วันอาทิตย์ที่ 05 ธันวาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

การถือศีลอดจะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ จำเป็นต้องปฏิบัติ และสมัครใจที่จะปฏิบัติ

 12 ก.ย. 2560 18:33 น. | อ่าน 2207
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

Comment