วันอาทิตย์ที่ 07 มิถุนายน พ.ศ.2563 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ การดำเนินนโยบายการบริหาร และการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้จากรัฐบาล ที่จริงจัง ชัดเจน และต่อเนื่อง

 24 ก.ย. 2560 02:20 น. | อ่าน 2528
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

Comment
Related