วันศุกร์ที่ 05 มิถุนายน พ.ศ.2563 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายชุมชนศรัทธา "กำปงตักวา"

 23 มิ.ย. 2560 23:33 น. | อ่าน 3154
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

- แนวคิดหลัก มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตามวิถีอัตลักษณ์ ที่เป็นทุนเดิมของชุมชน
- เครือข่ายชุมชน เน้นกระบวนการและรูปแบบ การพัฒนาแบบมีส่วนร่วมภายใต้โครงสร้างอำนาจของชุมชน ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ

Comment
Related