วันเสาร์ที่ 06 มิถุนายน พ.ศ.2563 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

ผลสัมฤทธิ์ของการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้(ด้านความมั่นคง) กำลังประจำถิ่น อส., ตร. และกำลังประชาชน สามารถปฏิบัติงานภารกิจเชิงรับได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นมากขึ้น

 24 ก.ย. 2560 01:54 น. | อ่าน 2221
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

Comment
Related