วันอังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ.2563 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

จุดตรวจร่วมในพื้นที่ 3 จชต. เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ ให้เกิดความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ซึ่งเป็น ยุทธศาสตร์สำคัญในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

 14 ก.ย. 2560 17:46 น. | อ่าน 1512
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

Comment
Related