วันจันทร์ที่ 05 มิถุนายน พ.ศ.2566 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒ – ๘ เมษายน ๒๕๕๙

 15 เม.ย. 2559 00:53 น. | อ่าน 4078
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

๑. บทสรุปผู้บริหาร
      ในช่วงวันที่ ๒ – ๘ เม.ย.๕๙ ข่าวเชิงบวก ที่เกี่ยวข้อง จชต. มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก ในขณะที่ข่าวเชิงลบมีแนวโน้มความถี่ลดลงในระดับหนึ่งอย่างไรก็ตามในช่วงต้น ถึงกลางสัปดาห์ ข่าวเหตุร้ายรายวัน ค่อนข้างมีความถี่สูง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของสถานการณ์ ๓ จชต. ในสัปดาห์นี้ ยังดูรุนแรงใกล้เคียงสัปดาห์ที่แล้ว
      ข่าวเชิงลบ ที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ค่อนข้างมาก ยังคงเป็นข่าวใน ประเด็นเหตุร้ายรายวัน (โจรใต้รัวกระหน่ำ อบต. ยะลา สาหัส กดบึ้มทหารพรานเดชะบุญรอดตาย เป็นต้น) และประเด็นการเมือง (หลักสูตร ๗ วัน ขึ้นบัญชีพวกหน้าเดิมขู่ส่งไปอบรมค่ายทหารที่ใต้)
      สำหรับภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่  ประเด็นการบำรุงขวัญกำลังพล และเยียวยา (สั่ง ๖ ท็อปบู๊ตขอขมาศพ บิ๊กหมู เด้ง ผบ.หน่วย เซ่นซ้อมพลทหารดับ), ประเด็นการศึกษา (ศูนย์การศึกษาพิเศษเขต ๓  ยกระดับช่วยเด็กพิการ ปรับบ้านเหมือนห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู), ประเด็นการสร้างความเข้าใจ และความสมานฉันท์ (เดลินิวส์ ติวเข้มนักข่าวภาคใต้-ภาคกลาง-ตะวันตก), ประเด็นยาเสพติด (ตร.ชุมพรจับยาบ้า ๒ แสนเม็ด), ประเด็นการเจรจาเพื่อสันติ (มุ่งไปสู่สร้างสันติสุขชายแดนใต้ตามโรดแมปที่รัฐบาลได้วางไว้), ประเด็นการ รปภ.ชีวิต/ทรัพย์สิน (เปิดใจ..วินาทีชีวิตตัวประกันคาร์บอมบ์ยะลา)
      ประเด็นหลักในรอบสัปดาห์ ที่มีการนำเสนอในสื่อภูมิภาคอาเซียน คือ การก่อความไม่สงบในพื้นที่อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนลอบยิงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน เสียชีวิต ๒ คน เมื่อวันที่ ๖ เมษายน และสถานการณ์การก่อเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นถี่ยิบในช่วงเวลาเดือนเศษๆ ที่ผ่านมา มีการตั้งข้อสังเกตุจากโฆษกกลุ่มมาราปาตานี ว่าอาจจะเป็นฝีมือของกลุ่มติดอาวุธในพื้นที่ ที่ต้องการเร่งกระบวนการพูดคุยสันติสุข ให้ฝ่ายรัฐบาลไทยพิจารณาข้อเสนอของมาราปาตานีโดยเร็ว

๒. ผลการวิเคราะห์สารสนเทศด้านการประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๒ – ๘ เม.ย.๕๙
      ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน้มความถี่ การนำเสนอประเด็นข่าวเชิงบวก และประเด็นข่าวเชิงลบ

      ในช่วงวันที่ ๒ – ๘ เม.ย.๕๙ ข่าวเชิงบวก ที่เกี่ยวข้อง จชต. มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก ในขณะที่ข่าวเชิงลบ มีแนวโน้มความถี่ลดลงในระดับหนึ่ง เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๖ มี.ค. – ๑ เม.ย.๕๙)

      ๒.๒ ระดับผลกระทบต่อการรับรู้ (Awareness Level: AI) ที่เกิดขึ้นจากแนวโน้มความถี่ข่าวเชิงบวก และข่าวเชิงลบ

      ในช่วงวันที่ ๒ – ๘ เม.ย.๕๙ ข่าวเชิงบวก ที่เกี่ยวข้อง จชต. มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก ในขณะที่ข่าวเชิงลบ มีแนวโน้มความถี่ลดลงในระดับหนึ่ง เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา  (๒๖ มี.ค. – ๑ เม.ย.๕๙) อย่างไรก็ตามในช่วงต้น ถึงกลางสัปดาห์ ข่าวเหตุร้ายรายวันค่อนข้างมีความถี่สูง ส่งให้ระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวกเฉลี่ย (Average Positive Awareness Level)  ในสัปดาห์นี้มี (+๑.๕๘)  ลดลงจากเดิม ซึ่งมีค่าเท่ากับ (+๑.๗๓)  ในสัปดาห์ที่แล้ว อย่างไรก็ตาม แนวโน้มระดับการรับรู้เชิงบวกมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์
      การลดลงของระดับผลกระทบการรับรู้เชิงบวก ส่งผลให้ภาพลักษณ์ ของสถานการณ์ ๓ จชต. ในสัปดาห์นี้ ยังดูรุนแรงใกล้เคียงสัปดาห์ที่แล้ว

      ๒.๓ เปรียบเทียบระดับผลกระทบต่อการรับรู้ของข่าวในประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อการรับรู้สูง ในช่วงวันที่  ๒ – ๘ เม.ย.๕๙

      ในช่วงวันที่ ๒ – ๘ เม.ย.๕๙ ข่าวเชิงลบ ที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ค่อนข้างมาก ยังคงเป็นข่าวใน ประเด็นเหตุร้ายรายวัน (โจรใต้รัวกระหน่ำอบต.ยะลา สาหัส กดบึ้มทหารพรานเดชะบุญรอดตาย เป็นต้น) และประเด็นการเมือง (หลักสูตร ๗ วันขึ้นบัญชีพวกหน้าเดิมขู่ส่งไปอบรมค่ายทหารที่ใต้)
      สำหรับภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่  ประเด็นการบำรุงขวัญกำลังพล และเยียวยา (สั่ง ๖ ท็อปบู๊ตขอขมาศพ บิ๊กหมู เด้ง ผบ.หน่วย เซ่นซ้อมพลทหารดับ), ประเด็นการศึกษา (ศูนย์การศึกษาพิเศษเขต ๓  ยกระดับช่วยเด็กพิการ ปรับบ้านเหมือนห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู), ประเด็นการสร้างความเข้าใจ และความสมานฉันท์ (เดลินิวส์ ติวเข้มนักข่าวภาคใต้-ภาคกลาง-ตะวันตก), ประเด็นยาเสพติด (ตร.ชุมพรจับยาบ้า ๒ แสนเม็ด), ประเด็นการเจรจาเพื่อสันติ (มุ่งไปสู่สร้างสันติสุขชายแดนใต้ตามโรดแมปที่รัฐบาลได้วางไว้), ประเด็นการ รปภ.ชีวิต/ทรัพย์สิน (เปิดใจ..วินาทีชีวิตตัวประกันคาร์บอมบ์ยะลา)

๓. แนวโน้มในประเด็นที่เพ่งเล็ง ในช่วงวันที่  ๒ – ๘ เม.ย.๕๙
     ๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข

      ในช่วงวันที่ ๒ – ๘ เม.ย.๕๙ ข่าวเชิงบวกในประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย ในขณะที่ไม่มีข่าวเชิงลบในประเด็นนี้ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๖  มี.ค. – ๑ เม.ย.๕๙) ภาพข่าวที่ปรากฏส่วนใหญ่ จะเป็นการแถลงข่าวของ นรม และ รมว.กห. เพื่อชี้แจงว่า เหตุร้ายรายวันในพื้นที่ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ ไม่มีผลต่อความคืบหน้าของกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพ โดยในภาพรวม ความถี่ในประเด็นนี้ มีความถี่ค่อนข้างต่ำ

      ๓.๒ ประเด็นเหตุร้ายรายวัน

      ในช่วงวันที่ ๒ – ๘ เม.ย.๕๙ ข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๖  มี.ค. – ๑ เม.ย.๕๙) ภาพข่าวในประเด็นนี้ ได้แก่ โจรใต้รัวกระหน่ำอบต.ยะลาสาหัส กดบึ้มทหารพรานเดชะบุญรอดตาย  เป็นต้น

      ๓.๓ ประเด็นการเมือง

      ในช่วงวันที่ ๒ – ๘ เม.ย.๕๙ ทั้งข่าวเชิงบวกและข่าวเชิงลบ ในประเด็นการเมือง ที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๖  มี.ค. – ๑ เม.ย.๕๙) ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน 60 คน ขึ้นมาแทนสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น สำหรับภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ หลักสูตร ๗ วัน ขึ้นบัญชีพวกหน้าเดิมขู่ส่งไปอบรมค่ายทหารที่ใต้ เป็นต้น

      ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน

      ในช่วงวันที่ ๒ – ๘ เม.ย.๕๙ ข่าวเชิงบวกในประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก ในขณะที่ข่าวเชิงลบ มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๖  มี.ค. – ๑ เม.ย.๕๙) อย่างไรก็ตามข่าวเชิงลบในประเด็นนี้มีความถี่ต่ำมาก  ภาพข่าวเชิงบวก เปิดใจ..วินาทีชีวิตตัวประกันคาร์บอมบ์ยะลา เป็นต้น สำหรับภาพข่าวเชิงลบ ส่วนใหญ่จะเป็นการวิพากษ์วิจารณ์การขาดประสิทธิภาพในการ รปภ.ชีวิต/ทรัพย์สินของหน่วยงานด้านความมั่นคง รวมไปถึงความประมาทของเจ้าหน้าที่ ในเหตุร้ายรายวันที่ส่งผลกระทบสูงในช่วงเวลาที่ผ่านมา เช่น กรณี ร.พ.เจาะไอร้อง

      ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร้างรายได้

      ในช่วงวันที่ ๒ – ๘ เม.ย.๕๙ ข่าวเชิงบวกและข่าวเชิงลบ ในประเด็นเศรษฐกิจและการสร้างรายได้ มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในขณะที่ข่าวเชิงลบ มีแนวโน้มความถี่ลดลง เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๖  มี.ค. – ๑ เม.ย.๕๙) โดยข่าวเชิงลบ ในประเด็นนี้ มีความถี่ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ คลังเร่งเบิกจ่ายงบกระตุ้นเศรษฐกิจตำบลละ 5 ล้าน เป็นต้น ไม่มีภาพข่าวเชิงลบในประเด็นนี้ ในสัปดาห์นี้

      ๓.๖ ประเด็นการบำรุงขวัญกำลังพล

      ในช่วงวันที่ ๒ – ๘ เม.ย.๕๙ ข่าวเชิงบวกและข่าวเชิงลบ ในประเด็นเศรษฐกิจและการสร้างรายได้ มีแนวโน้มความถี่ค่อนข้างมาก เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๖  มี.ค. – ๑ เม.ย.๕๙) โดยเฉพาะข่าวเชิงลบ ในประเด็นนี้ มีความถี่เพิ่มขึ้นสูงมาก จากภาพข่าว “ทำโทษพลทหาร...ถึงตาย” สำหรับภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ บิ๊กป้อม ยัน ไม่ป้อง ๖ ทหารทำผิด ลั่น ลงโทษหนัก วินัย-อาญา เป็นต้น

      ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน
              ในช่วงวันที่ ๒ – ๘ เม.ย.๕๙  ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นนี้
      ๓.๘ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหา จชต.
              ในช่วงวันที่ ๒ – ๘ เม.ย.๕๙ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นนี้
      ๓.๙ ประเด็นการบังคับใช้กฎหมาย
              ในช่วงวันที่ ๒ – ๘ เม.ย.๕๙ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นนี้
      ๓.๑๐ สรุปประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ จชต. จากเว็บไซด์สำคัญ ในช่วงวันที่ ๒ – ๘ เม.ย.๕๙
            ๓.๑๐.๑ ในสัปดาห์นี้ ไม่มีข่าวสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ จชต. ในเว็บไซด์ Aljazeera (www.aljazeera.com) อย่างไรก็ตามมีข่าวที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสิทธิมนุษยชน ได้แก่ “กลุ่มสิทธิมนุษยชนให้ประฌามรัฐบาลทหารของไทย ในการให้อำนาจทหารให้ทำหน้าที่ตำรวจ”
             ที่มา: http://www.aljazeera.com/news/2016/04/alarm-thailand-soldiers-police-powers-160405060115438.html​
            ๓.๑๐.๒  ในสัปดาห์นี้ ไม่มีข่าวที่เกี่ยวข้องกับ จชต. ปรากฏในเว็บไซด์ OIC (www.oic-oci.org
            ๓.๑๐.๓ ในสัปดาห์นี้ ไม่มีข่าวที่เกี่ยวข้องกับ จชต. ปรากฏในเว็บไซด์ United Nations (http://www.un.org/news/)
            ๓.๑๐.๔ ในสัปดาห์นี้ ไม่มีข่าวที่เกี่ยวข้องกับ จชต. ปรากฏในเว็บไซด์ คณะกรรมการกาชาดฯ ICRC (http://www.icrc.or.th/ )
            ๓.๑๐.๕ ในสัปดาห์นี้ ไม่มีข่าวที่เกี่ยวข้องกับ จชต. ปรากฏในเว็บไซด์ Human Right Watch (https://www.hrw.org/asia/thailand) อย่างไรก็ตาม มีข่าวที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสิทธิมนุษยชน ได้แก่ “กลุ่มสิทธิมนุษยชนให้ประฌามรัฐบาลทหารของไทยในการให้อำนาจทหารให้ทำหน้าที่ตำรวจ”
            ที่มา: https://www.hrw.org/news/2016/04/05/thailand-rights-groups-condemn-juntas-sweeping-powers-order
     ๓.๑๑. ประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ในช่วงวันที่ ๒ – ๘ เม.ย.๕๙
          ประเด็นหลักในรอบสัปดาห์ ที่มีการนำเสนอในสื่อภูมิภาคอาเซียน คือ การก่อความไม่สงบในพื้นที่อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนลอบยิงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน เสียชีวิต ๒ คน เมื่อวันที่ ๖ เมษายน และสถานการณ์การก่อเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นถี่ยิบในช่วงเวลาเดือนเศษ มีการตั้งข้อสังเกตุจากโฆษกกลุ่มมาราปาตานี ว่าอาจจะเป็นฝีมือของกลุ่มติดอาวุธในพื้นที่ ที่ต้องการเร่งกระบวนการพูดคุยสันติสุข ให้ฝ่ายรัฐบาลไทยพิจารณาข้อเสนอของมาราปาตานีโดยเร็ว
            ๓.๑๑.๑ The Star สื่อมวลชนมาเลเซีย และ Straits Times สื่อมวลชนสิงคโปร์ รายงานเหตุการณ์คนร้ายใช้อาวุธปืนลอบยิงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ ชรบ.ในอำเภอรือเสาะ ขณะที่ทั้งสองขับรถยนต์ออกตระเวณรับซื้อขี้ยาง ทั้งสองเสียชีวิตในที่เกิดเหตุตอนเช้าวันที่ ๖ มีนาคม ทั้งนี้สื่อมาเลเซียและสิงคโปร์ รายงานเหตุการณ์นี้โดยอ้างรายงานข่าวจากสำนักข่าว AFP ซึ่งมีข้อสังเกตุว่า การก่อเหตุรุนแรงครั้งนี้เป็นความพยายามของกลุ่มกบฏแบ่งแยกดินแดนที่ต้องการขัดขวางเป้าหมายของรัฐบาลไทยที่ประกาศว่า จะยุติความขัดแย้งและการก่อเหตุรุนแรงที่ยืดเยื้อมานาน ๑๒ ปีให้ได้ภายในปีนี้ พร้อมระบุด้วยว่า เหตุรุนแรงสังหารเจ้าหน้าที่รัฐ ๒ คน เกิดขึ้นในวันเดียวกันที่พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหม เป็นประธานพิธีต้อนรับชาวไทยมุสลิม ๖๕๐ คน ที่เข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้าน ที่จังหวัดนราธิวาส

         ที่มา; http://www.thestar.com.my/news/regional/2016/04/06/two-thai-state-employees-killed-in-driveby-shooting-in-south/
                  http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/2-thailand-state-employees-killed-in-drive-by-shooting-in-south
            ๓.๑๑.๒ สำนักข่าวเบนานิวส์ (benarnews.org) รายงานทั้งในหน้าเว็บไซต์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ว่า การพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังดำเนินต่อไป ท่ามกลางเหตุรุนแรง ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นในรอบแปดสัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตจากเหตุรุนแรงมากกว่า ๓๐ คน เบนานิวส์ ระบุว่า นายอาบู ฮาฟิซ โฆษกของกลุ่มมาราปาตานีได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตรุนแรงที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาว่า เป็นการกดดันให้รัฐบาลไทย ต้องจริงจังกับกระบวนการพูดคุยและหาทางให้กระบวนการพูดคุย เป็นทางการโดยเร็วที่สุด พร้อมทั้งบอกว่า มาราปาตานีหวังว่าจะมีการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ กับตัวแทนรัฐบาลไทย ก่อนเดือนพฤษภาคม
นายอาบู ฮาฟิซ พูดถึงกลุ่มติดอาวุธในพื้นที่ จชต.ว่า มีทั้งกองกำลังสังกัดมาราปาตานี และกองกำลังอิสระ รวมทั้งกองกำลังที่เป็นนักรบรับจ้างรายงานชิ้นนี้ ยังอ้างความเห็นของสมาชิกบีอาร์เอ็น ระดับสั่งการ ที่ใช้นามแฝงว่า “อับดุลเลาะห์” บอกกับเบนานิวส์ว่า สมาชิกกองกำลังบีอาร์เอ็น และพูโลในพื้นที่กำลังร่วมกันจัดตั้งกองกำลัง เพื่อตอบโต้เจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับกระบวนการพูดคุยที่เขาอ้างว่า ไม่มีความจริงใจและมาราปาตานีเป็นส่วนหนึ่งของการจัดฉาก
ขณะเดียวกันนางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชน บอกว่า โดยส่วนตัวเธอไม่เชื่อว่ากองกำลังในพื้นที่ จชต. รับฟังคำสั่งจากมาราปาตานี รวมทั้งไม่ยอมรับความเป็นตัวแทนของมาราปาตานี

          ที่มา ; http://www.benarnews.org/english/news/thai/Deep-South-04082016151449.html
                    http://www.benarnews.org/thai/news/TH-peacetalk-04082016230414.html
            ๓.๑๑.๓ The Star สื่อมาเลเซีย รายงานกิจกรรม “ศิลปะเยียวยาจิตใจ” ที่เป็นความร่วมมือของ ศอ.บต. จังหวัดยะลา และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกันเปลี่ยนแนวท่อคอนกรีต ที่ประชาชนบนถนนรวมมิตรนำมาติดตั้งตลอดแนวตึกแถวความยาว ๘๐๐ เมตร ให้เป็นงานศิลปะที่ให้ความรื่นรมย์แก่ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา แทนที่จะเป็นเพียงแนวบังเกอร์คอนกรีต โครงการเปลี่ยนบังเกอร์ให้เป็นงานศิลปะมีกำหนดแล้วเสร็จก่อนเทศกาลสงกรานต์ จะเริ่มในวันที่ ๑๓ เมษายน
         ที่มา ; http://www.thestar.com.my/news/regional/2016/04/04/healing-hearts-with-art-in-southern-thailand/

Comment