วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ผลสัมฤทธิ์ของการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้(ด้านความมั่นคง) ภาคธุรกิจมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัย โดยมีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ในพื้นที่ เพื่อรองรับโครงการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" มากขึ้น

 24 ก.ย. 2560 02:02 น. | อ่าน 3272
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

Comment