วันอังคารที่ 13 เมษายน พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ไทย อาสาป้องกันชาติ ร่วมสร้างความสงบสุขให้กับส่วนรวม และแสดงถึงความพร้อม ที่จะมีส่วนช่วยเหลือทางราชการ ในการสร้างสรรค์พัฒนาบ้านเมือง ทั้งในยามปกติและยามฉุกเฉิน

 07 ก.ย. 2560 19:12 น. | อ่าน 1877
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

Comment