท่วมปัตตานี, ๓) พี่ตูนสู้ๆ! กำลังใจจากหนูน้อยฟันน้ำนม ร่วมบริจาคช่วย‘ก้าว’, ๔) พสกนิกรทั่วไทย ทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลแด่ รัชกาลที่ 9 และ ๕) หลวงพ่อเกจิดังภาคใต้ลงพื้นที่ อ.นาทวี แจกอาหารแห้งผู้ประสบภัยน้ำท่วม
  ๙. การช่วยเหลือประชาชน ได้แก่ ๑) อธิบดี ปภ. เผยน้ำท่วม ๘ จังหวัดใต้อ่วม สั่งระดม จนท. กู้เร่งคืนสู่ภาวะปกติ, ๒) เตรียมจัดสินเชื่อเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยช่วยเกษตรกรน้ำท่วมใต้, ๓) ชาวบ้านปลื้ม! นอภ.ยะรังลุยน้ำแจกถุงยังชีพ, ๔) ทหารนาวิกโยธินนำกำลังช่วยชาวบ้านน้ำท่วมนราธิวาส และ  ๕) ทหารเร่งช่วยขนย้ายผู้ป่วย รพ.หนองจิก ก่อนลุยน้ำ ๒ กม. ช่วยคนในหมู่บ้าน
  ๑๐. การสร้างความเข้าใจ และความสมานฉันท์ ได้แก่ ๑) ห่วงคนนอกพื้นที่กระพือไฟใต้ แนะรัฐสร้างหลักสูตร สันติวิธี และ  ๒) ดาบตำรวจ สภ.ระแงะ ถูกยิงตาบอด  ชีวิตต้องเดินต่อ ได้รับขวัญกำลังใจจากผู้บังคับบัญชา และครอบครัว ขออยู่ ๓ จว. จนวันตาย
  ๑๑. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ได้แก่ ๑) ต้นไทรปิยะมิตร จ.ยะลา และ ๒) ถนนเพลงไทย
  ๑๒. กีฬา ได้แก่ โฟกัสวอลเลย์บอลไทย สุพรีม แกร่งไม่เสียเซตตบไทยลีกตบทีมชาติร่วมสอนน้องที่ ปัตตานี

        ๔.๒ ระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต่อสถานการณ์ จชต.

        จากสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชน ส่งผลให้การรับรู้เชิงบวกที่มีต่อสถานการณ์ จชต. เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๖๓  (๐.๙๙ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๔ พ.ย.- ๑ ธ.ค.๖๐) ๒.๒๒ ในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มการรับรู้เชิงบวก มีแนวโน้มฯ​ เพิ่มขึ้น

  ๕. ประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนต่างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงวันที่  ๒ – ๘ ธ.ค.๖๐
        สถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงเป็นประเด็นข่าวที่ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และได้รับการเผยแพร่ในหลายประเทศ นอกนั้นเกือบทั้งหมดเป็นประเด็นข่าวเชิงบวก เช่น รัฐมนตรีคมนาคมวางศิลาฤกษ์สนามบินเบตง รองเลขาธิการศอ.บต.ชี้แจงสถานการณ์จชต.กับสมาคมผู้สื่อข่าวรัฐเปอร์ลิส สรุปว่าสถานการณ์ดีขึ้นตามลำดับพื้นที่มีความปลอดภัยมากขึ้น ตำรวจน้ำมาเลเซียยืนยันคงมาตรการลาดตระเวนเข้มตลอดแม่น้ำโกลกแม้ในยามระดับน้ำท่วมสูง และกองกำลังผสมตำรวจทหารบุกจับกุมคลังบุหรี่หนีภาษีมูลค่ากว่าสิบเอ็ดล้านบาทที่ปาดังเบซาร์ จ.สงขลา
        ๕.๑ ประเด็นข่าวเกี่ยวกับอุทกภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้
        สำนักข่าวเบอนามา และสื่อมาเลเซียรายงาน เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ว่า อุทกภัยส่งผลกระทบพื้นที่การค้าย่านธุรกิจจ.ปัตตานี ประมาณร้อยละ ๘๐ และส่งผลกระทบ ๕๐๐ หมู่บ้าน กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ๓๒,๐๐๐ คน โรงเรียน ๕๘ แห่งต้องหยุดการเรียนการสอน และมีผู้เสียชีวิต ๔ คน

  (Floods that hit the Pattani province have crippled 80 per cent of its major trading centre and caused traders to suffer big losses. The floods hit 500 villages, affecting 32,400 people from 18,116 families and caused 58 schools to be closed. Four people have reportedly died.)
  ที่มาข้อมูล; http://www.bernama.com/bernama/v8/newsindex.php?id=1416024
  http://www.themalaymailonline.com/malaysia/article/flood-cripples-80pc-of-pattanis-major-trading-centre#2Jp06CtQiwuxJTgy.97

        ๕.๑.๑ สื่อสิงคโปร์และฟิลิปินส์ นำรายงานสถานการณ์อุทกภัยในภาคใต้ของสำนักข่าว AFP ไปเผยแพร่เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม โดยรายงานข่าวชื้นนี้อ้างข้อมูลของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสรุปความเสียหายว่า มีผู้เสียชีวิต ๑๕ คน และมีประชาชนประสบความเดือดร้อนกว่า ๑ ล้านคนในบริเวณพื้นที่ ๘ จังหวัดภาคใต้ตอนล่างรวมทั้งจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีปัญหาความรุนแรงจากกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบที่ต้องการอำนาจการปกครองตนเอง

  (Fifteen people have died and one million have been affected by flooding in Thailand's deep south, authorities said Tuesday (Dec 5). The monsoon rains that started late last month have inundated eight provinces and hit hundreds of thousands of households, according to the Disaster Prevention and Mitigation Department. Fifteen people have drowned, an official at the department's call centre told AFP. The toll stood at five under a week ago. The affected areas include Muslim-majority provinces long plagued by violence between the government and insurgents seeking more autonomy.)
  ที่มาข้อมูล; http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/thailand-flood-death-toll-rises-to-15
  https://news.mb.com.ph/2017/12/05/thailand-flood-death-toll-rises-to-15/​

        ๕.๒ สำนักข่าวเบอนามารายงานเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม อ้างคำให้สัมภาษณ์ของรองผู้บังคับการตำรวจน้ำภาค ๓ กับผู้สื่อข่าวที่สำนักงานตำรวจน้ำเปงกาลันกูโบร์ ตรงข้ามอำเภอตากใบ ว่า ตำรวจน้ำยังคงปฏิบัติการลาดตระเวณตามแนวพรมแดนระหว่างรัฐกลันตันกับประเทศไทยเป็นปรกติแม้ในฤดูน้ำหลากเพื่อป้องกันการลักลอบขนสินค้าผิดกฏหมายข้ามแพรมแดน รวมทั้งมีการลาดตระเวนในแม่น้ำโกลกด้วย นอกจากน้ำตำรวจน้ำมาเลเซียยังมีหน่วยข่าวกรองและนักประดาน้ำประจำการอยู่หลายจุดตลอดแนวชายแดนโดยเฉพาะช่องทางธรรมชาติที่มักพบการลักลอบขนของผิดกฏหมายเป็นประจำ

  (The Marine Police Force (PPM) are constantly monitoring the Malaysia- Thailand border in Kelantan even during the flood season to prevent criminals and smugglers from slipping through it. PPM Third Region deputy commander, Supt Mohd Pajeri Ali said they were carrying out patrols by boat along Sungai Golok to prevent any parties from slipping through the national border. "We also have a diving unit and an intelligence unit located in several areas where smuggling activities often occur," he told reporters when met at the Pengkalan Kubor PPM operation headquarters here today.)
  ที่มาข้อมูล ; http://www.bernama.com/bernama/v8/newsindex.php?id=1417672

        ๕.๓ สำนักข่าวเบอนามา รายงานเมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม อ้างคำให้สัมภาษณ์ของรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๙ เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารได้สนธิกำลังบุกเข้ายึดบุหรี่หนีภาษีที่ลักลอบนำเข้าจากประทศมาเลเซียยึดของกลางบุหรี่ ๗๙๑ แพ็คมูลค่าประมาณ ๑๑ ล้านบาท บุหรี่หนีภาษีทั้งหมดถูกซุกซ่อนไว้ที่บ้านหลังหนึ่งที่ปาดังเบซาร์ เพื่อลำเลียงไปขายในภาคใต้ของไทย การจับกุมบุหรี่หนีภาษีครั้งนี้นับว่ามีมูลค่ามากที่สุดในปี ๒๕๖๐ แต่ไม่สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้แม้แต่คน

  (Thai authorities raided a house in Padang Besar and seized 791 boxes containing various brands of cigarettes which were smuggled from Malaysia estimated to be worth 11 million Baht (RM1.4 million). Ninth Division deputy police chief Maj Gen Akkapop Prasitwattanachai said the raid yesterday was conducted by police and army personnel. "The raid on the house which was used as a store to keep the cigarettes was done after the authorities received intelligence information on the matter. "The cigarettes were for distribution in southern Thailand," he told the media here. The seizure was the biggest this year, he said, adding that no arrests were made in the raid as the suspects managed to escape before the raid took place.....)
  ที่มาข้อมูล ; http://www.bernama.com/bernama/v8/newsindex.php?id=1417390

        ๕.๔ สำนักข่าวเบอนามา รายงานเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม เปิดเผยว่าพลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการศอ.บต.ได้บรรยายสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ผู้สื่อข่าวมาเลเซียฟังในระหว่างการพบปะที่รัฐเปอร์ลิส โดยสรุปว่าสถานการณ์ในพื้นที่ จชต.มีพัฒนาการที่ดีขึ้นตามลำดับเช่นเดียวกับความปลอดภัยก็มีเพิ่มมากขึ้น
        รองเลขาธิการศอ.บต.บอกว่าเขามีความเชื่อและความมั่นใจในโครงการพัฒนาเศรษฐกิจในปัจจุบันและในอนาคตว่าจะช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจในพื้นที่ได้ดีขึ้น ส่งผลให้นักท่องเที่ยยวและนักลงทุนจะหลั่งไหลเข้ามาในพื้นที่จชต.มากขึ้น รวมทั้งมีความหวังว่าประชาชนจะให้การสนับสนุนความพยายามในการแก้ไขปัญหาโดยภาครัฐ และปฏิเสธความรุนแรงรวมทั้งกลุ่มติดอาวุธต่อต้านรัฐ

  (Southern Thailand is now much safer than it has been in recent years and is a good place to invest, according to the country's Southern Border Province Administration Council's deputy secretary-general Somkeat Ponprayoon. "We believe and and are confident that the ongoing and future development will spur the economy in the region...many tourists and investors will come in, and we hope people will support the government's noble effort and reject conflicts or insurgencies. "The situation has improved over time. Shooting cases only occur in certain areas but the issue is sometimes blown-up by irresponsible parties," he said. Ponprayoon was speaking to the Malaysian press after a meeting between the Southern Peace Media Club (a coalition pressmen from the five provinces) and the Perlis Media Club at the Royal Gallery meeting room here, today.....)
  ที่มาข้อมูล ; http://www.bernama.com/bernama/v8/newsindex.php?id=1417007

        ๕.๕ สำนักข่าวเบอนามา รายงานเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ว่านายอาคม เติมพิทยาไพศิษฐ์ รัฐมนตรีคมนาคมได้เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์สนามบินเบตง จ.ยะลา โดยมีกำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๓ รมต.คมนาคม บอกว่า โครงการนี้ใช้งบประมาณก่อสร้างประมาณ ๑,๙๐๐ ล้านบาท เพื่ออำนวยความสะดวกการเดินทางไปยังอ.เบตง แทนการเดินทางโดยรถยนต์ผ่านเทือกเขาที่คดเคี้ยว ทั้งนี้โครงการก่อสร้างสนามบินเบตงเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สนามบินเบตงมีรันเรย์ยาว ๒,๑๐๐ เมตรเพื่อรองรับเครื่องบินขนาดใหญ่ มีพื้นที่จอดพักเครื่องบินพร้อมกันในคราวเดียว ๓ ลำ อาคารผ็โดยสารรองรับได้ ๗,๐๐๐ คนสามารถรองรับผู้โดยสารได้ปีละ ๕ แสนคน คาดว่าเมื่อสนามบินเบตงแล้วเสร็จจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวในภูมิภาคให้เติบโตจากปีละ ๖ แสนคนเป็นหนึ่งล้านคน และสร้างรายได้ให้กับภาคการท่องเที่ยวและธุรกิรบริการอื่นๆปีละประมาณ ๔ พันล้านบาท

  (Thailand's Transport Minister, Arkhom Termpittayapaisith, on Friday laid the foundation stone for the country's upcoming Betong Airport in the southern province of Yala, which is scheduled to be ready in 2020, the Thai News Agency (TNA) reported. During the ceremony, the minister said the 1.9-billion-baht airport was originally set to be constructed within three years from 2016 to 2018 to facilitate trips to the mountainous terrain of Betong district. The project, was aimed at supporting the development of three southern border provinces - Yala, Pattani and Narathiwat. The new airport will have a 2,100-metre-long runway to serve big airplanes and a parking area for three planes at a time. Its passenger terminal has been designed to cover 7,000 square metres and serve 500,000 passengers a year. Arkhom said the Betong Airport would facilitate trips to Yala and bordering areas of Malaysia and support economic development and security in the three southern border provinces. Its operation will increase the number of foreign tourists in the far South from 600,000 to 1 million and generate tourism-related income worth over 4 billion baht a year, he said.....)
  ที่มาข้อมูล ; http://www.bernama.com/bernama/v8/newsindex.php?id=141796

Comment