วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2565 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

โครงสร้าง 4 เสาหลัก ชุมชนศรัทธา กำปงตักวา

 23 มิ.ย. 2560 23:31 น. | อ่าน 8458
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

กำนันหรือผู้ใหญ่บ้าน ประธานกรรมการ
ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้นำตามธรรมชาติ

Comment