วันพุธที่ 01 ธันวาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๑ - ๑๗ พ.ย. ๖๐

 20 พ.ย. 2560 12:24 น. | อ่าน 1382
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

1. บทสรุปผู้บริหาร
      จากติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๑ – ๑๗ พ.ย.๖๐ พบว่า ข่าวเชิงบวกมีความถี่ลดลงร้อยละ ๑๖ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๔ – ๑๐ พ.ย.๖๐) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๔๕ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๔ – ๑๐ พ.ย.๖๐)
      ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่  อาชญากรรมในพื้นที่ (....๑) รัวยิงพ่อค้าร้านชำนราดับสลด, ๒) ญาติหนุ่มถูกฆ่าหมกสวนยางพบผกก.รือเสาะ เร่งล่าคนร้ายชี้คนพื้นที่รู้เห็น, ๓) โหด! จ่อยิงโฆษกมัสยิด อ.รามัน 3นัดซ้อน ตายคาหมู่บ้าน คาดขัดแย้งส่วนตัว, ๔) 2 หนุ่มลูกพี่ลูกน้อง เถียงกันเรื่องไม่เป็นเรื่อง ยิงหัวดับอนาถ ที่ยะลา และ  ๕) มือปืนบุกยิงหนุ่มยะลา คาบ้านเพื่อนที่โก-ลก เจ็บสาหัส คาดปมส่วนตัว, เหตุร้ายรายวัน (...๑) คนร้ายดักซุ่มจ่อยิงโฆษกชาวบ้านดับที่ยะลา, และ ๒) ซุกบึ้มบันนังสตา ทหารพรานเจ็บ ๔), และ การเมือง (...๑) ฝุ่นตลบปรับครม.!! บิ๊กตู่-บิ๊กป้อม ยกเลิกหมายกะทันหัน, ๒) อภิสิทธิ์ แนะปรับ ครม.ดูงานเป็นหลัก ห่วงท่าทีรัฐแก้ปัญหาราคายาง, ๓) ซุกไทย ๑๐๐,๐๐๐ คน รัฐบาลเพิ่งตื่นสั่งลุยปราบมาเฟียต่างชาติ, และ ๔) ความรุนแรงที่ลดน้อย อาจจะเป็นเพียงภาพลวง)
      สำหรับประเด็นข่าวเชิงบวกที่มีระดับการรับรู้สูงมาก ได้แก่ การศึกษา (๙ โครงการพัฒนาการศึกษา ๕ จว.ใต้), ยาเสพติด (บุกจับแก๊งค้ายาเสพติดข้ามชาติ), การช่วยเหลือประชชน (..๑) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของให้กำลังใจ ตูน และคณะนักวิ่ง และ ๒) น้ำท่วมลาม ๔ อำเภอ สงขลา เร่งช่วยเหลือพันครัวเรือน), ความร่วมมือของภาคประชาชน (...๑) หนุ่มยะลา ปั่นจักรยานตามฝัน ๑๒,๐๐๐ กม. มี พี่ตูน เป็นแรงบันดาลใจ, และ ๒) ก้าว..ที่บริสุทธิ์! ตูนเปิดใจไม่หวั่นเหตุร้าย แม้ฝ่าดงควันปืน ๓ จชต.), การยกระดับคุณภาพชีวิต (ชี้ ตูน บอดี้สแลมปลุกกระแสออกกำลังกาย แนะคนทุกศาสนาดูแลสุขภาพ), กีฬา (เฟ้นเด็กไทยเข้าแคมป์เสือใต้), การ รปภ.ชีวิต/ทรัพย์สิน (ทหารตร.คุมเข้มยะลา ดักทางแกนนำล้างแค้นฆ่า ๒ โจรใต้), เศรษฐกิจและการสร้างรายได้ (เบตง และสุไหงปาดีลงทะเบียนตลาดประชารัฐคึกคัก) และ การบำรุงขวัญกำลังพล (ร.๑๐ พระราชทานดอกไม้ตระกร้าเยี่ยม ๒ ตชด. ถูกลอบบึ้มเจ็บ)
      จากสถานการณ์ข่าวดังที่กล่าวข้างต้น ส่งผลให้การรับรู้เชิงบวกที่มีต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ ลดลง ร้อยละ ๘ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๔ – ๑๐ พ.ย.๖๐)
      ในส่วนของประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนต่างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงวันที่ ๑๑ – ๑๗ พ.ย.๖๐ ดังนี้
      สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ไม่ปรากฏข่าวที่มึเนื้อหาเกี่ยวกับการก่อเหตุไม่สงบและความรุนแรง ในสื่อมวลชนชั้นนำของโลก และสื่อในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งนับเป็นสัปดาห์ที่ ๔ ต่อเนื่องจากเดือนตุลาคม ๒๕๖๐
      ในรอบสัปดาห์นี้พบรายงานข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้เพียง ๒ ข่าว ในสื่อมาเลเซีย คือ ๑) ผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความสงบภายในรัฐ กลันตัน ให้สัมภาษณ์ในระหว่างการตรวจเยี่ยมสำนักงานตำรวจน้ำที่เปงกาลัน กูโบร์ ว่า จะพัฒนาการทำงานร่วมกับตำรวจไทยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อร่วมกันป้องกันอาชญากรรมตลอดแนวชายแดนมาเลเซีย-ไทย และ ๒) หน่วยงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไทยบูรณาการการปฏิบัติการจับกุมยาเสพติดที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงชลา ก่อนที่ไอซ์น้ำหนัก ๘๑ กิโลกรัม และยาบ้า ๒ แสนเม็ดจะถูกลักลอบขนเข้ามาเลเซีย ผ่านต่อไปยังปลายทางที่ประเทศออสเตรเลีย

๒. ผลการวิเคราะห์สารสนเทศด้านการประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๑๑ – ๑๗ พ.ย.๖๐
      ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน้มความถี่ การนำเสนอประเด็นข่าวเชิงบวก และประเด็นข่าวเชิงลบ

      ในช่วงวันที่ ๑๑ – ๑๗ พ.ย.๖๐ ข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) มีความถี่ลดลง ร้อยละ ๑๖ (๑๕๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๔ – ๑๐ พ.ย.๖๐) ๑๒๗ ข่าวในสัปดาห์นี้) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ ลดลง ในส่วนของขาวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีความถี่เพิ่มขึ้นร้อยละ ๔๗ (๑๙ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๔ – ๑๐ พ.ย.๖๐) ๒๘ ข่าวในสัปดาห์นี้) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง)  มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น

      ๒.๒ ค่าสัดส่วนระหว่างข่าวเชิงบวก และข่าวเชิงลบ
      เมื่อนำจำนวนข่าวเชิงบวก และจำนวนข่าวเชิงลบ ในแต่ละวันมาคำนวณหาค่าสัดส่วน ระหว่างข่าวเชิงบวกกับข่าวเชิงลบ พบว่าในแต่ละวันจะมีค่าสัดส่วนฯ ดังแสดงในตารางด้านล่าง

วัน/เดือน/ปี

จำนวนข่าวเชิงบวก (1)

จำนวนข่าวเชิงลบ (2)

 ค่าสัดส่วน (3)=(1)/(2)

2017-11-04

29.00

2.00

14.50

2017-11-05

16.00

3.00

5.33

2017-11-06

19.00

3.00

6.33

2017-11-07

29.00

3.00

9.67

2017-11-08

25.00

5.00

5.00

2017-11-09

21.00

1.00

21.00

2017-11-10

13.00

2.00

6.50

 

21.71

2.71

9.76

2017-11-11

23

4

5.75

2017-11-12

19

4

4.75

2017-11-13

21

6

3.50

2017-11-14

21

10

2.10

2017-11-15

20

2

10.00

2017-11-16

13

2

6.50

2017-11-17

10

0

10.00

 

18.14

4.00

6.09

      หมายเหตุ: ยิ่งค่าสัดส่วนระหว่างจำนวนข่าวเชิงบวก กับจำนวนข่าวเชิงลบ (3) มีค่าสูง ก็จะมีผลทำให้ระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก (Positive Awareness Level)  มีระดับสูงตามไปด้วย ในทำนองตรงกันข้าม หากค่าสัดส่วนฯ มีค่าต่ำ ก็จะมีผลทำให้ระดับผลกระทบเชิงบวก (Positive Awareness Level) จะมีระดับต่ำตามลงไปด้วย อย่างไรก็ตามอาจะต้องพิจารณาความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของจำนวนข่าวเชิงลบในแต่ละสัปดาห์ด้วย หากค่าเฉลี่ยของจำนวนข่าวเชิงลบในสัปดาห์ที่แล้วมีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของข่าวเชิงลบในสัปดาห์นี้ ก็อาจจะทำให้ผลกระทบการรับรู้เชิงบวกในสัปดาห์นี้ต่ำกว่าก็ได้ ถึงแม้ค่าสัดส่วนเฉลี่ย ในสัปดาห์นี้จะมีค่ามากกว่าค่าสัดส่วนเฉลี่ยของสัปดาห์ที่แล้ว


๓. แนวโน้มในประเด็นที่เพ่งเล็ง ในช่วงวันที่ ๑๑ – ๑๗ พ.ย.๖๐
      ๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข

      ในช่วงวันที่ ๑๑ – ๑๗ พ.ย.๖๐ ไม่มีทั้งข่าวเชิงบวก และข่าวเชิงลบในประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข (ไม่มีข่าวในประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข มากว่า  ๔ สัปดาห์แล้ว (๔ – ๑๗ พ.ย.๖๐))
      ๓.๒ ประเด็นเหตุร้ายรายวัน

      ในช่วงวันที่ ๑๑ – ๑๗ พ.ย.๖๐ ข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน มีความถี่ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒๕๐ (๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๔ – ๑๐ พ.ย.๖๐) ๗ ข่าวในสัปดาห์นี้ ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ภาพข่าวได้แก่ ๑) คนร้ายดักซุ่มจ่อยิงโฆษกชาวบ้านดับที่ยะลา, และ ๒) ซุกบึ้มบันนังสตา ทหารพรานเจ็บ ๔

      ๓.๓ ประเด็นการเมือง

      ในช่วงวันที่ ๑๑ – ๑๗ พ.ย.๖๐ ข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. มีความถี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๑๖ (๑๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๔ – ๑๐ พ.ย.๖๐)  ๒๖ ข่าวในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีความถี่เพิ่มขึ้น (จากไม่มีข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๔ – ๑๐ พ.ย.๖๐)  เป็น ๖ ข่าวในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ภาพข่าวเชิงบวก ในประเด็นการเมืองที่เกี่ยวข้องกับ จชต. ได้แก่ ๑)    บิ๊กโด่ง ยัน บิ๊กตู่ ประชุม ครม.สัญจรใต้ ไร้ปัญหา, ๒) กอ.รมน. โต้ มาร์ค ยันไม่เกณฑ์คนตอบ ๖ คำถาม, ๓) พงศ์พรเด้งฟ้าผ่าบิ๊ก พ.ศ., ๔) กอช. ไฟเขียวแผนแม่บทระยะยาว ๒๐ ปีเร่งขับเคลื่อนแผนที่อยู่อาศัยปี ๖๑, ๕) บิ๊กป้อมสั่งปราบมาเฟียต่างชาติก่อเหตุทาลายภาพลักษณ์ ปท.-วอนแจ้งเบาะแส และ ๖) บิ๊กโด่งชี้วิสามัญโจรใต้ตามขั้นตอน ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) ฝุ่นตลบปรับครม.!! บิ๊กตู่-บิ๊กป้อม ยกเลิกหมายกะทันหัน, ๒) อภิสิทธิ์ แนะปรับ ครม.ดูงานเป็นหลัก ห่วงท่าทีรัฐแก้ปัญหาราคายาง, ๓) ซุกไทย ๑๐๐,๐๐๐ คน รัฐบาลเพิ่งตื่นสั่งลุยปราบมาเฟียต่างชาติ, และ ๔) ความรุนแรงที่ลดน้อย อาจจะเป็นเพียงภาพลวงตา

      ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน

      ในช่วงวันที่ ๑๑ – ๑๗ พ.ย.๖๐ ข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน มีความถี่ลดลง ร้อยละ ๖๐ (๑๐ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๔ – ๑๐ พ.ย.๖๐)  ๔ ข่าว ในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่  มีแนวโน้มฯ ลดลง ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีความถี่ลดลงร้อยละ ๖๗ (๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๔ – ๑๐ พ.ย.๖๐)  เป็นมี ๑ ข่าวในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มของความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่  ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) ทหารตร.คุมเข้มยะลา ดักทางแกนนำล้างแค้นฆ่า๒ โจรใต้  และ ๒) กองปราบบุกจับเสือเต้า มือปืนอันดับ ๑ บัญชีดำ ภ.๙ ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ โจรใต้จ้องแก้แค้นวิสามัญฯ ๒ ศพ

      ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร้างรายได้

      ในช่วงวันที่ ๑๑ – ๑๗ พ.ย.๖๐ ข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีความถึ่ลดลงร้อยละ ๒๒  (๙ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๔ – ๑๐ พ.ย.๖๐) ๗ ข่าวในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่  มีแนวโน้มฯ ลดลง ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มี ความถี่คงที่ (๓ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๔ – ๑๐ พ.ย.๖๐) ๓ ข่าวในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มความถี่  มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) ศอ.บต.เดินหน้าแก้นำเข้าเนื้อวัวผิด กม., ๒) เบตงลงทะเบียนตลาดประชารัฐคึกคัก, ๓) อาคม ดับฝัน  ทอท. รวบบริหารสนามบิน เชื่อมตะวันออก-ตะวันตกให้ฝั่งละแห่ง, ๔) ประมงปักษ์ใต้เฮ ทะเลคลื่นลมสงบ เร่งออกเรือจับปลา  และ ๕) ชาวสุไหงปาดีแห่ลงทะเบียนตลาดประชารัฐ ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) ปัญหาราคายางตกต่ำกว่าที่ผ่านมา และ ๒)​ ยานอนหลับชนิดใหม่อีทีโซแลม แรงถึงตาย นักเที่ยวระวังถูกมอม

      ๓.๖ ประเด็นสิทธิมนุษยชน
            ในช่วงวันที่ ๑๑ – ๑๗ พ.ย.๖๐ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน
      ๓.๗ ประเด็นการบำรุงขวัญกำลังพล
            ในช่วงวันที่ ๑๑ – ๑๗ พ.ย.๖๐ มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นการบำรุงขวัญกำลังพล ได้แก่ ทหารพรานเครียดใช้อาก้าจ่อยิงตัวเอง กระสุนทะลุท้ายทอยสาหัส
      ๓.๘ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหา จชต.
            ในช่วงวันที่ ๑๑ – ๑๗ พ.ย.๖๐ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีการแก้ไขปัญหา จชต.
      ๓.๙ ประเด็นการบังคับใช้กฎหมาย
            ในช่วงวันที่ ๑๑ – ๑๗ พ.ย.๖๐ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใช้กฏหมาย

๔. ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อการรับรู้สูง และแนวโน้มระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิง
      ๔.๑ ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อการรับรู้สูง

ประเด็นข่าวเชิงลบ
1. อาชญากรรมในพื้นที่ ได้แก่ ๑)
รัวยิงพ่อค้าร้านชำนราดับสลด, ๒) ญาติหนุ่มถูกฆ่าหมกสวนยางพบผกก.รือเสาะ เร่งล่าคนร้ายชี้คนพื้นที่รู้เห็น, ๓) โหด! จ่อยิงโฆษกมัสยิด อ.รามัน 3นัดซ้อน ตายคาหมู่บ้าน คาดขัดแย้งส่วนตัว, ๔) 2 หนุ่มลูกพี่ลูกน้อง เถียงกันเรื่องไม่เป็นเรื่อง ยิงหัวดับอนาถ ที่ยะลา และ  ๕) มือปืนบุกยิงหนุ่มยะลา คาบ้านเพื่อนที่โก-ลก เจ็บสาหัส คาดปมส่วนตัว
2. เหตร้ายรายวัน ได้แก่ ๑) คนร้ายดักซุ่มจ่อยิงโฆษกชาวบ้านดับที่ยะลา, และ ๒) ซุกบึ้มบันนังสตา ทหารพรานเจ็บ ๔
3. การเมือง ได้แก่ ๑) ฝุ่นตลบปรับครม.!! บิ๊กตู่-บิ๊กป้อม ยกเลิกหมายกะทันหัน, ๒) อภิสิทธิ์ แนะปรับ ครม.ดูงานเป็นหลัก ห่วงท่าทีรัฐแก้ปัญหาราคายาง, ๓) ซุกไทย ๑๐๐,๐๐๐ คน รัฐบาลเพิ่งตื่นสั่งลุยปราบมาเฟียต่างชาติ, และ ๔) ความรุนแรงที่ลดน้อย อาจจะเป็นเพียงภาพลวง
ประเด็นข่าวเชิงบวก
1. การบำรุงขวัญกำลังพล ได้แก่ 
ร.๑๐ พระราชทานดอกไม้ตระกร้าเยี่ยม ๒ ตชด. ถูกลอบบึ้มเจ็บ
2. เศรษฐกิจ และสร้างรายได้ ได้แก่ ๑) ศอ.บต.เดินหน้าแก้นำเข้าเนื้อวัวผิด กม., ๒) เบตงลงทะเบียนตลาดประชารัฐคึกคัก, ๓) อาคม ดับฝัน  ทอท. รวบบริหารสนามบิน เชื่อมตะวันออก-ตะวันตกให้ฝั่งละแห่ง, ๔) ประมงปักษ์ใต้เฮ ทะเลคลื่นลมสงบ เร่งออกเรือจับปลา  และ ๕) ชาวสุไหงปาดีแห่ลงทะเบียนตลาดประชารัฐ
3. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน ได้แก่ ๑) ทหารตร.คุมเข้มยะลา ดักทางแกนนำล้างแค้นฆ่า ๒ โจรใต้  และ ๒) กองปราบบุกจับเสือเต้า มือปืนอันดับ ๑ บัญชีดำ ภ.๙
4. เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหา จชต. ได้แก่ Smart City เมืองไฮเทคเทรนด์ฮิตโลก..ไทยต้องตื่นตัว
5. กีฬา ได้แก่ เฟ้นเด็กไทยเข้าแคมป์เสือใต้
6. การยกระดับคุณภาพชีวิต ได้แก่ ๑) ชี้ ตูน บอดี้สแลมปลุกกระแสออกกำลังกาย แนะคนทุกศาสนาดูแลสุขภาพ, ๒) นราธิวาสสุ่มตรวจไม่พบร้านขายยานอนหลับชนิดใหม่, ๓)​ เจอหนอนนิวกินีครบทุกภาค นักวิชาการยันต้องฆ่าให้หมด และ ๔) ศอ.บต.ลุยพัฒนา ๕ จว.ใต้
7. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ได้แก่ ๑) วส.๙๑๒ จับมือ ร.ร.สมานมิตรวิทยาตั้งศูนย์การเรียนรู้คัมภีร์อัลกุรอาน, ๒) วัดพระธรรมกาย จัดพิธีถวายสังฆทาน ๓๒๓ วัด ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ ๑๓ ครั้งที่ ๑๓๐ และ ๓) สอนน้องถ่ายภาพ
8. ความร่วมมือของภาคประชาชน ได้แก่ ๑) ติวสานฝันเยาวชนไทย, ๒) โครงการ ๑ อ่านล้านตื่น หนุนบริจาคหนังสือ พร้อมมอบทุนพื้นที่ขาดแคลน, ๓) ตูนรับสิ่งของพระราชทานวิ่งมา ๕๔๐ กม. คอหวยแห่ซื้อ, ๔) หนุ่มยะลา ปั่นจักรยานตามฝัน ๑๒,๐๐๐ กม. มี พี่ตูน เป็นแรงบันดาลใจ, ๕) นศ.มุสลิม มทร.ศรีวิชัย ร่วมใจสร้างอาคารเรียนให้น้อง และ ๖) ก้าว..ที่บริสุทธิ์! ตูนเปิดใจไม่หวั่นเหตุร้าย แม้ฝ่าดงควันปืน ๓ จชต.
9. การสร้างความเข้าใจ และความสมานฉันท์ ได้แก่ ๑) ทั่วไทยร่ำอาลัย, ๒) ทั่วไทย จัดงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ครบรอบ ๖๒ ปี เพื่อน้อมรำลึก ร.๙ และ ๓) นราธิวาส เมืองคนมากน้ำใจ
10. การช่วยเหลือประชาชน ได้แก่ ๑) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของให้กำลังใจ ตูน และคณะนักวิ่ง และ ๒) น้ำท่วมลาม ๔ อำเภอ สงขลา เร่งช่วยเหลือพันครัวเรือน
11. ยาเสพติด ได้แก่ ๑) ตร.รือเสาะบุกค้นบ้านเครือข่ายค้ายานรก พบอาวุธสงคราม-ยาบ้า, และ ๒) บุกจับแก๊งค้ายาเสพติดข้ามชาติ
12. การศึกษา ได้แก่ ๑) ๙ โครงการพัฒนาการศึกษา ๕ จว.ใต้, ๒) ยอดครูผู้มีอุดมการณ์รอบสอง, ๓) ตูนมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนยากไร้ เด็กชายดีใจน้ำตาคลอ และ ๔) อบรมครูผู้สอนตาดีกา

      ๔.๒ ระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต่อสถานการณ์ จชต.

      จากสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชน ส่งผลให้การรับรู้เชิงบวกที่มีต่อสถานการณ์ จชต. ลดลง ร้อยละ ๘  (๒.๔๗ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๔ – ๑๐ พ.ย.๖๐) ๒.๒๗ ในสัปดาห์นี้) ในมิติของแนวโน้มการรับรู้เชิงบวก มีแนวโน้มฯ​ ลดลง

๕. ประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนต่างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงวันที่  ๑๑ – ๑๗ พ.ย.๖๐
      สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ไม่ปรากฏข่าวที่มึเนื้อหาเกี่ยวกับการก่อเหตุไม่สงบและความรุนแรง ในสื่อมวลชนชั้นนำของโลก และสื่อในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งนับเป็นสัปดาห์ที่ ๔ ต่อเนื่องจากเดือนตุลาคม ๒๕๖๐
      ในรอบสัปดาห์นี้พบรายงานข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้เพียง ๒ ข่าว ในสื่อมาเลเซีย คือ ๑) ผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความสงบภายในรัฐกลันตัน ให้สัมภาษณ์ในระหว่างการตรวจเยี่ยมสำนักงานตำรวจน้ำที่เปงกาลัน กูโบร์ ว่า จะพัฒนาการทำงานร่วมกับตำรวจไทยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อร่วมกันป้องกันอาชญากรรมตลอดแนวชายแดนมาเลเซีย-ไทย และ ๒) หน่วยงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไทยบูรณาการการปฏิบัติการจับกุมยาเสพติดที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงชลา ก่อนที่ไอซ์น้ำหนัก ๘๑ กิโลกรัม และยาบ้า ๒ แสนเม็ดจะถูกลักลอบขนเข้ามาเลเซีย ผ่านต่อไปยังปลายทางที่ประเทศออสเตรเลีย
      ๕.๑ สำนักข่าว bernama รายงานเมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน อ้างคำให้สัมภาษณืของนายศิรินทร์ยา สิทธิชัย  เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ว่า การปฏิบัติการจับกุมนักค้ายาเสพติดที่อ.หาดใหญ่ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน เจ้าหน้าที่จับกุมผู้ต้องหาชาย ๕ คน มีภูมิลำเนาอยู่ที่จ.นราธิวาส พร้อมของกลางไอซ์น้ำหนัก ๘๑ กิโลกรัม และยาบ้า ๒ แสนเม็ด
      ผู้ต้องหาให้การกับพนักงานสอบสวนว่า ได้ค่าจ้างขนยาเสพติดลักลอบเข้าประเทศมาเลเซีย ครั้งละ ๘ หมื่นริงกิต และสารภาพว่าที่ผ่านมาสามารถลักลอบขนยาเสพติดจากอ.รัตตภูมิ จ.สงชลา ไปส่งมอบที่รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย จำนวน ๒ ครั้ง
      เลขาธิการปปส. แถลงกับผู้สื่อข่าวว่า แก๊งค์ค้ายาเสพติดในรัฐเคดาห์จะนำยาเสพติดที่ลักลอบนำเข้าจากประเทศไทย ส่งต่อไปยังปลายทางที่ประเทศ

(An attempt to smuggle 81kg of 'Ice' and 200,000 'Yaba' pills to Kedah was foiled by Thai authorities who mounted a joint security agencies operation in popular southern town, Hatyai several days ago. According to the Office of Narcotics Control Board (ONCB) chief Sirinya Sitdichai, five local men from Narathiwat province in southern Thailand were arrested in the swoop in Hatyai on Nov 8. "The suspects told the investigators, they were paid RM80,000 to smuggle and hand over the drugs to a syndicate member in Kedah," he told the media today, adding that the drugs were found stashed inside a pick-up truck registered in Narathiwat. He said the drugs would be transported to Australia after arriving in Kedah, where it will fetch a higher price in the black market. The arrested men also told the investigators that they had successfully smuggled drugs to Kedah from Rattapoom district in Songkla province two times before this, before failing on their third attempt.....)
ที่มาข้อมูล ; http://www.bernama.com/bernama/v8/newsindex.php?id=1409453

      ๕.๒ New Straits Times สื่อมาเลเซียรายงานเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน อ้างคำพูดของ ดาโต๊ะสรี ซูกิลฟลี อับดุลเลาะห์ ผู้อำนวยการสำนักงานตำรวจดูแลรักษาความสงบแห่งรัฐกลันตัน บอกว่า จะมีการสานต่อพัฒนาความร่วมมือการปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบขนของผิดกฏหมายผ่านพรมแดนของทั้งสองประเทศ
      ดาโต๊ะ ซูกิลฟลี บอกว่า สำนักงานตำรวจแห่งรัฐกลันตันจะมีการประชุมร่วมกับตัวแทนสำนักงานตำรวจไทย ที่ ภาคใต้ของไทยเร็วๆนี้เพื่อแลกเปลี่ยนข่าวกรองและหารือมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่เป็นภัยร้ายแรง โดยเฉพาะการลักลอบขนอาวุธสงคราม ยาเสพติด และการลักลอบข้ามแดนของสมาชิกกลุ่มที่เรียกตนเองว่า “สาธารณรัฐอิสลาม” หรือ ไอซิส
      ดาโต๊ะ ซูกิลฟลี ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวระหว่างตรวจราชการที่สำนักงานตำรวจน้ำเปงกาลัน กูโบร์ ตรงข้ามอ.ตากใบ จ.นราธิวาส ว่า รัฐบาลท้องถิ่นรัฐกลันตันมีแผนการปรับปรุงเครื่องไม้เครื่องมือตำรวจน้ำให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนงานป้องกันและปราบปราม โดยเฉพาะความมั่นคงตามแนวชายแดน

(Police will continue to cooperate with their counterpart in Thailand to curb cross-border crimes, especially smuggling, along the Malaysia-Thai border.
Federal police Internal Security and Public Orders Department director Datuk Seri Zulkifli Abdullah said such cooperation was necessary to prevent unwanted elements such as smuggling of goods from taking place along the border of both countries.
"Apart from cooperation with the relevant agencies, we also need to exchange information from time to time as this will help both parties and soon, there will be a meeting between the state police and the authorities in Southern Thailand. "This meeting is aimed to discuss the next course of action that can be taken by both parties in solving dangerous crime cases such as smuggling of firearms, drug and even encroachment of suspected Islamic State (IS) members," he said, after visiting Pengkalan Kubor today. Zulkifli said the marine police stationed at the border are in need of new and sophisticated equipment to help them in their enforcement work. "In Kelantan, our focus will be to improve the marine police and their work to secure the border. "To ensure they are more effective, they need more and better equipment," he said.)
ที่มาข้อมูล ; https://www.nst.com.my/news/nation/2017/11/302343/kelantan-police-meet-thai-counterpart-discuss-border-issues

Comment