วันศุกร์ที่ 03 เมษายน พ.ศ.2563 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

ศปป.5 กอ.รมน. ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร งานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ การขับเคลื่อนงานแผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหา และพัฒนา จชต. พ.ศ. 2558 - 2560 พื้นที่เป้าหมาย

 19 ก.ย. 2560 19:36 น. | อ่าน 2327
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

Comment
Related