วันเสาร์ที่ 01 ตุลาคม พ.ศ.2565 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

พล.อ.อักษรา เกิดผล หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้สัมภาษณ์ 16 กันยายน 2560 "รัฐบาลไทยมีความจริงใจ และมีความพร้อมในการดำเนินการทุกเรื่อง รวมทั้งภาคประชาชนในพื้นที่ก็ต้องการเข้ามามีส่วนร่วม ในการกำหนดมาตรการ ในการรักษาความปลอดภัยต่างๆ เพราะเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง ทั้งนี้หากกลุ่มผู้เห็นต่างฯ ยังไม่มีความพร้อม ก็จะทำให้โอกาสที่ภาคประชาชน จะเข้ามามีส่วนร่วมต้องล่าช้าออกไป"

 20 ก.ย. 2560 19:31 น. | อ่าน 3240
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

Comment