วันเสาร์ที่ 06 มิถุนายน พ.ศ.2563 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโอรังปันตัย บ้านตันหยงเปาว์ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี แหละหน่วยงานภาครัฐ ยกระดับการแปรรูปอาหารทะเลสด สร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

 08 ก.ย. 2560 18:31 น. | อ่าน 1927
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

Comment
Related