วันอาทิตย์ที่ 07 มีนาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโอรังปันตัย บ้านตันหยงเปาว์ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี แหละหน่วยงานภาครัฐ ยกระดับการแปรรูปอาหารทะเลสด สร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ เป้าหมายสูงสุดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโอรังปันตัย

 08 ก.ย. 2560 18:31 น. | อ่าน 2978
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

Comment