วันอาทิตย์ที่ 05 ธันวาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ศปป.5 กอ.รมน. ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร งานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ การติดตามและกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามนโยบายของ ผบ.ทบ./รอง ผอ.รมน. เมืองเศรษฐกิจ 8 เมืองหลัก จะต้องไม่เกิดเหตุรุนแรงขนาดใหญ่ หรือ คาร์บอม

 19 ก.ย. 2560 19:27 น. | อ่าน 4614
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

Comment