วันอาทิตย์ที่ 05 ธันวาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๑ - ๒๗ ต.ค. ๖๐

 30 ต.ค. 2560 15:33 น. | อ่าน 1480
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

 1. บทสรุปผู้บริหาร
        ในช่วงวันที่ ๒๑ – ๒๗ ต.ค.๖๐ ข่าวเชิงบวกมีความถี่ลดลงร้อยละ ๑๗ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๔ – ๒๐ ต.ค.๖๐) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่ลดลง ร้อยละ ๕๒ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๔ – ๒๐ ต.ค.๖๐)
        ประเด็นเชิงลบ ได้แก่  เหตุร้ายรายวัน (..๑) อส.ทหารพรานกตัญญู กลับบ้านดูแลแม่ป่วยโดนยิงดับ และ ๒) โจรใต้ บุกยิงหนุ่มสายข่าว ทหาร ตร. ดับคาร้านกาแฟ ที่ตากใบ นราธิวาส)
        ประเด็นเชิงบวก ได้แก่ การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (..๑) เจอตัวรวบทันที! ศรีวราห์ยื่น ๑ หมื่นหมายจับ ๓ จว.ใต้ ให้ ๙ จุดคัดกรอง, ๒) เข้มงวดตามจุดต่างๆ บริเวณพื้นที่เศรษฐกิจในเขตเมืองนราธิวาส และ ๓) บช.ภ.๙ กวาดล้างอาชญากรรม และติดตามความคืบหน้าคดีคนร้ายยิงจุดตรวจ อ.กรงปินัง จ.ยะลา), เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้ (..๑) อีซีเอฟเพิ่มทุนซื้ออนาคตปั้นรายได้ ๓ พันล้าน (โรงไฟฟ้าชีวมวล), ๒) เร่งสร้างอ่างเก็บน้ำยะรมที่ จ.ยะลา รองรับการพัฒนาเปิดสนามบินเบตง, ๓) โรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กเสริมความมั่นคงให้ชุมชนในพื้นที่ห่างไกล และ ๔) เทศกาลกินเจหาดใหญ่คึกคัก นทท.ต่างชาติทำบุญตามศาลเจ้า-โรงเจ), การช่วยเหลือประชาชน (..๑) กองทัพภาค ๔ เตรียมความพร้อมบรรเทาสาธารณภัย, ๒) สร้างขวัญกำลังใจ ศอ.บต.เดินสายจัดทอดกฐินจังหวัดชายแดนใต้ และ ๓) นายกฯกะลุวอเหนือ เร่งช่วยชาวบ้านถูกพายุถล่มบ้านพัง), การศึกษา (..ศธ.โยกย้าย/แต่งตั้ง ๓๘ ผอ.กศน.จังหวัด), กีฬา (นักกอล์ฟสมัครเล่นทีมชาติไทยวัย ๑๙ ปี จากนราธิวาส), การเมือง (..๑) บิ๊กตู่ไม่เก็บเพิ่ม เบี้ยประกันสังคม, ๒) อนุมัติโครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ (เช่าซื้อ) จังหวัดสงขลาและจังหวัดปัตตานี และ ๓) ศธ.เดินยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนา ‘สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน’), การสร้างความเข้าใจ และความสมานฉันท์ (..๑) ห้วยซอน-ห้วยซั้ว สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน โครงการพระราชดำริแห่งแรกในสปป.ลาว, ๒) วัฒนธรรมยะลา เตรียมพร้อมชุดการแสดงน้อมรำลึกถึงในหลวง ร. ๙ และ ๓) ๙ คำสอนของพ่อพระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย), วัฒนธรรม และวิถีชีวิต (..๑) ปัตตานีรวมใจ-ถือศีลกินเจ ปฏิบัติธรรมถวายรัชกาลที่ ๙ และ ๒) ชุมพล แจ้งไพร ชวนเที่ยวกูร์เมต์ทริปโครงการหลวง), ความร่วมมือของภาคประชาชน (..๑) ชาวยะลาหลั่งไหลวางดอกไม้จันทน์ที่พระเมรุมาศจำลอง, ๒) ชาวไทยพุทธ-มุสลิมปัตตานีใจหนึ่งเดียวร่วมวางดอกไม้จันทน์, ๓) ชาวนราธิวาสหลั่งไหล ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ร.๙, ๔) ชาวไทยในมาเลเซียเดินทางกลับประเทศร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์, ๕) ค่ายเพาเวอร์กรีน สร้างเด็กไทยโตไปใส่ใจโลก, ๖) กลุ่มมวลชนสุไหงปาดี รวมเงินซ่อมถนน ถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวง ร.๙ และ ๗) รัก พี่ตูน) และ การยกระดับคุณภาพชีวิต (..๑) อนันตพรเทิดพระเกียรติ ร.๙ พระบิดาพลังงานไทย จะเดินตามรอยพ่ออย่างพอเพียง, ๒) การเคหะแห่งชาติ โชว์กำไรปี ๖๐ กว่า ๑.๒๕๐ ล้านเล็งตั้งกองทุนให้กู้ดอกเบี้ยต่ำ และ ๓) แกล้งดิน มหัศจรรย์ใต้พระบารมี ที่ศูนย์ฯพิกุลทอง จ.นราธิวาส
        จากแนวโน้มดังที่กล่าว ทำให้ระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก (Positive Awareness Level) ในสัปดาห์นี้ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ภาพลักษณ์เชิงบวกของสถานการณ์ ๓ จชต. ในสัปดาห์นี้เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว (๑๔ – ๒๐ ต.ค.๖๐) ร้อยละ ๒๗

        ประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนต่างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงวันที่ ๒๑ – ๒๗ ต.ค.๖๐
        ไม่ปรากฏข่าวและบทความเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ในรอบสัปดาห์นี้ทั้งในสื่อหรือสำนักข่าวระดับโลก และสื่อในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  ๒. ผลการวิเคราะห์สารสนเทศด้านการประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๒๑ – ๒๗ ต.ค.๖๐
        ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน้มความถี่ การนำเสนอประเด็นข่าวเชิงบวก และประเด็นข่าวเชิงลบ

        ในช่วงวันที่ ๒๑ – ๒๗ ต.ค.๖๐ ข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) มีแนวโน้มความถี่ลดลง (y = -1.93ln(x) + 18.616) เฉลี่ยลดลงร้อยละ ๑๗ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๔ – ๒๐ ต.ค.๖๐) ในส่วนของข่าวเชิงลบ ที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีแนวโน้มความถี่ลดลง (y = -0.965ln(x) + 5.2367) เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕๒ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๔ – ๒๐ ต.ค.๖๐)

        ๒.๒ ค่าสัดส่วนระหว่างข่าวเชิงบวก และข่าวเชิงลบ
        เมื่อนำจำนวนข่าวเชิงบวก และจำนวนข่าวเชิงลบ ในแต่ละวันมาคำนวณหาค่าสัดส่วน ระหว่างข่าวเชิงบวกกับข่าวเชิงลบ พบว่าในแต่ละวันจะมีค่าสัดส่วนฯ ดังแสดงในตารางด้านล่าง

  วัน/เดือน/ปี

   จำนวนข่าวเชิงบวก (1)

   จำนวนข่าวเชิงลบ (2)

   ค่าสัดส่วน (3)=(1)/(2)

  2017-10-14

  21

  2

  10.50

  2017-10-15

  12

  1

  12.00

  2017-10-16

  17

  11

  1.55

  2017-10-17

  15

  3

  5.00

  2017-10-18

  18

  4

  4.50

  2017-10-19

  22

  4

  5.50

  2017-10-20

  11

  8

  1.38

   

  16.57

  4.71

  5.77

  2017-10-21

  17

  7

  2.43

  2017-10-22

  11

  7

  1.57

  2017-10-23

  8

  2

  4.00

  2017-10-24

  17

  0

  17.00

  2017-10-25

  13

  0

  13.00

  2017-10-26

  18

  0

  18.00

  2017-10-27

  12

  0

  12.00

   

  13.71

  2.29

  9.71

        หมายเหตุ: ยิ่งค่าสัดส่วนระหว่างจำนวนข่าวเชิงบวก กับจำนวนข่าวเชิงลบ (3) มีค่าสูง ก็จะมีผลทำให้ระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก (Positive Awareness Level)  มีระดับสูงตามไปด้วย ในทำนองตรงกันข้าม หากค่าสัดส่วนฯ มีค่าต่ำ ก็จะมีผลทำให้ระดับผลกระทบเชิงบวก (Positive Awareness Level) จะมีระดับต่ำตามลงไปด้วย อย่างไรก็ตามอาจะต้องพิจารณาความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของจำนวนข่าวเชิงลบในแต่ละสัปดาห์ด้วย หากค่าเฉลี่ยของจำนวนข่าวเชิงลบในสัปดาห์ที่แล้วมีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของข่าวเชิงลบในสัปดาห์นี้ ก็อาจจะทำให้ผลกระทบการรับรู้เชิงบวกในสัปดาห์นี้ต่ำกว่าก็ได้ ถึงแม้ค่าสัดส่วนเฉลี่ย ในสัปดาห์นี้จะมีค่ามากกว่าค่าสัดส่วนเฉลี่ยของสัปดาห์ที่แล้ว


  ๓. แนวโน้มในประเด็นที่เพ่งเล็ง ในช่วงวันที่ ๒๑ – ๒๗ ต.ค.๖๐
        ๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข

        ในช่วงวันที่ ๒๑ – ๒๗ ต.ค.๖๐ ข่าวเชิงบวกในประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข มีแนวโน้มความถี่ลดลง (y = -0.002ln(x) + 0.1464) เฉลี่ยลดลงร้อยละ ๑๐๐ เมื่อเทียบสัปดาห์ที่แล้ว (๑๔ – ๒๐ ต.ค.๖๐) กล่าวคือมีข่าวเชิงบวก ๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว แต่ไม่มีข่าวเชิงบวกในสัปดาห์นี้ ในส่วนของข่าวเชิงลบ ไม่มีข่าวเชิงลบในสัปดาห์นี้ 

        ๓.๒ ประเด็นเหตุร้ายรายวัน

        ในช่วงวันที่ ๒๑ – ๒๗ ต.ค.๖๐ ข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน มีแนวโน้มความถี่ลดลง (y = -1.163ln(x) + 4.0209) เฉลี่ยลดลง ร้อยละ ๘๖ กล่าวคือ มีข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน จำนวน ๓ ข่าว จากที่มีจำนวน ๒๔ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว  (๑๔ – ๒๐ ต.ค.๖๐) ภาพข่าว ได้แก่ ๑) อส.ทหารพรานกตัญญู กลับบ้านดูแลแม่ป่วยโดนยิงดับ และ ๒) โจรใต้ บุกยิงหนุ่มสายข่าว ทหาร ตร. ดับคาร้านกาแฟ ที่ตากใบ นราธิวาส

        ๓.๓ ประเด็นการเมือง

        ในช่วงวันที่ ๒๑ – ๒๗ ต.ค.๖๐ ข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้น (y = 0.4902ln(x) + 0.5465) เฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒๒ เมื่อเทียบสัปดาห์ที่แล้ว (๑๔ – ๒๐ ต.ค.๖๐) กล่าวคือ สัปดาห์นี้ มี ๑๑ ข่าว จาก ๙ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีแนวโน้มความถี่ลดลง (y = -0.18ln(x) + 0.4666) เฉลี่ยลดลงร้อยละ ๑๐๐ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๔ – ๒๐ ต.ค.๖๐) กล่าวคือ ไม่มีข่าวเชิงลบในสัปดาห์นี้ ภาพข่าวเชิงบวก ในประเด็นการเมืองที่เกี่ยวข้องกับ จชต. ได้แก่ ๑) บิ๊กตู่ไม่เก็บเพิ่ม เบี้ยประกันสังคม, ๒) อนุมัติโครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ (เช่าซื้อ) จังหวัดสงขลาและจังหวัดปัตตานี และ ๓) ศธ.เดินยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนา ‘สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน’

        ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน

        ในช่วงวันที่ ๒๑ – ๒๗ ต.ค.๖๐  ข่าวเชิงบวก ในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน มีแนวโน้มความถี่ลดลง (y = -0.292ln(x) + 1.3107) เฉลี่ยลดลงร้อยละ ๔๓ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๔ – ๒๐ ต.ค.๖๐) ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สินมีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้น (y = 0.2653ln(x) + 0.0226) เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕๐๐ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๔ – ๒๐ ต.ค.๖๐) กล่าวคือ สัปดาห์นี้ มี ๖ ข่าว จาก ๑ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) เจอตัวรวบทันที! ศรีวราห์ยื่น ๑ หมื่นหมายจับ ๓ จว.ใต้ ให้ ๙ จุดคัดกรอง, ๒) เข้มงวดตามจุดต่างๆ บริเวณพื้นที่เศรษฐกิจในเขตเมืองนราธิวาส และ ๓) บช.ภ.๙ กวาดล้างอาชญากรรม และติดตามความคืบหน้าคดีคนร้ายยิงจุดตรวจ อ.กรงปินัง จ.ยะลา  ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) แตกตื่น!พบกระบะต้องสงสัยจอดข้างขนส่งหาดใหญ่ ที่แท้เจ้าของลืมกุญแจไว้ และ ๒) แนวรบชายแดนใต้เหตุร้ายลดแต่ ภัยแทรกซ้อน ยังคงอยู่ แล้วรากหญ้าจะมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ได้อย่างไร


        ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร้างรายได้

        ในช่วงวันที่ ๒๑ – ๒๗ ต.ค.๖๐  ข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีแนวโน้มความถี่ลดลง (y = -0.404ln(x) + 2.7262) เฉลี่ยลดลง ร้อยละ ๓๕ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๔ – ๒๐ ต.ค.๖๐  ) ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้น (y = 0.2581ln(x) + 0.0356) เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๕๐ สัปดาห์นี้ มี ๕ ข่าว จาก ๒ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) อีซีเอฟเพิ่มทุนซื้ออนาคตปั้นรายได้ ๓ พันล้าน (โรงไฟฟ้าชีวมวล), ๒) เร่งสร้างอ่างเก็บน้ำยะรมที่ จ.ยะลา รองรับการพัฒนาเปิดสนามบินเบตง, ๓) โรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กเสริมความมั่นคงให้ชุมชนในพื้นที่ห่างไกล และ ๔) เทศกาลกินเจหาดใหญ่คึกคัก นทท.ต่างชาติทำบุญตามศาลเจ้า-โรงเจ สำหรับภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) เตือนห้ามเล่นน้ำหาดนราทัศน์ ฝนตกหนักลมพัดเต็นท์ขายของพัง, ๒) แพปลาร้องรัฐหนุนสินเชื่อ ซื้อเครื่องชั่งใหม่รับอียูตรวจย้อนกลับ และ ๓) ราคาน้ำยางสดสงขลาตกต่ำอีกรอบ กก.ละ ๔๐ บาท ชาวสวนยางเดือดร้อนหนัก!

        ๓.๖ ประเด็นสิทธิมนุษยชน
              ในช่วงวันที่ ๒๑ – ๒๗ ต.ค.๖๐  ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน
        ๓.๗ ประเด็นการบำรุงขวัญกำลังพล
              ในช่วงวันที่ ๒๑ – ๒๗ ต.ค.๖๐  ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นการบำรุงขวัญกำลังพล
        ๓.๘ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหา จชต.
              ในช่วงวันที่ ๒๑ – ๒๗ ต.ค.๖๐  ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีการแก้ไขปัญหา จชต.
        ๓.๙ ประเด็นการบังคับใช้กฎหมาย
              ในช่วงวันที่ ๒๑ – ๒๗ ต.ค.๖๐  ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใช้กฏหมาย

  ๔. ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อการรับรู้สูง และแนวโน้มระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก
        ๔.๑ ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อการรับรู้สูง

  ประเด็นเชิงลบ สรุปได้ดังนี้
   เหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ๑) อส.ทหารพรานกตัญญู กลับบ้านดูแลแม่ป่วยโดนยิงดับ และ ๒) โจรใต้ บุกยิงหนุ่มสายข่าว ทหาร ตร. ดับคาร้านกาแฟ ที่ตากใบ นราธิวาส
  ประเด็นเชิงบวก สรุปได้ดังนี้
   การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ได้แก่ ๑) เจอตัวรวบทันที! ศรีวราห์ยื่น ๑ หมื่นหมายจับ ๓ จว.ใต้ ให้ ๙ จุดคัดกรอง, ๒) เข้มงวดตามจุดต่างๆ บริเวณพื้นที่เศรษฐกิจในเขตเมืองนราธิวาส และ ๓) บช.ภ.๙ กวาดล้างอาชญากรรม และติดตามความคืบหน้าคดีคนร้ายยิงจุดตรวจ อ.กรงปินัง จ.ยะลา 
  -  เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้ ได้แก่ ๑) อีซีเอฟเพิ่มทุนซื้ออนาคตปั้นรายได้ ๓ พันล้าน (โรงไฟฟ้าชีวมวล), ๒) เร่งสร้างอ่างเก็บน้ำยะรมที่ จ.ยะลา รองรับการพัฒนาเปิดสนามบินเบตง, ๓) โรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กเสริมความมั่นคงให้ชุมชนในพื้นที่ห่างไกล และ ๔) เทศกาลกินเจหาดใหญ่คึกคัก นทท.ต่างชาติทำบุญตามศาลเจ้า-โรงเจ
  -  การช่วยเหลือประชาชน ได้แก่  ๑) กองทัพภาค ๔ เตรียมความพร้อมบรรเทาสาธารณภัย, ๒) สร้างขวัญกำลังใจ ศอ.บต.เดินสายจัดทอดกฐินจังหวัดชายแดนใต้ และ ๓) นายกฯกะลุวอเหนือ เร่งช่วยชาวบ้านถูกพายุถล่มบ้านพัง
  -  การศึกษา ได้แก่ ศธ.โยกย้าย/แต่งตั้ง ๓๘ ผอ.กศน.จังหวัด
  -  กีฬา ได้แก่ นักกอล์ฟสมัครเล่นทีมชาติไทยวัย ๑๙ ปี จากนราธิวาส
  -  การเมือง ได้แก่ ๑) บิ๊กตู่ไม่เก็บเพิ่ม เบี้ยประกันสังคม, ๒) อนุมัติโครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ (เช่าซื้อ) จังหวัดสงขลาและจังหวัดปัตตานี และ ๓) ศธ.เดินยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนา ‘สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน’
  -  การสร้างความเข้าใจ และความสมานฉันท์ ได้แก่ ๑) ห้วยซอน-ห้วยซั้ว สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน โครงการพระราชดำริแห่งแรกในสปป.ลาว, ๒) วัฒนธรรมยะลา เตรียมพร้อมชุดการแสดงน้อมรำลึกถึงในหลวง ร. ๙ และ ๓) ๙ คำสอนของพ่อพระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย
  -  วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ได้แก่ ๑) ปัตตานีรวมใจ-ถือศีลกินเจ ปฏิบัติธรรมถวายรัชกาลที่ ๙ และ ๒) ชุมพล แจ้งไพร ชวนเที่ยวกูร์เมต์ทริปโครงการหลวง
  -  ความร่วมมือของภาคประชาชน ได้แก่ ๑) ชาวยะลาหลั่งไหลวางดอกไม้จันทน์ที่พระเมรุมาศจำลอง, ๒) ชาวไทยพุทธ-มุสลิมปัตตานีใจหนึ่งเดียวร่วมวางดอกไม้จันทน์, ๓) ชาวนราธิวาสหลั่งไหล ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ร.๙, ๔) ชาวไทยในมาเลเซียเดินทางกลับประเทศร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์, ๕) ค่ายเพาเวอร์กรีน สร้างเด็กไทยโตไปใส่ใจโลก, ๖) กลุ่มมวลชนสุไหงปาดี รวมเงินซ่อมถนน ถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวง ร.๙ และ ๗) รัก พี่ตูน
  -  การยกระดับคุณภาพชีวิต ได้แก่ ๑) อนันตพรเทิดพระเกียรติ ร.๙ พระบิดาพลังงานไทย จะเดินตามรอยพ่ออย่างพอเพียง, ๒) การเคหะแห่งชาติ โชว์กำไรปี ๖๐ กว่า ๑.๒๕๐ ล้านเล็งตั้งกองทุนให้กู้ดอกเบี้ยต่ำ และ ๓) แกล้งดิน มหัศจรรย์ใต้พระบารมี ที่ศูนย์ฯพิกุลทอง จ.นราธิวาส

        ๔.๒ แนวโน้มระดับผลกระทบต่อการรับรู้ (Awareness Level: AI)

        จากจำนวนข่าวเชิงบวกและข่าวเชิงลบ ซึ่งก่อให้เกิดค่าสัดส่วน และค่าระดับผลกระทบการรับรู้ ที่แตกต่างกันในแต่ละวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวที่ส่งผลกระทบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ในระดับสูง นำไปสู่การเกิดขึ้นของแนวโน้มระดับผลกระทบการรับรู้ ของผู้รับข่าวสาร ให้เป็นไปตามแนวโน้มดังกล่าว โดยในช่วงวันที่ ๒๑ – ๒๗ ต.ค.๖๐ พบว่า แนวโน้มระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก (Positive Awareness Level) ในภาพรวม มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (y = 0.2287ln(x) + 1.8127) เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๔ – ๒๐ ต.ค.๖๐) จากแนวโน้มระดับผลกระทบดังกล่าว ส่งผลให้ภาพลักษณ์เชิงบวกของสถานการณ์ ๓ จชต. เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว ร้อยละ ๒๗

  ๕. ประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนต่างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงวันที่  ๒๑ – ๒๗ ต.ค.๖๐
  ไม่ปรากฏข่าวและบทความเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ในรอบสัปดาห์นี้ทั้งในสื่อหรือสำนักข่าวระดับโลก และสื่อในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
   

Comment