วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2565 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

รวมพลัง สร้างสันติสุขเนื่องในเดือนรอมฏอน ปี ฮิจเราะห์ศักราช 1438 แม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมด้วย ผู้นำศาสนา 8 องค์กร ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการทำให้เดือนรอมฏอน ปี 2560 เป็นรอมฏอนแห่งสันติสุข

 12 ก.ย. 2560 18:35 น. | อ่าน 2215
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

Comment