วันพุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2563 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

โครงการศูนย์แพทย์ทหารบกจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่น้อมนำยุทธศาสตร์ "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" มาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อการเข้าถึงประชาชน และการพัฒนาที่ยั่งยืน

 12 ก.ย. 2560 19:45 น. | อ่าน 1720
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

Comment
Related