วันอาทิตย์ที่ 07 มีนาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ความเป็นชุมชนศรัทธา กำปงตักวา

 23 มิ.ย. 2560 23:31 น. | อ่าน 4293
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

1.ได้รับการศึกษาที่ดี มีความเป็นพี่น้องกัน/เกื้อกูล ชุมชนสะอาด เป็นระเบียบ สุขภาพอนามัยที่ดี มีเงินออม / เศรษซกิจที่ดี
2.ศาสนสถานเป็นศูนย์กลางเข้าใจหลักศรัทธาที่ถูกต้อง ปฏิบัติศาสนกิจอย่างสม่ำเสมอ ผู้นำชุมชนสามัคคี / เป็นแบบอย่างที่ดี ปกป้องชุมชนได้

Comment