วันศุกร์ที่ 03 ธันวาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

โครงการศูนย์แพทย์ทหารบกจังหวัดชายแดนภาคใต้ เกิดขึ้นเนื่องจากในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังมีพื้นที่ที่ห่างไกลและมีข้อจำกัด ในการมารับบริการทางการแพทย์ และขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ หน่วยงานสาธารณสุข ไม่สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้

 12 ก.ย. 2560 19:45 น. | อ่าน 2357
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

Comment