วันอาทิตย์ที่ 05 ธันวาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้าราชการทุกหน่วยงาน มีจิตสำนึก และความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ

 24 ก.ย. 2560 02:19 น. | อ่าน 3222
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

Comment