วันศุกร์ที่ 04 ธันวาคม พ.ศ.2563 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลลงพื้นที่ ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่รัฐในระดับผู้บังคับการหน่วย

 08 ก.ย. 2560 23:45 น. | อ่าน 1451
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

Comment
Related