วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2565 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สล.คปต.) หารือข้อราชการและติดตามการดำเนินงาน ตามข้อสั่งการของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี / ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) ณ ห้องประชุมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

 04 ก.ย. 2560 20:09 น. | อ่าน 7731
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

Comment