วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

พล.อ.อักษรา เกิดผล หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้สัมภาษณ์ 16 กันยายน 2560 "อย่างไรก็ดี แม้กลุ่มผู้เห็นต่างฯ จะยังไม่มีความพร้อมในการกำหนดพื้นที่ปลอดภัย ภาครัฐก็ต้องรับผิดชอบดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ทั้ง 37 อำเภอ ของจังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่แล้ว เพราะรัฐบาลตระหนักดีว่า ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นความเร่งด่วนแรกที่สำคัญที่สุด"

 20 ก.ย. 2560 19:31 น. | อ่าน 2715
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

Comment