วันเสาร์ที่ 08 พฤษภาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ยุทธศาสตร์ความมั่นคง จังหวัดชายแดนใต้ พ.ศ. 2560-2564 ได้น้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา"

 24 ก.ย. 2560 02:31 น. | อ่าน 4392
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

Comment